સરકારી શાળા કોલેજમાં ભણી પોરબંદરની યુવતી બની ડોકટર ભાણવડના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં ફરજ બજાવતા તબીબે પોરબંદરની આદર્શ નિવાસી શાળામાં કર્યો છે અભ્યાસ .

શાળા – કોલેજમાં ભણીને પોરબંદરની યુવતી ડોકટર બની છે તેથી તેને મંત્રી સહિત આગેવાનોએ બિરદાવી હતી.સરકારી કન્યા છાત્રાલયના ખાત મુહૂર્ત પ્રસંગે પોરબંદર જિલ્લાના પ્રવાસે આવેલા સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા મંત્રી … Read More

error: Content is protected !!