હળવદ તાલુકાના ચરાડવા ગામે ૩ કોરોનો કેસ પોઝિટિવ આવ્યા.

હળવદ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કોરોના પોઝિટિવ કેસ ની સંખ્યા. દિવસે દિવસે વધતી જાય છે હળવદ તાલુકાના ચરાડવા ગામના  ૪૫ વર્ષ ના પ્રભાબેન મનસુખભાઈ સોનગ્રા  ૧૭ વર્ષ ના જલ્પા બેન મનસુખભાઈ સોનગ્રા.  હિતેશભાઈ  હસમુખભાઈ ગોસ્વામી સહિતના ૩ વ્યક્તિઓ ના કોરોનાનુ સેમ્પલ  સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે લેવામાં આવેલ ત્યારે ત્રણેયના  વ્યોકતિઓ ના કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા હતા.

 ત્યારે  ચરાડવા ગામે ૩ કેસ કોરોના પોઝિટિવ આવતા  હળવદ તાલુકામા કોરોના પોઝિટિવ કેસ ની સંખ્યા ૩૬ પર પહોચી હતી  ત્યારે હળવદ ના ચરાડવા ગામે  કોરોના પોઝિટિવ આવતા ડો ભાવિન ભટ્ટી  તાલુકા વિકાસ અધિકારી ચરાડવા  હોસ્પિટલ ના મેડીકલ ઓફિસર  પોલીસ અધિકારી અને આરોગ્ય વિભાગની ટીમ કોરોના ગ્રસ્ત વિસ્તાર માં જવા ની તજવીજ હાથ ધરી હતી

85 thoughts on “હળવદ તાલુકાના ચરાડવા ગામે ૩ કોરોનો કેસ પોઝિટિવ આવ્યા.

 1. Pingback: butterfly muscu
 2. Pingback: Fiverr Earn
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: fiverrearn.com
 8. Pingback: fiverrearn.com
 9. Pingback: fiverrearn.com
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: clima para hoy
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: seo in Australia
 20. Pingback: french bulldog
 21. Pingback: clima birmingham
 22. Pingback: tech
 23. Pingback: rolex hoodie
 24. Pingback: multisbo slot
 25. Pingback: Piano transport
 26. Pingback: Piano transport
 27. Pingback: FUE
 28. Pingback: FUE
 29. Pingback: FUE
 30. Pingback: FUE
 31. Pingback: FUE
 32. Pingback: Moving company
 33. Pingback: FiverrEarn
 34. Pingback: FiverrEarn
 35. Pingback: FiverrEarn
 36. Pingback: Fiverr

Comments are closed.

error: Content is protected !!