હળવદ તાલુકાના ચરાડવા ગામે ૩ કોરોનો કેસ પોઝિટિવ આવ્યા.

હળવદ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કોરોના પોઝિટિવ કેસ ની સંખ્યા. દિવસે દિવસે વધતી જાય છે હળવદ તાલુકાના ચરાડવા ગામના  ૪૫ વર્ષ ના પ્રભાબેન મનસુખભાઈ સોનગ્રા  ૧૭ વર્ષ ના જલ્પા બેન મનસુખભાઈ સોનગ્રા.  હિતેશભાઈ  હસમુખભાઈ ગોસ્વામી સહિતના ૩ વ્યક્તિઓ ના કોરોનાનુ સેમ્પલ  સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે લેવામાં આવેલ ત્યારે ત્રણેયના  વ્યોકતિઓ ના કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા હતા.

 ત્યારે  ચરાડવા ગામે ૩ કેસ કોરોના પોઝિટિવ આવતા  હળવદ તાલુકામા કોરોના પોઝિટિવ કેસ ની સંખ્યા ૩૬ પર પહોચી હતી  ત્યારે હળવદ ના ચરાડવા ગામે  કોરોના પોઝિટિવ આવતા ડો ભાવિન ભટ્ટી  તાલુકા વિકાસ અધિકારી ચરાડવા  હોસ્પિટલ ના મેડીકલ ઓફિસર  પોલીસ અધિકારી અને આરોગ્ય વિભાગની ટીમ કોરોના ગ્રસ્ત વિસ્તાર માં જવા ની તજવીજ હાથ ધરી હતી

194 thoughts on “હળવદ તાલુકાના ચરાડવા ગામે ૩ કોરોનો કેસ પોઝિટિવ આવ્યા.

 1. Pingback: butterfly muscu
 2. Pingback: Fiverr Earn
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: fiverrearn.com
 8. Pingback: fiverrearn.com
 9. Pingback: fiverrearn.com
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: clima para hoy
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: seo in Australia
 20. Pingback: french bulldog
 21. Pingback: clima birmingham
 22. Pingback: tech
 23. Pingback: rolex hoodie
 24. Pingback: multisbo slot
 25. Pingback: Piano transport
 26. Pingback: Piano transport
 27. Pingback: FUE
 28. Pingback: FUE
 29. Pingback: FUE
 30. Pingback: FUE
 31. Pingback: FUE
 32. Pingback: Moving company
 33. Pingback: FiverrEarn
 34. Pingback: FiverrEarn
 35. Pingback: FiverrEarn
 36. Pingback: Fiverr
 37. Pingback: Streamer
 38. Pingback: FiverrEarn
 39. Pingback: FiverrEarn
 40. Pingback: FiverrEarn
 41. Pingback: pupuk
 42. Pingback: partners
 43. Pingback: nervolink
 44. Pingback: FUE
 45. Pingback: livpure
 46. Pingback: french bulldog
 47. Pingback: Football
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: FiverrEarn
 50. Pingback: FiverrEarn
 51. Pingback: live sex cams
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: FiverrEarn
 54. Pingback: FiverrEarn
 55. Pingback: FiverrEarn
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: french bulldog
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: watch
 70. Pingback: gifts
 71. Pingback: Slot Online
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: cheap sex cams
 79. Pingback: fullersears.com
 80. Pingback: fullersears.com
 81. Pingback: french bulldog
 82. Pingback: live sex cams
 83. Pingback: live sex cams
 84. Pingback: live sex cams
 85. Pingback: freeze dried
 86. Pingback: frt trigger
 87. Pingback: 늑대닷컴
 88. Pingback: One Peace AMV
 89. Pingback: One Peace AMV
 90. Pingback: One Peace AMV
 91. Pingback: nang delivery
 92. Pingback: allgame
 93. Pingback: 918kiss
 94. Pingback: หวย24
 95. Pingback: pg slot
 96. Pingback: cybersécurité
 97. Pingback: megagame
 98. Pingback: evisa
 99. Pingback: 38/40 ammo
 100. Pingback: sicarios madrid
 101. Pingback: itsMasum.Com
 102. Pingback: itsMasum.Com
 103. Pingback: Nangs delivery
 104. Pingback: nang tanks
 105. Pingback: website
 106. Pingback: website
 107. Pingback: here
 108. Pingback: itsmasum.com
 109. Pingback: nairobi jobs

Comments are closed.

error: Content is protected !!