ગોંડલ એસ ટી ડેપો ખાતે માસ્ક વિતરણ કરાયું.

ગોંડલ મા રોબેરોજ કોરોના કેસ નો વિસ્ફોટ થતો જોવા મળી રહ્યો છે. સાથોસાથ અનેક લોકોના મૃત્યુ થવા પામેલ છે. આ બાબતે લોકો માં હજી પણ જાગૃતિ નો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. સોશ્યલ ડિસ્ટન, માસ્ક ન પહેલવું જેવી બેદરકારી ભારે પડી રહી છે ત્યારે ગોંડલ એસ ટી ડેપો ખાતે રાજકોટ ના વિદ્વાન એસ્ટ્રોલોઝર શ્રી જૈન હર્ષદ ભાઈ ભરવાડા તરફથી બસ સ્ટેન્ડ ખાતે કર્મચારીઓ ની સુરક્ષાને ધ્યાને લઇને N-95 માસ્ક અને હેન્ડ ગ્લોવ્ઝ શ્રી હર્ષદ ભાઈ દ્વારા 300 થી વધુ કર્મચારીઓ માટે તેમક મુસાફરો માટે માસ્ક વિતરણ કરવામાં આવેલ આવ્યું હતું. જેમાં ડેપો મેનેજર જે આર અગ્રાવત, ત્રણે યુનિયન ના પ્રતિ નિધીઓ, યુવા આગેવાન કુલદીપસિંહ જાડેજા તથા મુસાફરો ને માસ્ક વિતરણ કરવામાં આવેલ.

213 thoughts on “ગોંડલ એસ ટી ડેપો ખાતે માસ્ક વિતરણ કરાયું.

 1. Pingback: panantukan
 2. Pingback: arm extension
 3. Pingback: cage de crossfit
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Hooled luce led
 8. Pingback: fiverrearn.com
 9. Pingback: fiverrearn.com
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: dallas frenchie
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: weather
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: french bulldog
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: springerdoodles
 20. Pingback: cavapoos
 21. Pingback: ddkc
 22. Pingback: jute rugs
 23. Pingback: clima hoy ny
 24. Pingback: multisbobet
 25. Pingback: wix marketplace
 26. Pingback: Fiverr.Com
 27. Pingback: FiverrEarn
 28. Pingback: french bulldog
 29. Pingback: Warranty
 30. Pingback: FUE
 31. Pingback: FUE
 32. Pingback: FUE
 33. Pingback: FUE
 34. Pingback: FUE
 35. Pingback: FUE
 36. Pingback: Efficient moving
 37. Pingback: FiverrEarn
 38. Pingback: FiverrEarn
 39. Pingback: FiverrEarn
 40. Pingback: FiverrEarn
 41. Pingback: FiverrEarn
 42. Pingback: FiverrEarn
 43. Pingback: FiverrEarn
 44. Pingback: FiverrEarn
 45. Pingback: Streamer
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: FiverrEarn
 50. Pingback: FiverrEarn
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: FiverrEarn
 54. Pingback: Sex Australia
 55. Pingback: partners
 56. Pingback: ultrak9
 57. Pingback: Social Justice
 58. Pingback: Betting
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: Ghee
 77. Pingback: pearl
 78. Pingback: watch
 79. Pingback: Slot Online
 80. Pingback: Kuliah Termurah
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: FiverrEarn
 85. Pingback: FiverrEarn
 86. Pingback: cheap sex cams
 87. Pingback: fullersears.com
 88. Pingback: live sex cams
 89. Pingback: live sex cams
 90. Pingback: prestanombres
 91. Pingback: laundry service
 92. Pingback: 늑대닷컴
 93. Pingback: Slot Buah
 94. Pingback: One Peace AMV
 95. Pingback: nangs near me
 96. Pingback: superslot
 97. Pingback: allgame
 98. Pingback: 918kiss
 99. Pingback: หวย24
 100. Pingback: Acne treatment
 101. Pingback: pg slot
 102. Pingback: AI Attorney
 103. Pingback: regles 421
 104. Pingback: cybersécurité
 105. Pingback: Raahe Guide
 106. Pingback: Raahe Guide
 107. Pingback: Raahe Guide
 108. Pingback: Raahe Guide
 109. Pingback: upstate hotels
 110. Pingback: megagame
 111. Pingback: 44 mag ammo
 112. Pingback: 3 408 cheytac
 113. Pingback: itsMasum.Com
 114. Pingback: itsMasum.Com
 115. Pingback: itsMasum.Com
 116. Pingback: nangs Sydney
 117. Pingback: Skywhip tanks
 118. Pingback: link
 119. Pingback: itsmasum.com
 120. Pingback: itsmasum.com
 121. Pingback: chatting sites
 122. Pingback: chatblink
 123. Pingback: itsmasum.com
 124. Pingback: joker gaming
 125. Pingback: best job site
 126. Pingback: lisbon jobs
 127. Pingback: amsterdam jobs
 128. Pingback: istanbul jobs

Comments are closed.

error: Content is protected !!