ગોંડલ એસ ટી ડેપો ખાતે માસ્ક વિતરણ કરાયું.

ગોંડલ મા રોબેરોજ કોરોના કેસ નો વિસ્ફોટ થતો જોવા મળી રહ્યો છે. સાથોસાથ અનેક લોકોના મૃત્યુ થવા પામેલ છે. આ બાબતે લોકો માં હજી પણ જાગૃતિ નો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. સોશ્યલ ડિસ્ટન, માસ્ક ન પહેલવું જેવી બેદરકારી ભારે પડી રહી છે ત્યારે ગોંડલ એસ ટી ડેપો ખાતે રાજકોટ ના વિદ્વાન એસ્ટ્રોલોઝર શ્રી જૈન હર્ષદ ભાઈ ભરવાડા તરફથી બસ સ્ટેન્ડ ખાતે કર્મચારીઓ ની સુરક્ષાને ધ્યાને લઇને N-95 માસ્ક અને હેન્ડ ગ્લોવ્ઝ શ્રી હર્ષદ ભાઈ દ્વારા 300 થી વધુ કર્મચારીઓ માટે તેમક મુસાફરો માટે માસ્ક વિતરણ કરવામાં આવેલ આવ્યું હતું. જેમાં ડેપો મેનેજર જે આર અગ્રાવત, ત્રણે યુનિયન ના પ્રતિ નિધીઓ, યુવા આગેવાન કુલદીપસિંહ જાડેજા તથા મુસાફરો ને માસ્ક વિતરણ કરવામાં આવેલ.

99 thoughts on “ગોંડલ એસ ટી ડેપો ખાતે માસ્ક વિતરણ કરાયું.

 1. Pingback: panantukan
 2. Pingback: arm extension
 3. Pingback: cage de crossfit
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Hooled luce led
 8. Pingback: fiverrearn.com
 9. Pingback: fiverrearn.com
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: dallas frenchie
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: weather
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: french bulldog
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: springerdoodles
 20. Pingback: cavapoos
 21. Pingback: ddkc
 22. Pingback: jute rugs
 23. Pingback: clima hoy ny
 24. Pingback: multisbobet
 25. Pingback: wix marketplace
 26. Pingback: Fiverr.Com
 27. Pingback: FiverrEarn
 28. Pingback: french bulldog
 29. Pingback: Warranty
 30. Pingback: FUE
 31. Pingback: FUE
 32. Pingback: FUE
 33. Pingback: FUE
 34. Pingback: FUE
 35. Pingback: FUE
 36. Pingback: Efficient moving
 37. Pingback: FiverrEarn
 38. Pingback: FiverrEarn
 39. Pingback: FiverrEarn
 40. Pingback: FiverrEarn
 41. Pingback: FiverrEarn
 42. Pingback: FiverrEarn
 43. Pingback: FiverrEarn
 44. Pingback: FiverrEarn

Comments are closed.

error: Content is protected !!