૧૫૬ ડબ્બા વાળી ડબલ એન્જીન સરકાર ની નાક નીચે પ્રતિબંધિત બાયો ડીઝલ નો ગોંડલ શહેર અને પંથકમાં કાળો કારોબાર સેક્શન થી ફરી ધમધમવા લાગ્યો.

error: Content is protected !!