સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ હેઠળની યોજનાઓમાં લાભાર્થીની આવક મર્યાદામાં વધારો :૬ લાખ સુધી આવક ધરાવનાર આશરે ૪૩ જેટલી યોજનાઓ માટે અરજી કરી શકશે.

ગુજરાત રાજયમાં વસવાટ કરતા બહોળા જનસમુદાયને રાજય સરકારની અનેક યોજનાઓનો લાભ મળી રહે તે હેતુસર સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ હેઠળ કાર્યરત નિયામકશ્રીની અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ તથા ગુજરાત બિનઅનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમ અંતર્ગત કાર્યાન્વિત ૪૩ યોજનાઓ માટે લાભાર્થીની આવક મર્યાદામાં ફેરફાર કરી ૬ લાખ સુધી કરવામાં આવી છે.

જે અનુસંધાને વધુ વિગત આપતા અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ વિભાગના નાયબ નિયામકશ્રી સી. જે. મિશ્રા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, અનુસુચિત જાતિ કલ્યાણ વિભાગ હસ્તક કાર્યાન્વિત એમ. ફીલ અને પી.એચ.ડી અભ્યાસક્રમ માટેની શિષ્યવૃતિ યોજના , અનુસૂચિત જાતિ સરકારી છાત્રાલયોનો નિભાવ અને વિકાસ, ખાનગી શાળામાં અભ્યાસ કરવા માટેની આર્થિક સહાય યોજના, ધો.૯ માં અભ્યાસ કરતી અનુસૂચિત જાતિની કન્યાઓને ‘‘ સરસ્વતી સાધના યોજના’’ જેવી વિવિધ શિક્ષણને લગતી અને વ્યકિતગત વિકાસને લગતી સાધન સહાય યોજના, ટેલેન્ટ પુલ યોજના, સંતશ્રી રવિદાસ ઉચ્ચ કૌશલ્ય વર્ધક તાલીમ યોજના, ફુડબીલ સહાય, માનવ ગરિમા યોજના,ડો.આંબેડકર આવાસ યોજના, કુંવરબાઈનુ મામેરુ, સાત ફેરા સમૂહ લગ્ન યોજના તેમજ રાજા હરિશ્ચંદ્ર મરણોત્તર સહાય યોજના જેવી ૨૦ જેટલી યોજનાઓ

તેમજ નિયામક શ્રી વિકસતી જાતિ કલ્યાણ હસ્તકની અભ્યાસ અંગેની શિષ્યવૃત્તિ માટેની વિવિધ યોજનાઓ, સરસ્વતી સાધના સાયકલ યોજના, વિચરતી-વિમુક્ત જાતિ માટે ટેલેન્ટ પુલ યોજના, આશ્રમશાળા, બેન્કેબલ યોજના,ઉચ્ચ અભ્યાસની પ્રારંભિક પરીક્ષાની તૈયારી માટેના કોચિંગની સહાય, પંડિત દીન દયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના જેવી ૧૯ અને ગુજરાત બિન અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમ હેઠળની ભોજનબીલ સહાય યોજના, ટયુશન સહાય, ગુજકેટ-જેઈઈ-નીટ પરીક્ષાના અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની કોચિંગ સહાય જેવી ૪ એમ કુલ ૪૩ યોજનાઓનો લાભ જરૂરીયાતમંદ નાગરિકને મળી રહે તેવા આશય સાથે આ યોજનાનો લાભ મેળવનાર લાભાર્થીઓની આવક મર્યાદામાં ફેરફાર કરી, આવક મર્યાદાની રકમ વધારી ૬ લાખ કરવામાં આવી છે તેમ નાયબ નિયામક અનુસુચિતજાતિ કલ્યાણ અને નાયબ નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણની યાદીમાં જણાવાયું છે.

219 thoughts on “સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ હેઠળની યોજનાઓમાં લાભાર્થીની આવક મર્યાદામાં વધારો :૬ લાખ સુધી આવક ધરાવનાર આશરે ૪૩ જેટલી યોજનાઓ માટે અરજી કરી શકશે.

 1. Pingback: calisthenics
 2. Pingback: seated dips
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Fiverr Earn
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: shipping broker
 18. Pingback: cortexi
 19. Pingback: clima
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: frenchie colors
 23. Pingback: ddkc
 24. Pingback: aussiechon
 25. Pingback: jute rugs
 26. Pingback: blockchain
 27. Pingback: alpha bucket hat
 28. Pingback: seo
 29. Pingback: Fiverr.Com
 30. Pingback: FiverrEarn
 31. Pingback: fue
 32. Pingback: french bulldog
 33. Pingback: Warranty
 34. Pingback: Piano relocation
 35. Pingback: Piano transport
 36. Pingback: FUE
 37. Pingback: FUE
 38. Pingback: FUE
 39. Pingback: FUE
 40. Pingback: FUE
 41. Pingback: Organized moving
 42. Pingback: Discreet moving
 43. Pingback: FiverrEarn
 44. Pingback: FiverrEarn
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: Fiverr
 48. Pingback: Fiverr
 49. Pingback: Fiverr
 50. Pingback: FiverrEarn
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: Coach
 54. Pingback: FiverrEarn
 55. Pingback: FiverrEarn
 56. Pingback: Aussie camgirls
 57. Pingback: partners
 58. Pingback: resurge
 59. Pingback: prodentim
 60. Pingback: frenchie puppies
 61. Pingback: Betting tips
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: live sex cams
 66. Pingback: live sex cams
 67. Pingback: live sex cams
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: french bulldog
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: FiverrEarn
 85. Pingback: solar
 86. Pingback: graphic design
 87. Pingback: FiverrEarn
 88. Pingback: FiverrEarn
 89. Pingback: FiverrEarn
 90. Pingback: FiverrEarn
 91. Pingback: cheap sex cams
 92. Pingback: fullersears.com
 93. Pingback: live sex cams
 94. Pingback: live sex cams
 95. Pingback: marketplace
 96. Pingback: juicios fiscales
 97. Pingback: 늑대닷컴
 98. Pingback: Slot Buah
 99. Pingback: One Peace AMV
 100. Pingback: One Peace AMV
 101. Pingback: One Peace AMV
 102. Pingback: One Peace AMV
 103. Pingback: allgame
 104. Pingback: 918kiss
 105. Pingback: หวย24
 106. Pingback: Best eye cream
 107. Pingback: pg slot
 108. Pingback: AI Lawyer
 109. Pingback: upstate hotels
 110. Pingback: electronic visa
 111. Pingback: 44 mag ammo
 112. Pingback: sicarios
 113. Pingback: SaaS Attorney
 114. Pingback: itsMasum.Com
 115. Pingback: itsMasum.Com
 116. Pingback: itsMasum.Com
 117. Pingback: itsMasum.Com
 118. Pingback: nangs Sydney
 119. Pingback: Plombier Tours
 120. Pingback: website
 121. Pingback: read more
 122. Pingback: itsmasum.com
 123. Pingback: itsmasum.com
 124. Pingback: free chat
 125. Pingback: stranger chat
 126. Pingback: chat websites
 127. Pingback: itsmasum.com
 128. Pingback: itsmasum.com
 129. Pingback: joker gaming
 130. Pingback: doha jobs
 131. Pingback: hyderabad jobs
 132. Pingback: mumbai jobs
 133. Pingback: ny jobs central
 134. Pingback: moscow jobs

Comments are closed.

error: Content is protected !!