ગોંડલ એ.પી.એમ.સી અને ભુજ “સેન્ટ્રલ ઓફ એક્સેલન્સ ફોર ડેટપામ” થી પ્રભાવિત થતા ઈઝરાયેલી એમ્બેસેડર.

રાજકોટના પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના ખેતરની મુલાકાત લેતા ઈઝરાયેલી એમ્બેસેડર શ્રીમાન યેર એશેલ.

 

ભારતની પ્રગતિશીલ કૃષિને નિહાળી ખેડૂત સાથે મુલાકાત કરી ખેતી અંગે વાર્તાલાપ કરવા ઇઝરાયેલી એમ્બેસેડર શ્રીમાન યેર એશેલએ ઈન્ડો ઈઝરાયેલ વર્ક પ્લાન-૨ અંતર્ગત ગુજરાતમાં બનેલ ચાર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ફોર હોર્ટીકલ્ચર ક્રોપની મુલાકાત લીધી હતી.

જે અંતર્ગત તાજેતરમાં રાજકોટ ખાતે બાગાયતી ખેતી કરતા પ્રગતિશીલ ખેડુતશ્રી અક્ષિતભાઇ પ્રજાપતિની મુલાકાત પણ ઈઝરાયેલી એમ્બેસેડર શ્રીમાન યેર એશેલે કરી જરૂરી માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. આ તકે સયુંકત બાગાયત નિયામકશ્રી આર.એચ લાડાણી તેમજ નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રી એ.એમ.દેત્રોજા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

ઈઝરાયેલી એમ્બેસેડર શ્રીમાન યેર એશેલે રાજકોટના ખેડૂત અક્ષિતભાઇના સાહસની પ્રશંસા કરી રાજીપો વ્યક્ત કર્યો હતો કે, ગુજરાતના ખેડૂત પોતાના જ ખેતરની પ્રોડક્ટનું મૂલ્યવર્ધન કરી બાગાયતી પાકોમાંથી બનતી ફ્રેશ પ્રોડક્ટનું પોતાની આગવી માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજીનો ઉપયોગ કરી વેચાણ કરે છે. જે આજે રાજકોટમાં સારી એવી નામના ધરાવે છે.


વધુમાં રાજકોટની ઇઝરાયેલી એમ્બેસેડર શ્રીમાન યેર એશેલની મુલાકાત દરમિયાન રાજકોટની નજીક આવેલી પ્રખ્યાત એ.પી.એમ.સી ગોંડલની પણ મુલાકાત લીધી હતી. જેમાં સૌરાષ્ટ્રભરના વિસ્તારમાંથી આવતી અલગ અલગ જણસી, લાલ મરચા, ડુંગળીની ગુણવત્તા અને નવી ટેકનોલજી અંગે વાર્તાલાપ કર્યો હતો.

સાથે એપીએમસી ગોંડલની કામગીરીની પણ નિહાળી પ્રસંશા કરી હતી. જેમાં તેમની સાથે એપીએમસી ગોંડલના ચેરમેનશ્રી અલ્પેશભાઈ ઢોલરીયા, ડાયરેક્ટરશ્રી સહદેવસિંહ અને પ્રદિપભાઇ કાલરીયા-એગ્રોનોમીસ્ટ પણ સાથે રહી માર્ગદર્શન પુરું પાડ્યું હતું. આ ઉપરાંત ભુજ ખાતેના “સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ફોર ડેટપામ”ની મુલાકાત લઈ ત્યાં ચાલી રહેલી કામગીરીનું પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ કર્યું હતું.

193 thoughts on “ગોંડલ એ.પી.એમ.સી અને ભુજ “સેન્ટ્રલ ઓફ એક્સેલન્સ ફોર ડેટપામ” થી પ્રભાવિત થતા ઈઝરાયેલી એમ્બેસેડર.

 1. Pingback: porn
 2. Pingback: fuck google
 3. Pingback: pec-deck
 4. Pingback: fuck google
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Fiverr Earn
 12. Pingback: Fiverr Earn
 13. Pingback: Fiverr Earn
 14. Pingback: Fiverr Earn
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: red boost
 20. Pingback: TMS System
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: french bulldog
 23. Pingback: fiverrearn.com
 24. Pingback: fiverrearn.com
 25. Pingback: frenchton
 26. Pingback: exotic bully
 27. Pingback: seo in Singapore
 28. Pingback: crypto news
 29. Pingback: clima birmingham
 30. Pingback: brindle frenchie
 31. Pingback: porn
 32. Pingback: frenchie puppies
 33. Pingback: Fiverr
 34. Pingback: Fiverr.Com
 35. Pingback: Lean
 36. Pingback: FUE
 37. Pingback: FUE
 38. Pingback: FUE
 39. Pingback: FUE
 40. Pingback: Secure storage
 41. Pingback: where is bali
 42. Pingback: FiverrEarn
 43. Pingback: FiverrEarn
 44. Pingback: FiverrEarn
 45. Pingback: Fiverr
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: Media
 50. Pingback: FiverrEarn
 51. Pingback: pupuk
 52. Pingback: partners
 53. Pingback: skin supplements
 54. Pingback: neurorise sale
 55. Pingback: Econometrics
 56. Pingback: french bulldog
 57. Pingback: Tips
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: live sex cams
 61. Pingback: live sex cams
 62. Pingback: live sex cams
 63. Pingback: live sex cams
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: Food
 85. Pingback: education
 86. Pingback: business
 87. Pingback: Slot Online
 88. Pingback: SRA Survivors
 89. Pingback: FiverrEarn
 90. Pingback: FiverrEarn
 91. Pingback: FiverrEarn
 92. Pingback: FiverrEarn
 93. Pingback: FiverrEarn
 94. Pingback: sikiş
 95. Pingback: neurozoom scam
 96. Pingback: cheap sex cams
 97. Pingback: fullersears.com
 98. Pingback: fullersears.com
 99. Pingback: fullersears.com
 100. Pingback: live sex cams
 101. Pingback: live sex cams
 102. Pingback: 늑대닷컴
 103. Pingback: Uang asli
 104. Pingback: One Peace AMV
 105. Pingback: allgame
 106. Pingback: 918kiss
 107. Pingback: หวย24
 108. Pingback: Dior makeup
 109. Pingback: pg slot
 110. Pingback: cybersécurité
 111. Pingback: Raahe Guide
 112. Pingback: Raahe Guide
 113. Pingback: weight drops
 114. Pingback: 6.5 grendel ammo
 115. Pingback: itsMasum.Com
 116. Pingback: Nangs delivery
 117. Pingback: more
 118. Pingback: itsmasum.com
 119. Pingback: joker gaming
 120. Pingback: warsaw jobs
 121. Pingback: barcelona jobs
 122. Pingback: newyorkcity jobs
 123. Pingback: dublin jobs

Comments are closed.

error: Content is protected !!