રાજકોટ વિધાનસભાની આઠેય બેઠકો આજે ૧૪૨ ફોર્મ ઉપડ્યાઃ હજુ કોઈ નામાંકન ભરાયું નથી:બે દિવસમાં આશરે ૨૧૦થી વધુ ઉમેદવારી ફોર્મનો ઉપાડ થયો.

 રાજકોટ જિલ્લાની આઠ વિધાનસભા બેઠકોની ચૂંટણી માટેના ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. આજે ૭મી નવેમ્બરે આશરે ૧૪૨ ફોર્મનો ઉપાડ થયો હોવાનું જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જો કે એકપણ નામાંકન ફોર્મ હજુ સુધી ભરાઈને આવ્યું નથી.

રાજકોટ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીશ્રી અરૂણ મહેશ બાબુના નેતૃત્વમાં જિલ્લાની આઠ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ મુક્ત અને ન્યાયી વાતાવરણમાં યોજાય તે માટે જિલ્લાનું ચૂંટણી તંત્ર હાલ સતત ખડેપગે કામગીરી કરી રહ્યું છે.

આજે ૬૮-રાજકોટ પૂર્વ વિધાનસભા બેઠક માટે ૨૬ ઉમેદવારી ફોર્મ, ૬૯-રાજકોટ પશ્ચિમ વિધાનસભા બેઠક માટે ૧૮ ફોર્મ, ૭૦-રાજકોટ દક્ષિણ વિધાનસભા માટે ૨૭ ફોર્મ, ૭૧-રાજકોટ ગ્રામ્ય (અનુસૂચિત જાતિ) વિધાનસભા બેઠક માટે ૧૦ ફોર્મ, ૭૨-જસદણ વિધાનસભા બેઠક માટે ૧૪ ફોર્મ, ૭૩-ગોંડલ વિધાનસભા બેઠક માટે ૨૦ ફોર્મ, ૭૪-જેતપુર વિધાનસભા માટે ૨૧ ફોર્મ, ૭૫-ધોરાજી વિધાનસભા બેઠક માટે ૦૬ ફોર્મ મળીને ૧૪૨ ફોર્મનો ઉપાડ થયો હોવાનું ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા જણાવાયું છે. બે દિવસમાં આશરે ૨૧૮ જેટલા ઉમેદવારી ફોર્મનો ઉપાડ થયો છે. હજુ સુધી એકપણ નામાંકન ભરાઈને આવેલું નથી.

308 thoughts on “રાજકોટ વિધાનસભાની આઠેય બેઠકો આજે ૧૪૨ ફોર્મ ઉપડ્યાઃ હજુ કોઈ નામાંકન ભરાયું નથી:બે દિવસમાં આશરે ૨૧૦થી વધુ ઉમેદવારી ફોર્મનો ઉપાડ થયો.

 1. Pingback: led luci camera
 2. Pingback: pulley machine
 3. Pingback: cage a squat
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: weather today
 21. Pingback: weather
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: french bulldog
 24. Pingback: fiverrearn.com
 25. Pingback: fiverrearn.com
 26. Pingback: fiverrearn.com
 27. Pingback: best deals
 28. Pingback: tech
 29. Pingback: sole mare
 30. Pingback: rolex hoodie
 31. Pingback: agen multisbo
 32. Pingback: wix login
 33. Pingback: bulldogs puppy
 34. Pingback: Fiverr
 35. Pingback: Warranty
 36. Pingback: Piano service
 37. Pingback: FUE
 38. Pingback: FUE
 39. Pingback: Secure storage
 40. Pingback: Organized moving
 41. Pingback: Efficient moving
 42. Pingback: Move planning
 43. Pingback: where is bali
 44. Pingback: FiverrEarn
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: Fiverr
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: FiverrEarn
 50. Pingback: FiverrEarn
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: pupuk anorganik
 54. Pingback: pupuk anorganik
 55. Pingback: partners
 56. Pingback: ultra k9 pro
 57. Pingback: Betting
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: live sex cams
 63. Pingback: live sex cams
 64. Pingback: live sex cams
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: ajanta kamagra
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: FiverrEarn
 85. Pingback: FiverrEarn
 86. Pingback: FiverrEarn
 87. Pingback: FiverrEarn
 88. Pingback: FiverrEarn
 89. Pingback: Milk
 90. Pingback: what is seo
 91. Pingback: sns
 92. Pingback: education
 93. Pingback: FiverrEarn
 94. Pingback: FiverrEarn
 95. Pingback: FiverrEarn
 96. Pingback: FiverrEarn
 97. Pingback: FiverrEarn
 98. Pingback: FiverrEarn
 99. Pingback: FiverrEarn
 100. Pingback: FiverrEarn
 101. Pingback: FiverrEarn
 102. Pingback: priligy
 103. Pingback: cheap sex cams
 104. Pingback: vidalista 40
 105. Pingback: fullersears.com
 106. Pingback: fullersears.com
 107. Pingback: fullersears.com
 108. Pingback: fullersears.com
 109. Pingback: vilitra 60
 110. Pingback: vidalista 20 mg
 111. Pingback: tadalista 5 mg
 112. Pingback: tadalista 20
 113. Pingback: frt trigger
 114. Pingback: 늑대닷컴
 115. Pingback: nang sydney
 116. Pingback: allgame
 117. Pingback: 918kiss
 118. Pingback: หวย24
 119. Pingback: pg slot
 120. Pingback: cybersécurité
 121. Pingback: Raahe Guide
 122. Pingback: Raahe Guide
 123. Pingback: Raahe Guide
 124. Pingback: menang slot
 125. Pingback: upstate hotels
 126. Pingback: megagame
 127. Pingback: evisa
 128. Pingback: 7mm-08 ammo
 129. Pingback: sicarios madrid
 130. Pingback: cenforce
 131. Pingback: itsMasum.Com
 132. Pingback: itsMasum.Com
 133. Pingback: itsMasum.Com
 134. Pingback: itsMasum.Com
 135. Pingback: nangs sydney
 136. Pingback: website
 137. Pingback: website
 138. Pingback: chatrandom
 139. Pingback: chat strangers
 140. Pingback: cenforce 200
 141. Pingback: itsmasum.com
 142. Pingback: itsmasum.com
 143. Pingback: buy albuterol
 144. Pingback: buy cenforce
 145. Pingback: joker gaming
 146. Pingback: vidalista 60
 147. Pingback: talent search
 148. Pingback: melbourne jobs
 149. Pingback: clomid for men
 150. Pingback: priligy review
 151. Pingback: buy usa priligy
 152. Pingback: vidalista
 153. Pingback: kamagra online
 154. Pingback: Cenforce pill
 155. Pingback: cenforce 200

Comments are closed.

error: Content is protected !!