રાજકોટ વિધાનસભાની આઠેય બેઠકો આજે ૧૪૨ ફોર્મ ઉપડ્યાઃ હજુ કોઈ નામાંકન ભરાયું નથી:બે દિવસમાં આશરે ૨૧૦થી વધુ ઉમેદવારી ફોર્મનો ઉપાડ થયો.

 રાજકોટ જિલ્લાની આઠ વિધાનસભા બેઠકોની ચૂંટણી માટેના ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. આજે ૭મી નવેમ્બરે આશરે ૧૪૨ ફોર્મનો ઉપાડ થયો હોવાનું જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જો કે એકપણ નામાંકન ફોર્મ હજુ સુધી ભરાઈને આવ્યું નથી.

રાજકોટ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીશ્રી અરૂણ મહેશ બાબુના નેતૃત્વમાં જિલ્લાની આઠ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ મુક્ત અને ન્યાયી વાતાવરણમાં યોજાય તે માટે જિલ્લાનું ચૂંટણી તંત્ર હાલ સતત ખડેપગે કામગીરી કરી રહ્યું છે.

આજે ૬૮-રાજકોટ પૂર્વ વિધાનસભા બેઠક માટે ૨૬ ઉમેદવારી ફોર્મ, ૬૯-રાજકોટ પશ્ચિમ વિધાનસભા બેઠક માટે ૧૮ ફોર્મ, ૭૦-રાજકોટ દક્ષિણ વિધાનસભા માટે ૨૭ ફોર્મ, ૭૧-રાજકોટ ગ્રામ્ય (અનુસૂચિત જાતિ) વિધાનસભા બેઠક માટે ૧૦ ફોર્મ, ૭૨-જસદણ વિધાનસભા બેઠક માટે ૧૪ ફોર્મ, ૭૩-ગોંડલ વિધાનસભા બેઠક માટે ૨૦ ફોર્મ, ૭૪-જેતપુર વિધાનસભા માટે ૨૧ ફોર્મ, ૭૫-ધોરાજી વિધાનસભા બેઠક માટે ૦૬ ફોર્મ મળીને ૧૪૨ ફોર્મનો ઉપાડ થયો હોવાનું ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા જણાવાયું છે. બે દિવસમાં આશરે ૨૧૮ જેટલા ઉમેદવારી ફોર્મનો ઉપાડ થયો છે. હજુ સુધી એકપણ નામાંકન ભરાઈને આવેલું નથી.

113 thoughts on “રાજકોટ વિધાનસભાની આઠેય બેઠકો આજે ૧૪૨ ફોર્મ ઉપડ્યાઃ હજુ કોઈ નામાંકન ભરાયું નથી:બે દિવસમાં આશરે ૨૧૦થી વધુ ઉમેદવારી ફોર્મનો ઉપાડ થયો.

 1. Pingback: led luci camera
 2. Pingback: pulley machine
 3. Pingback: cage a squat
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: weather today
 21. Pingback: weather
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: french bulldog
 24. Pingback: fiverrearn.com
 25. Pingback: fiverrearn.com
 26. Pingback: fiverrearn.com
 27. Pingback: best deals
 28. Pingback: tech
 29. Pingback: sole mare
 30. Pingback: rolex hoodie
 31. Pingback: agen multisbo
 32. Pingback: wix login
 33. Pingback: bulldogs puppy
 34. Pingback: Fiverr
 35. Pingback: Warranty
 36. Pingback: Piano service
 37. Pingback: FUE
 38. Pingback: FUE
 39. Pingback: Secure storage
 40. Pingback: Organized moving
 41. Pingback: Efficient moving
 42. Pingback: Move planning
 43. Pingback: where is bali
 44. Pingback: FiverrEarn
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: Fiverr

Comments are closed.

error: Content is protected !!