ગોંડલ માં રક્ત ની તીવ્ર અછતને પોહચી વળવા અને મોરબી ઝૂલતા પુલ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામનાર દિવંગતોના આત્માની શાંતિ માટે રક્તદાન રૂપી શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી.

આ રક્તદાન કેમ્પ માં 125 બોટલ રક્ત એકત્રિત થયું.

48 કલાક પહેલા રક્તદાન કેમ્પ કરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું સોસીયલ મીડિયા ના માધ્યમથી જ્ઞાતિ જાતિ ના ભેદભાવ ભૂલી રક્તદાતાઓ એ રક્તદાન કર્યું એ બદલ શ્રી ખોડલધામ વિદ્યાર્થી સમિતિ અને આસ્થા બ્લડ બેન્ક આપ સૌ નો આભાર માને છે.

 

207 thoughts on “ગોંડલ માં રક્ત ની તીવ્ર અછતને પોહચી વળવા અને મોરબી ઝૂલતા પુલ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામનાર દિવંગતોના આત્માની શાંતિ માટે રક્તદાન રૂપી શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી.

 1. Pingback: machine low row
 2. Pingback: mediprime
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: TLI
 16. Pingback: liv pure
 17. Pingback: endopump
 18. Pingback: clima de hoy
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: micro frenchie
 23. Pingback: seo in Romania
 24. Pingback: frenchie jewelry
 25. Pingback: frenchie colors
 26. Pingback: best deals
 27. Pingback: Samsung phone
 28. Pingback: Fiverr.Com
 29. Pingback: Fiverr.Com
 30. Pingback: FiverrEarn
 31. Pingback: six sigma
 32. Pingback: Warranty
 33. Pingback: FUE
 34. Pingback: FUE
 35. Pingback: FUE
 36. Pingback: FiverrEarn
 37. Pingback: FiverrEarn
 38. Pingback: FiverrEarn
 39. Pingback: FiverrEarn
 40. Pingback: FiverrEarn
 41. Pingback: FiverrEarn
 42. Pingback: Fiverr
 43. Pingback: FiverrEarn
 44. Pingback: FiverrEarn
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: FiverrEarn
 50. Pingback: partners
 51. Pingback: liv pure reviews
 52. Pingback: Predictions
 53. Pingback: FiverrEarn
 54. Pingback: FiverrEarn
 55. Pingback: live sex cams
 56. Pingback: live sex cams
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: wix seo services
 76. Pingback: landscape
 77. Pingback: gifts
 78. Pingback: Kuliah Termurah
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: erecprime legit
 85. Pingback: amiclear legit
 86. Pingback: cheap sex cams
 87. Pingback: fullersears.com
 88. Pingback: live sex cams
 89. Pingback: live sex cams
 90. Pingback: live sex cams
 91. Pingback: 늑대닷컴
 92. Pingback: Slot klasik
 93. Pingback: superslot
 94. Pingback: allgame
 95. Pingback: 918kiss
 96. Pingback: หวย24
 97. Pingback: Skincare trends
 98. Pingback: pg slot
 99. Pingback: AI Lawyer
 100. Pingback: cybersécurité
 101. Pingback: Raahe Guide
 102. Pingback: slot online
 103. Pingback: itsMasum.Com
 104. Pingback: itsMasum.Com
 105. Pingback: itsMasum.Com
 106. Pingback: Plombier Tours
 107. Pingback: website
 108. Pingback: itsmasum.com
 109. Pingback: talk to stangers
 110. Pingback: itsmasum.com
 111. Pingback: joker gaming
 112. Pingback: jeddah jobs

Comments are closed.

error: Content is protected !!