વિછીંયા પો.સ્ટે. વિસ્તારમાંથી એક ઇસમને ગેરકાયદેસર હથિયાર સાથે પકડી પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય એસ.ઓ.જી. બ્રાંચ.

મ્હે.પોલીસ મહાનીરીક્ષક  અશોકકુમાર યાદવ  દ્રારા આગામી વિધાનસભા ચુંટણી અનુસંધાને ગે.કા. હથીયાર/નાર્કોટીકસના કેસો શોધી કાઢવા ડ્રાઇવ આપેલ હોય જે અનુસંધાને પોલીસ અધિક્ષક  જયપાલસિંહ રાઠોડ   દ્રારા રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લામાં ગેરકાયદેસર હથિયારો રાખતા ઇસમો ઉપર વોચ રાખી વધુને વધુ કેસો કરવા સુચના કરવામાં આપેલ હોય, જેથી એસ.ઓ.જી. શાખાના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર  કે.બી.જાડેજા સા. ના માર્ગદર્શન હેઠળ એસ.ઓ.જી પો.સબ.ઇન્સ  બી.સી.મીયાત્રા સા. તથા એસ.એા.જી. શાખાના સ્ટાફ વિછીંયા પો.સ્ટે. વિસ્તારમાં પેટ્રોલીગમાં હતા.

 

તે દરમ્યાન સંયુકત રીતે બાતમીરાહે હકિકત આધારે જયસુખભાઇ વાલાભાઇ ધોરીયા રહે.હાથસણી ગામની સીમ વાળાએ પોતાની વાડીમાં ગેરકાયદેસર હથીયાર રાખેલ હોવાની સચોટ હકિકત આધારે રેઇડ કરી મજકુર આરોપી પાસેથી ગે.કા હથિયાર પકડી પાડી વિછીંયા પો.સ્ટે. ખાતે ગુન્હો રજીસ્ટર કરાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરેલ છે પકડાયેલ આરોપી તરીકે જયસુખભાઇ વાલાભાઇ ધોરીયા જાતે કોળી ઉ.વ.-૨૮ ધંધો-ખેતીકામ રહે.હાથસણી ગામની સીમ વિસ્તાર તા.વિછીંયા જી.રાજકોટ કબ્જે કરેલ મુદા્માલ માલમાં એક દેશી બનાવટની જામગરી નંગ-૦૧ ની કિ.રૂ.૩,૦૦૦/-તપાસમાં મદદમાં રહેલ અધિકારી/કર્મચારી ફરજ પર એસ.ઓ.જી. રાજકોટ ગ્રામ્યના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર  કે.બી.જાડેજા સા.તથા પો.સબ.ઇન્સ  બી.સી.મીયાત્રા સા. તથા પો.હેડ.કોન્સ હિતેશભાઇ અગ્રાવત તથા વિજયભાઇ વેગડ તથા જયવિરસિંહ રાણા તથા રણજીતભાઇ ધાધલ તથા પો.કોન્સ વિજયગીરી ગોસ્વામી સહિત નાં એ કામગીરી કરી હતી.

300 thoughts on “વિછીંયા પો.સ્ટે. વિસ્તારમાંથી એક ઇસમને ગેરકાયદેસર હથિયાર સાથે પકડી પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય એસ.ઓ.જી. બ્રાંચ.

 1. Pingback: pull-ups
 2. Pingback: seated dip
 3. Pingback: kerassentials
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Fiverr Earn
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: TLI
 22. Pingback: shipping broker
 23. Pingback: fiverrearn.com
 24. Pingback: clima hoy
 25. Pingback: fiverrearn.com
 26. Pingback: fiverrearn.com
 27. Pingback: fiverrearn.com
 28. Pingback: fiverrearn.com
 29. Pingback: seo in Canada
 30. Pingback: isla mujeres
 31. Pingback: micro frenchies
 32. Pingback: blockchain
 33. Pingback: bikini
 34. Pingback: Cash for phones
 35. Pingback: techno
 36. Pingback: best Phone
 37. Pingback: frenchie houston
 38. Pingback: slot nexus
 39. Pingback: what is seo
 40. Pingback: Fiverr
 41. Pingback: FiverrEarn
 42. Pingback: fue
 43. Pingback: lean six sigma
 44. Pingback: Piano trading
 45. Pingback: FUE
 46. Pingback: FUE
 47. Pingback: FUE
 48. Pingback: FUE
 49. Pingback: FUE
 50. Pingback: FUE
 51. Pingback: FUE
 52. Pingback: FUE
 53. Pingback: Office packing
 54. Pingback: where is bali
 55. Pingback: FiverrEarn
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: Fiverr.Com
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: Coach
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: partners
 65. Pingback: red boost powder
 66. Pingback: french bulldog
 67. Pingback: french bulldog
 68. Pingback: Betting tips
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: ventolin coupon
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: FiverrEarn
 85. Pingback: FiverrEarn
 86. Pingback: FiverrEarn
 87. Pingback: FiverrEarn
 88. Pingback: FiverrEarn
 89. Pingback: FiverrEarn
 90. Pingback: FiverrEarn
 91. Pingback: FiverrEarn
 92. Pingback: FiverrEarn
 93. Pingback: FiverrEarn
 94. Pingback: FiverrEarn
 95. Pingback: Dairy
 96. Pingback: email
 97. Pingback: sns
 98. Pingback: FiverrEarn
 99. Pingback: FiverrEarn
 100. Pingback: FiverrEarn
 101. Pingback: cheap sex cams
 102. Pingback: androgel dosing
 103. Pingback: amoxicillin 850
 104. Pingback: amoxil tabletas
 105. Pingback: fullersears.com
 106. Pingback: fullersears.com
 107. Pingback: fullersears.com
 108. Pingback: vilitra 40
 109. Pingback: prelone gotas
 110. Pingback: live sex cams
 111. Pingback: live sex cams
 112. Pingback: live sex cams
 113. Pingback: live sex cams
 114. Pingback: 1 androgel
 115. Pingback: frt trigger
 116. Pingback: prestanombres
 117. Pingback: Alienlabs Gelato
 118. Pingback: 늑대닷컴
 119. Pingback: Expanding symbol
 120. Pingback: One Peace AMV
 121. Pingback: One Peace AMV
 122. Pingback: nangs near me
 123. Pingback: superslot
 124. Pingback: allgame
 125. Pingback: 918kiss
 126. Pingback: หวย24
 127. Pingback: Makeup products
 128. Pingback: pg slot
 129. Pingback: AI Lawyer
 130. Pingback: cybersécurité
 131. Pingback: Raahe Guide
 132. Pingback: bandar slot
 133. Pingback: megagame
 134. Pingback: Anonymous
 135. Pingback: 44-40 ammo
 136. Pingback: 220 swift
 137. Pingback: weight loss
 138. Pingback: itsMasum.Com
 139. Pingback: itsMasum.Com
 140. Pingback: itsMasum.Com
 141. Pingback: nangs sydney
 142. Pingback: itsmasum.com
 143. Pingback: fildena 25
 144. Pingback: online chat
 145. Pingback: itsmasum.com
 146. Pingback: itsmasum.com
 147. Pingback: itsmasum.com
 148. Pingback: kamagra bejing
 149. Pingback: vidalista 80
 150. Pingback: vidalista 40
 151. Pingback: joker gaming
 152. Pingback: generic clomid
 153. Pingback: jakarta jobs
 154. Pingback: kamagra tablets
 155. Pingback: vidalista 20
 156. Pingback: fildena 50
 157. Pingback: cenforce D

Comments are closed.

error: Content is protected !!