બેન્ક, પોસ્ટ ઓફિસમાં એક લાખથી વધુના નાણાકીય વ્યવહારો પર ચૂંટણી પંચ રાખશે ધ્યાન:બેન્ક, પોસ્ટના અધિકારીઓ સાથે જિલ્લા ચૂંટણી પંચની બેઠક યોજાઇ.

ઉમેદવારોને ચૂંટણી ખર્ચ ખાતું ખોલાવવામાં કે નાણાકીય વ્યવહારોમાં અગવડતા ના પડે તે જોવા જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીની બેન્કો, પોસ્ટ ઓફિસને સૂચના

રાજકોટ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા આજે શનિવારે બેન્ક અધિકારીઓ તેમજ પોસ્ટ ઓફિસના અધિકારીઓ સાથે મીટિંગ યોજવામાં આવી હતી. જેમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા દરમિયાન થતી વિવિધ આર્થિક લેવડ – દેવડ પર ધ્યાન રાખવા સૂચના આપવામાં આવી હતી.

જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીશ્રી અરૂણ મહેશ બાબુએ બેન્ક તેમજ પોસ્ટ અધિકારીઓને સૂચના આપતા જણાવ્યું હતું કે, ચૂંટણી પ્રક્રિયા વખતે ઉમેદવારોને ખર્ચનું ખાતું ખોલાવવામાં સરળતા રહે તે માટે વ્યવસ્થા, હેલ્પ ડેસ્ક ગોઠવવું. તમામ ઉમેદવારોને ખાતું ખોલાવવામાં કે નાણાકીય વ્યવહારો કરવામાં કોઈ અગવડ ના પડે તે જોવા ખાસ સૂચના આપી હતી.

તેમણે બેન્ક તેમજ પોસ્ટ અધિકારીઓને જણાવ્યું હતું કે, એક લાખથી વધુના નાણાકીય વ્યવહારો પર સઘન ધ્યાન રાખવા તેમજ રૂપિયા ૧૦ લાખથી વધુના નાણાકીય વ્યવહારોની વિગતો ચૂંટણી પંચને આપવાની રહેશે. જો કોઈ શંકાસ્પદ વ્યવહાર ધ્યાનમાં આવે કે, અચાનક કોઈ ખાતામાંથી નાણાકીય વ્યવહારો વધી જાય તેના પર ધ્યાન રાખવા તેમજ ઉમેદવારોના સગા, સંબંધીઓના ખાતામાંથી થતાં નાણાકીય વ્યવહારોને ધ્યાનમાં રાખવા સૂચના આપી હતી.

બેન્કના વાહનો દ્વારા થતી નાણાંની હેરફેર વખતે સ્ટાફના ઓળખ પત્ર, આધાર, પુરાવા સાથે રાખવા તેમજ બેન્કના નાણાંની હેરફેર પણ ઓફિસ સમય દરમિયાન જ કરવા સૂચના આપી હતી.

પોસ્ટ ઓફિસમાંથી પણ વ્યક્તિગત કે જોઈ સમૂહ દ્વારા એકસાથે અચાનક વધુ પડતા નાણાકીય વ્યવહારો થવા લાગે તો તેના પર ધ્યાન આપવા અને તેની વિગતો ચૂંટણી પંચને આપવા સૂચના આપી હતી.


આ બેઠકમાં ચૂંટણી ખર્ચના નોડલ અધિકારી શ્રી દેવ ચૌધરી, નાયબ મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી એ. કે. સિંઘ, અધિક જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીશ્રી એસ.જે. ખાચર, લીડ બેન્કના મેનેજરશ્રી સંજય મહેતા વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

362 thoughts on “બેન્ક, પોસ્ટ ઓફિસમાં એક લાખથી વધુના નાણાકીય વ્યવહારો પર ચૂંટણી પંચ રાખશે ધ્યાન:બેન્ક, પોસ્ટના અધિકારીઓ સાથે જિલ્લા ચૂંટણી પંચની બેઠક યોજાઇ.

 1. Pingback: pull up
 2. Pingback: calisthenics
 3. Pingback: prodentim
 4. Pingback: neuropure
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: fiverrearn.com
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: red boost buy
 17. Pingback: shipping broker
 18. Pingback: dallas frenchie
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: clima de hoy
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: french bulldog
 24. Pingback: fiverrearn.com
 25. Pingback: fiverrearn.com
 26. Pingback: micro bully
 27. Pingback: morkie dog
 28. Pingback: SEO in Kuwait
 29. Pingback: seo in Greece
 30. Pingback: bitcoin
 31. Pingback: mini frenchie
 32. Pingback: Silver earrings
 33. Pingback: Fiverr
 34. Pingback: Fiverr.Com
 35. Pingback: french bulldog
 36. Pingback: Warranty
 37. Pingback: FUE
 38. Pingback: FUE
 39. Pingback: FUE
 40. Pingback: FUE
 41. Pingback: FUE
 42. Pingback: FUE
 43. Pingback: FUE
 44. Pingback: FiverrEarn
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: Fiverr
 50. Pingback: Fiverr
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: Media
 53. Pingback: Speaker
 54. Pingback: FiverrEarn
 55. Pingback: FiverrEarn
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: partners
 59. Pingback: amiclear
 60. Pingback: prostadine
 61. Pingback: illuderma
 62. Pingback: frenchie puppies
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: live sex cams
 68. Pingback: live sex cams
 69. Pingback: live sex cams
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: FiverrEarn
 85. Pingback: FiverrEarn
 86. Pingback: FiverrEarn
 87. Pingback: FiverrEarn
 88. Pingback: FiverrEarn
 89. Pingback: FiverrEarn
 90. Pingback: FiverrEarn
 91. Pingback: FiverrEarn
 92. Pingback: FiverrEarn
 93. Pingback: FiverrEarn
 94. Pingback: FiverrEarn
 95. Pingback: filmebi qartulad
 96. Pingback: Milk
 97. Pingback: pharmacy
 98. Pingback: web design
 99. Pingback: FiverrEarn
 100. Pingback: FiverrEarn
 101. Pingback: FiverrEarn
 102. Pingback: FiverrEarn
 103. Pingback: FiverrEarn
 104. Pingback: FiverrEarn
 105. Pingback: FiverrEarn
 106. Pingback: priligy pills
 107. Pingback: fildena 100 mg
 108. Pingback: cheap sex cams
 109. Pingback: androgel gel
 110. Pingback: 1 androgel
 111. Pingback: proair hfa
 112. Pingback: testoheal
 113. Pingback: fullersears.com
 114. Pingback: fullersears.com
 115. Pingback: super vidalista
 116. Pingback: tadalista 60
 117. Pingback: live sex cams
 118. Pingback: live sex cams
 119. Pingback: ivermectin buy
 120. Pingback: dehydrated water
 121. Pingback: comprar cialis
 122. Pingback: 늑대닷컴
 123. Pingback: Taruhan online
 124. Pingback: One Peace AMV
 125. Pingback: One Peace AMV
 126. Pingback: One Peace AMV
 127. Pingback: allgame
 128. Pingback: 918kiss
 129. Pingback: หวย24
 130. Pingback: Cosrx
 131. Pingback: pg slot
 132. Pingback: cybersécurité
 133. Pingback: Raahe Guide
 134. Pingback: megagame
 135. Pingback: dapoxetine 60mg
 136. Pingback: duromine
 137. Pingback: fildena drug
 138. Pingback: SaaS Law Firm
 139. Pingback: itsMasum.Com
 140. Pingback: itsMasum.Com
 141. Pingback: itsMasum.Com
 142. Pingback: Nangs delivery
 143. Pingback: itsmasum.com
 144. Pingback: itsmasum.com
 145. Pingback: itsmasum.com
 146. Pingback: vidalista 40
 147. Pingback: chat avenue
 148. Pingback: talkeithstranger
 149. Pingback: teenchat
 150. Pingback: itsmasum.com
 151. Pingback: itsmasum.com
 152. Pingback: flagyl
 153. Pingback: cenforce 200
 154. Pingback: clomid for men
 155. Pingback: vidalista 20
 156. Pingback: advairhfa
 157. Pingback: cenforce 100 mg
 158. Pingback: live nude chat
 159. Pingback: free webcam sex
 160. Pingback: live sex chat
 161. Pingback: Kampus Islami
 162. Pingback: 918kiss
 163. Pingback: fildena online
 164. Pingback: revatio tabs
 165. Pingback: advair seretide
 166. Pingback: suminat 50 uses
 167. Pingback: ivermectol 6mg
 168. Pingback: scavista 12 a

Comments are closed.

error: Content is protected !!