વિધાનસભાની સામાન્‍ય ચુંટણી – ૨૦૨૨ ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા સમયે ૫(પાંચ) કરતાં વધુ વ્યક્તિઓના કચેરી ખાતે પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ.

વિધાનસભાની સામાન્‍ય ચૂંટણી – ૨૦૨૨ અંતર્ગત રાજકોટ જિલ્લામાં મતદાન આગામી તા.૦૧-૧૨-૨૦૨૨ ના રોજ યોજાનાર છે. આ ચૂંટણી માટે ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કરવા સમયે તેમના ટેકેદારો અથવા દરખાસ્ત કરનારા અને અન્ય ચાર વ્યક્તિઓ સહિત કુલ પાંચ વ્યક્તિઓને જ વાહનો સાથે ચૂંટણી અધિકારી/ મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારીની કચેરીમાં પ્રવેશ મળી શકશે. પાંચ કરતા વધુ વ્યક્તિઓના પ્રવેશ કરવા પર જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી અરૂણ મહેશ બાબુ દ્વારા પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો છે. તેમજ ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કરવા આવતા સમયે ચૂંટણી અધિકારી કે મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારીની કચેરી આસપાસના ૧૦૦ મીટરના વિસ્તારમાં વધુમાં વધુ ત્રણ વાહનો એક સાથે પ્રવેશી શકશે. આ આદેશોનો અમલ તા. ૦૩ નવેમ્બરથી તા. ૧૦ ડિસેમ્બર સુધી કરવાનો રહેશે. જે રાજકોટના શહેર, તાલુકા અને જિલ્લાના સમગ્ર વિસ્તારમાં લાગુ થશે.

        આ હુકમનો ભંગ કરનાર અથવા ઉલ્લંઘન કરનાર શિક્ષાને પાત્ર થશે. તેમ રાજકોટ જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી અરૂણ મહેશ બાબુ દ્વારા જાહેર કરેલા હુકમમાં  જણાવ્‍યું છે.

221 thoughts on “વિધાનસભાની સામાન્‍ય ચુંટણી – ૨૦૨૨ ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા સમયે ૫(પાંચ) કરતાં વધુ વ્યક્તિઓના કચેરી ખાતે પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ.

 1. Pingback: pull ups
 2. Pingback: machine ischio
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: TLI
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: clima para hoy
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: french bulldog
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: morkie dog
 23. Pingback: jute rugs
 24. Pingback: jewelry kay
 25. Pingback: bandeau set
 26. Pingback: wix
 27. Pingback: wix marketplace
 28. Pingback: Fiverr
 29. Pingback: Fiverr.Com
 30. Pingback: FiverrEarn
 31. Pingback: Fiverr
 32. Pingback: fue
 33. Pingback: french bulldog
 34. Pingback: Warranty
 35. Pingback: Piano repairs
 36. Pingback: Piano service
 37. Pingback: FUE
 38. Pingback: FUE
 39. Pingback: FUE
 40. Pingback: FUE
 41. Pingback: FUE
 42. Pingback: FUE
 43. Pingback: FiverrEarn
 44. Pingback: Fiverr.Com
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: Media
 49. Pingback: FiverrEarn
 50. Pingback: partners
 51. Pingback: Economics
 52. Pingback: FUE
 53. Pingback: flowforce
 54. Pingback: Predictions
 55. Pingback: live sex cams
 56. Pingback: live sex cams
 57. Pingback: live sex cams
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: wix seo expert
 79. Pingback: landscape
 80. Pingback: business
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: FiverrEarn
 85. Pingback: live sex cams
 86. Pingback: live sex cams
 87. Pingback: dehydrated water
 88. Pingback: marketplace
 89. Pingback: Litigio fiscal
 90. Pingback: Litigio fiscal
 91. Pingback: Seo Work
 92. Pingback: 늑대닷컴
 93. Pingback: Turnamen slot
 94. Pingback: One Peace AMV
 95. Pingback: nangs near me
 96. Pingback: allgame
 97. Pingback: 918kiss
 98. Pingback: หวย24
 99. Pingback: Cosrx
 100. Pingback: pg slot
 101. Pingback: AI Attorney
 102. Pingback: cybersécurité
 103. Pingback: Raahe Guide
 104. Pingback: Dating Classes
 105. Pingback: upstate hotels
 106. Pingback: megagame
 107. Pingback: 7mm-08 ammo
 108. Pingback: 25-06 ammo
 109. Pingback: itsMasum.Com
 110. Pingback: itsMasum.Com
 111. Pingback: itsMasum.Com
 112. Pingback: itsMasum.Com
 113. Pingback: nangs sydney
 114. Pingback: read more
 115. Pingback: itsmasum.com
 116. Pingback: omegle text chat
 117. Pingback: free chat
 118. Pingback: chat with people
 119. Pingback: joker gaming
 120. Pingback: austin jobs
 121. Pingback: raleigh jobs
 122. Pingback: karachi jobs
 123. Pingback: free webcam sex
 124. Pingback: free sex chat
 125. Pingback: live sex cams
 126. Pingback: live sex shows
 127. Pingback: Kampus Ternama
 128. Pingback: 918kiss

Comments are closed.

error: Content is protected !!