મોરબીમાં ઝુલતો પુલ તૂટી પડતા સર્જાઈ મોટી દુર્ઘટના પૂલ તૂટી પડતા અનેક લોકો નદીમાં પડ્યા કેટલાક લોકોના મોતની સેવાતી શંકા.? જોવો video

મોરબીમાં ઝુલતો પુલ તૂટી પડતા સર્જાઈ મોટી દુર્ઘટના..
પૂલ તૂટી પડતા અનેક લોકો નદીમાં પડ્યા..
કેટલાક લોકોના મોતની સેવાતી શંકા
નવા વર્ષે જ લોકો માટે ખુલ્લો મુકાયો હતો ઝુલતો પુલ
પૂલ અચાનક તૂટી પડતા નાસ ભાગ મચી ગઈ..

error: Content is protected !!