ઐતિહાસિક સ્થળ ખંભાલિડામાં યોજાઈ ‘બોધીસત્વ આદર્શ’ પર ધમ્મ-શિબિર : ત્રીરત્ન બૌદ્ધ સંસ્થાન જૂનાગઢ દ્વારા કરવામાં આવ્યું આયોજન.

ત્રીરત્ન બૌદ્ધ સંસ્થાન જૂનાગઢ દ્વારા ધમ્મ-શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતુ. જેનું સંચાલન ત્રીરત્ન બૌદ્ધ મહાસંઘના ધમ્મમિત્ર અને ધમ્મચારી દ્વારા સુંદર અને શ્રદ્ધાપૂર્ણ કરવામાં આવેલ હતુ.

રાજકોટ જિલ્લામાં ખોડલધામ (કાગવડ) પાસે ખંભાલિડા ગામમાં ઐતિહાસિક બૌદ્ધ ગુફાઓ આવેલી છે. જે પુરાતત્વ ખાતા મુજબ 1800 વર્ષ પ્રાચીન ગુફાઓ છે. જેની નજીકમાં જ સરકાર દ્વારા લાખોના ખર્ચે ધ્યાન-કેન્દ્ર પણ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે.

ખંભાલિડા ગામમાં આવેલ બૌદ્ધ ગુફાઓનું બૌદ્ધ ધર્મના અનુયાયીઓમાં ખાસ્સું મહત્વ છે. જેને લઇને આંતરાષ્ટ્રિય સંસ્થા ત્રીરત્ન બૌદ્ધ મહાસંઘ કે જે બૌદ્ધ ધર્મના પ્રચાર-પ્રસારનું કામ કરે છે. તેમની સહયોગી સંસ્થા ત્રીરત્ન બૌદ્ધ સંસ્થાન જૂનાગઢ દ્વારા ‘બોધીસત્વ આદર્શ’ પર ધમ્મ-શિબિર યોજવામાં આવી હતી. જેમાં અમદાવાદ, રાજકોટ, જૂનાગઢ, જેતપુર તેમજ બીજા અલગ અલગ સ્થળોએથી બૌદ્ધ ધર્મના અનુયાયીઓ આવ્યાં હતા. અને આ ધમ્મ-શિબિરનો લાભ લીધો હતો. જેમાં બૌદ્ધ આચાર્ય તરીકે ધમ્મચારી મંજુરત્ન શ્રેષ્ઠી અને ધમ્મચારી જીનસિદ્ધી દ્વારા સમગ્ર શિબિરનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું. ધમ્મચારી મંજુરત્નના જણાવ્યા મુજબ આ નિવાસી શિબિર તા. 25થી 27 ઓકટોબર દરમિયાન યોજવામાં આવી હતી. તેમજ તેમણે આગળ જણાવ્યું હતું કે આ ખંભાલિડા ગામના આગેવાન વિક્રમદાદા અને ગામવાસીઓ દ્વારા આ શિબિર કરવા માટે ખૂબ મદદ કરવામાં આવી હતી. અને આ શિબિરમાં 25ની આસપાસ પરિવારો દ્વારા ધર્મ શિબિરનો લાભ લેવામાં આવ્યો હતો.

દિનેશ રાઠોડ દ્વારા (જેતપુર)

270 thoughts on “ઐતિહાસિક સ્થળ ખંભાલિડામાં યોજાઈ ‘બોધીસત્વ આદર્શ’ પર ધમ્મ-શિબિર : ત્રીરત્ન બૌદ્ધ સંસ્થાન જૂનાગઢ દ્વારા કરવામાં આવ્યું આયોજન.

 1. Pingback: pulley machine
 2. Pingback: Fiverr Earn
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: fiverrearn.com
 6. Pingback: fiverrearn.com
 7. Pingback: fiverrearn.com
 8. Pingback: fiverrearn.com
 9. Pingback: ikaria juice buy
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: grey frenchie
 13. Pingback: dog kennel
 14. Pingback: chiweenie dog
 15. Pingback: morkie dog
 16. Pingback: pied frenchie
 17. Pingback: tom kings kennel
 18. Pingback: crypto news
 19. Pingback: french bulldogs
 20. Pingback: Fiverr.Com
 21. Pingback: Fiverr
 22. Pingback: Fiverr
 23. Pingback: fue
 24. Pingback: french bulldog
 25. Pingback: lean six sigma
 26. Pingback: Piano service
 27. Pingback: FUE
 28. Pingback: FUE
 29. Pingback: FUE
 30. Pingback: FUE
 31. Pingback: FUE
 32. Pingback: Office packing
 33. Pingback: FiverrEarn
 34. Pingback: FiverrEarn
 35. Pingback: FiverrEarn
 36. Pingback: FiverrEarn
 37. Pingback: FiverrEarn
 38. Pingback: FiverrEarn
 39. Pingback: FiverrEarn
 40. Pingback: FiverrEarn
 41. Pingback: partners
 42. Pingback: Econometrics
 43. Pingback: neuro rise
 44. Pingback: Sport analysis
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: vidalista 90
 50. Pingback: live sex cams
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: FiverrEarn
 54. Pingback: FiverrEarn
 55. Pingback: french bulldog
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: filmebi qartulad
 68. Pingback: wix login
 69. Pingback: marketing
 70. Pingback: website builder
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: cheap sex cams
 77. Pingback: fullersears.com
 78. Pingback: fullersears.com
 79. Pingback: tadalista 5 mg
 80. Pingback: dog probiotics
 81. Pingback: french bulldog
 82. Pingback: isotroin tablet
 83. Pingback: revatio 20 mg
 84. Pingback: live sex cams
 85. Pingback: live sex cams
 86. Pingback: Alienlabs Agent
 87. Pingback: Logo Designing
 88. Pingback: 늑대닷컴
 89. Pingback: One Peace AMV
 90. Pingback: One Peace AMV
 91. Pingback: One Peace AMV
 92. Pingback: nang sydney
 93. Pingback: superslot
 94. Pingback: allgame
 95. Pingback: 918kiss
 96. Pingback: หวย24
 97. Pingback: Hair care
 98. Pingback: pg slot
 99. Pingback: AI Lawyer
 100. Pingback: cybersécurité
 101. Pingback: evisa
 102. Pingback: weight drops
 103. Pingback: 300 win mag ammo
 104. Pingback: SaaS Law Firm
 105. Pingback: itsMasum.Com
 106. Pingback: itsMasum.Com
 107. Pingback: nangs sydney
 108. Pingback: itsmasum.com
 109. Pingback: tallwithstranger
 110. Pingback: vidalista 40
 111. Pingback: cenforce 50mg
 112. Pingback: itsmasum.com
 113. Pingback: itsmasum.com
 114. Pingback: itsmasum.com
 115. Pingback: ventolin recall
 116. Pingback: vidalista
 117. Pingback: vidalista cialis
 118. Pingback: vidalista
 119. Pingback: joker gaming
 120. Pingback: delhi jobs
 121. Pingback: istanbul jobs
 122. Pingback: amsterdam jobs
 123. Pingback: nairobi jobs
 124. Pingback: clomid tablets

Comments are closed.

error: Content is protected !!