ગોંડલની ગંગોત્રી ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ દ્વારા ગંગોત્રી અર્વાચીન ગરબીનું આયોજન.

“જ્યા સંસ્કૃતિ છે પ્રાચીન પણ રીત છે અર્વાચીન.” ગોંડલની ગંગોત્રી ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ દ્વારા દર વર્ષે ગંગોત્રી અર્વાચીન ગરબીનું આયોજન થાય છે.
જેના ભાગરૂપે આ વર્ષે પણ માં જગદંબાના નવલા નોરતામાં આ પ્રાચીન ગરબીનું અર્વાચીન રીતથી સુંદર આયોજન ગંગોત્રી ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. નવ દિવસ સુધી ચાલનારી આ ગરબીમાં ગંગોત્રી સ્કૂલ અને ગંગોત્રી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલની બાળાઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ રાસ ગરબાની રમઝટ સાથે માં જગદંબાની ભક્તિ આરાધના કરવામાં આવે છે.
નવ દિવસ ચાલનારા આ ઉત્સવમાં દરરોજ માં ચાચરના ચોકમાં ગરબી પધરાવી ભક્તિ વંદના સાથે મા અંબાની આરતી કરવામાં આવે છે તથા પ્રસાદનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. દરરોજ ગંગોત્રી સ્કૂલ અને ગંગોત્રી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ તેમના પરિવાર સાથે પધારી આ અર્વાચીન ગરબીમાં માં અંબાની ભક્તિ કરવાનો લ્હાવો લે છે અને આનંદ અનુભવે છે.
આ નવ દિવસની અર્વાચીન ગરબીમાં પાર્ટિસિપેટ થયેલ દરેક બાળાઓને ભોજન પ્રસાદ પણ કરાવવામાં આવે છે. તેમજ આ દરેક બાળાઓને નવમા નોરતે ગંગોત્રી સ્કૂલ પરિવાર તરફથી લાણી પણ આપવામાં આવશે. આ અર્વાચીન ગરબીના સુંદર આયોજન માટે ગંગોત્રી ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલના ફાઉન્ડર અને ચેરમેન સંદીપભાઈ છોટાળા, ગંગોત્રી પરિવાર અને વિદ્યાર્થીઓ પૂરી જહેમત ઉઠાવી રહ્યા છે.

180 thoughts on “ગોંડલની ગંગોત્રી ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ દ્વારા ગંગોત્રી અર્વાચીન ગરબીનું આયોજન.

 1. Pingback: faretti binari
 2. Pingback: presse pectoraux
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: fiverrearn.com
 6. Pingback: fiverrearn.com
 7. Pingback: fiverrearn.com
 8. Pingback: fiverrearn.com
 9. Pingback: fiverrearn.com
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: french bulldog
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: french bulldog
 20. Pingback: crypto news
 21. Pingback: micro frenchie
 22. Pingback: best Phone
 23. Pingback: alpha necklace
 24. Pingback: bulldogs puppy
 25. Pingback: Fiverr
 26. Pingback: FiverrEarn
 27. Pingback: Fiverr
 28. Pingback: FiverrEarn
 29. Pingback: Piano relocation
 30. Pingback: FUE
 31. Pingback: Fiverr.Com
 32. Pingback: FiverrEarn
 33. Pingback: FiverrEarn
 34. Pingback: Coach
 35. Pingback: Media
 36. Pingback: FiverrEarn
 37. Pingback: FiverrEarn
 38. Pingback: FiverrEarn
 39. Pingback: FiverrEarn
 40. Pingback: partners
 41. Pingback: red boost
 42. Pingback: Public Policy
 43. Pingback: skincare
 44. Pingback: frenchie stud
 45. Pingback: Betting
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: live sex cams
 50. Pingback: FiverrEarn
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: FiverrEarn
 54. Pingback: FiverrEarn
 55. Pingback: FiverrEarn
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: filmebi qartulad
 65. Pingback: Natural
 66. Pingback: wix website
 67. Pingback: solar
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: cheap sex cams
 74. Pingback: fullersears.com
 75. Pingback: fullersears.com
 76. Pingback: fullersears.com
 77. Pingback: live sex cams
 78. Pingback: live sex cams
 79. Pingback: live sex cams
 80. Pingback: live sex cams
 81. Pingback: frt trigger
 82. Pingback: efos y edos
 83. Pingback: 늑대닷컴
 84. Pingback: Slot Viking
 85. Pingback: nang delivery
 86. Pingback: superslot
 87. Pingback: allgame
 88. Pingback: 918kiss
 89. Pingback: หวย24
 90. Pingback: Best cleansers
 91. Pingback: pg slot
 92. Pingback: cybersécurité
 93. Pingback: Raahe Guide
 94. Pingback: upstate hotels
 95. Pingback: megagame
 96. Pingback: 300 win mag ammo
 97. Pingback: sicarios madrid
 98. Pingback: SaaS Lawyer
 99. Pingback: itsMasum.Com
 100. Pingback: itsMasum.Com
 101. Pingback: itsMasum.Com
 102. Pingback: url
 103. Pingback: itsmasum.com
 104. Pingback: omegle for kids
 105. Pingback: tallwithstranger
 106. Pingback: free chat
 107. Pingback: itsmasum.com
 108. Pingback: itsmasum.com
 109. Pingback: itsmasum.com
 110. Pingback: seoul jobs
 111. Pingback: uk jobs
 112. Pingback: jakarta jobs

Comments are closed.

error: Content is protected !!