ગોંડલની ગંગોત્રી ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ દ્વારા ગંગોત્રી અર્વાચીન ગરબીનું આયોજન.

“જ્યા સંસ્કૃતિ છે પ્રાચીન પણ રીત છે અર્વાચીન.” ગોંડલની ગંગોત્રી ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ દ્વારા દર વર્ષે ગંગોત્રી અર્વાચીન ગરબીનું આયોજન થાય છે.
જેના ભાગરૂપે આ વર્ષે પણ માં જગદંબાના નવલા નોરતામાં આ પ્રાચીન ગરબીનું અર્વાચીન રીતથી સુંદર આયોજન ગંગોત્રી ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. નવ દિવસ સુધી ચાલનારી આ ગરબીમાં ગંગોત્રી સ્કૂલ અને ગંગોત્રી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલની બાળાઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ રાસ ગરબાની રમઝટ સાથે માં જગદંબાની ભક્તિ આરાધના કરવામાં આવે છે.
નવ દિવસ ચાલનારા આ ઉત્સવમાં દરરોજ માં ચાચરના ચોકમાં ગરબી પધરાવી ભક્તિ વંદના સાથે મા અંબાની આરતી કરવામાં આવે છે તથા પ્રસાદનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. દરરોજ ગંગોત્રી સ્કૂલ અને ગંગોત્રી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ તેમના પરિવાર સાથે પધારી આ અર્વાચીન ગરબીમાં માં અંબાની ભક્તિ કરવાનો લ્હાવો લે છે અને આનંદ અનુભવે છે.
આ નવ દિવસની અર્વાચીન ગરબીમાં પાર્ટિસિપેટ થયેલ દરેક બાળાઓને ભોજન પ્રસાદ પણ કરાવવામાં આવે છે. તેમજ આ દરેક બાળાઓને નવમા નોરતે ગંગોત્રી સ્કૂલ પરિવાર તરફથી લાણી પણ આપવામાં આવશે. આ અર્વાચીન ગરબીના સુંદર આયોજન માટે ગંગોત્રી ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલના ફાઉન્ડર અને ચેરમેન સંદીપભાઈ છોટાળા, ગંગોત્રી પરિવાર અને વિદ્યાર્થીઓ પૂરી જહેમત ઉઠાવી રહ્યા છે.

84 thoughts on “ગોંડલની ગંગોત્રી ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ દ્વારા ગંગોત્રી અર્વાચીન ગરબીનું આયોજન.

 1. Pingback: faretti binari
 2. Pingback: presse pectoraux
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: fiverrearn.com
 6. Pingback: fiverrearn.com
 7. Pingback: fiverrearn.com
 8. Pingback: fiverrearn.com
 9. Pingback: fiverrearn.com
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: french bulldog
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: french bulldog
 20. Pingback: crypto news
 21. Pingback: micro frenchie
 22. Pingback: best Phone
 23. Pingback: alpha necklace
 24. Pingback: bulldogs puppy
 25. Pingback: Fiverr
 26. Pingback: FiverrEarn
 27. Pingback: Fiverr
 28. Pingback: FiverrEarn
 29. Pingback: Piano relocation
 30. Pingback: FUE
 31. Pingback: Fiverr.Com
 32. Pingback: FiverrEarn
 33. Pingback: FiverrEarn
 34. Pingback: Coach
 35. Pingback: Media
 36. Pingback: FiverrEarn
 37. Pingback: FiverrEarn
 38. Pingback: FiverrEarn
 39. Pingback: FiverrEarn

Comments are closed.

error: Content is protected !!