દ્વારકાપીઠના શંકરાચાર્ય સ્વરૂપાનંદ સરસ્વતીનો દેહવિલય : નરસિંહપુરના પરમહંસી ગંગા આશ્રમમાં અંતિમશ્વાશ લીધા.

સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં ભાગ લીધા બાદ તેઓ જેલમાં પણ ગયા હતા ; જ્યોતિષ અને દ્વારકા-શારદા પીઠના શંકરાચાર્ય સ્વામી શંકરાચાર્ય સરસ્વતીજી ૯૯ વર્ષના હતા.

 

દ્વારકાપીઠના શંકરાચાર્ય સ્વરૂપાનંદ સરસ્વતીનું ૯૯ વર્ષની વયે દેહવિલય થયો છે,  જ્યોતિષ અને દ્વારકા-શારદા પીઠના શંકરાચાર્ય સ્વામી શંકરાચાર્ય સરસ્વતીજી ૯૯ વર્ષના હતા. તેમણે મધ્યપ્રદેશના નરસિંહપુર સ્થિત પરમહંસી ગંગા આશ્રમમાં બપોરે ૩:૩૦ કલાકે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. તેઓ ઘણા સમયથી બીમાર હતા. સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં ભાગ લીધા બાદ તેઓ જેલમાં પણ ગયા હતા. તેમણે રામ મંદિરના નિર્માણ માટે લાંબી કાનૂની લડાઈ પણ લડી હતી.

૨.સપ્ટેમ્બર ૧૯૨૪ માં તેમનો જન્મ થયો હતો. તેઓ દ્વારકા અને જ્યોતિર્મઠ પીછના શંકરાચાર્ય હતા.


દેશની આઝાદી માટે શંકરાચાર્ય સ્વરૂપાનંદે અંગ્રેજોનો પણ સામનો કર્યો હતો. તેમનું બાળપણનું નામ પોથીરામ હતું. તેમણે કાશીમાં કરપાત્રી મહારાજ પાસે ધર્મનું શિક્ષણ લીધુ હતું. ૧૯૪૨માં ભારત છોડો આંદોલનમાં તેમણે ભાગ લીદો હતો. આ માટે તેમણે બે વખત જેલમાં પણ જવું પડ્યું હતું. ૧૯૮૯માં તેમને શંકરાચાર્યનું બિરૂદ મળ્યું હતું.

201 thoughts on “દ્વારકાપીઠના શંકરાચાર્ય સ્વરૂપાનંદ સરસ્વતીનો દેહવિલય : નરસિંહપુરના પરમહંસી ગંગા આશ્રમમાં અંતિમશ્વાશ લીધા.

 1. Pingback: child porn
 2. Pingback: livpure
 3. Pingback: prodentim
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: fiverrearn.com
 9. Pingback: fiverrearn.com
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: prodentim
 13. Pingback: prostadine
 14. Pingback: TLI
 15. Pingback: weather
 16. Pingback: clima para hoy
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: exotic bully
 22. Pingback: isla mujeres
 23. Pingback: micro frenchies
 24. Pingback: blockchain
 25. Pingback: vietravel tour
 26. Pingback: jewelry
 27. Pingback: porn
 28. Pingback: micro frenchie
 29. Pingback: tech
 30. Pingback: drip bucket hat
 31. Pingback: multisbo rtp
 32. Pingback: french bulldogs
 33. Pingback: Lean
 34. Pingback: FUE
 35. Pingback: FUE
 36. Pingback: FUE
 37. Pingback: FUE
 38. Pingback: FUE
 39. Pingback: FUE
 40. Pingback: FUE
 41. Pingback: FUE
 42. Pingback: FUE
 43. Pingback: FUE
 44. Pingback: Local movers
 45. Pingback: bali indonesia
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: Streamer
 48. Pingback: Media
 49. Pingback: partners
 50. Pingback: Sport analysis
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: FiverrEarn
 54. Pingback: FiverrEarn
 55. Pingback: live sex cams
 56. Pingback: live sex cams
 57. Pingback: live sex cams
 58. Pingback: live sex cams
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: A2 Milk
 75. Pingback: solar
 76. Pingback: Slot Online
 77. Pingback: Slot Online
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: cheap sex cams
 83. Pingback: fullersears.com
 84. Pingback: fullersears.com
 85. Pingback: french bulldog
 86. Pingback: live sex cams
 87. Pingback: 늑대닷컴
 88. Pingback: Slot klasik
 89. Pingback: nang delivery
 90. Pingback: allgame
 91. Pingback: 918kiss
 92. Pingback: หวย24
 93. Pingback: Lipstick shades
 94. Pingback: pg slot
 95. Pingback: regles 421
 96. Pingback: megagame
 97. Pingback: weight drops
 98. Pingback: 38/40 ammo
 99. Pingback: sicarios madrid
 100. Pingback: itsMasum.Com
 101. Pingback: nang tanks
 102. Pingback: url
 103. Pingback: read more
 104. Pingback: website
 105. Pingback: website
 106. Pingback: chatiw
 107. Pingback: 321 chat
 108. Pingback: joker gaming
 109. Pingback: kashmir hub
 110. Pingback: raleigh jobs
 111. Pingback: vienna jobs

Comments are closed.

error: Content is protected !!