ગોંડલ તાલુકામાં ગરીબ પરિવારની ૨૦૦ દિકરીઓને સુકન્યા સમૃધ્ધિ ખાતા ખોલાવવા માટે દાન આપતા રિબડા નાં રાજદીપસિંહ જાડેજા.

ગોંડલ પોસ્ટ માસ્તર દ્વારા રીબડાના રાજદીપસિંહજી અનિરૂધ્ધસિંહજી જાડેજાની શુભેચ્છા મુલાકાત લઈને સરકારની સુકન્યા યોજના બચત અંગે માહિતી આપી હતી ગરીબ પરિવાર વધુ ને વધુ આ યોજનાઓનો લાભ ઉઠાવે એ હેતુથી રીબડાની આ મુલાકાત પોસ્ટ માસ્તરે કરી હતી.

દરમિયાન સુકન્યા સમૃધ્ધિ એકાઉન્ટ વિશે માહિતી આપતા.. રાજદિપસિંહજી જાડેજા (રીબડા) દ્વારા ગોંડલ તાલુકાની ગરીબ પરિવારની દસ વર્ષથી નાની ૨૦૦ દિકરીઓના સુકન્યા સમૃધ્ધિ ખાતા ખોલવા માટે દાન તાત્કાલિક આપવામાં આવ્યું હતું. આ તકે ગોંડલ પોસ્ટ ઓફિસના સરવૈયા, હરેશભાઈ સાટોડિયા, મોહસીનભાઈ સપ્પા, જે.ડી. જાડેજા તથા હાર્દિકભાઈ શેખડાએ આ મુલાકાતમાં સહભાગી થયેલ હતાં.અને આ યોજનાનો વધુમાં વધુ દિકરીઓ લાભ ઉઠાવે તેવો પ્રચાર કર્યો હતો.

189 thoughts on “ગોંડલ તાલુકામાં ગરીબ પરિવારની ૨૦૦ દિકરીઓને સુકન્યા સમૃધ્ધિ ખાતા ખોલાવવા માટે દાન આપતા રિબડા નાં રાજદીપસિંહ જાડેજા.

 1. Pingback: cage a squat
 2. Pingback: pec-deck
 3. Pingback: prodentim
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Hooled luce led
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: TLI
 15. Pingback: austin frenchie
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: fluffy frenchies
 20. Pingback: frenchtons
 21. Pingback: bitcoin
 22. Pingback: viet travel tour
 23. Pingback: micro frenchies
 24. Pingback: brindle frenchie
 25. Pingback: phone repair
 26. Pingback: alpha necklace
 27. Pingback: Fiverr.Com
 28. Pingback: fue
 29. Pingback: Lean
 30. Pingback: Warranty
 31. Pingback: Piano storage
 32. Pingback: FUE
 33. Pingback: FUE
 34. Pingback: Moving logistics
 35. Pingback: Moving company
 36. Pingback: FiverrEarn
 37. Pingback: FiverrEarn
 38. Pingback: FiverrEarn
 39. Pingback: Speaker
 40. Pingback: FiverrEarn
 41. Pingback: FiverrEarn
 42. Pingback: partners
 43. Pingback: amiclear reviews
 44. Pingback: Predictions
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: FiverrEarn
 50. Pingback: live sex cams
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: FiverrEarn
 54. Pingback: FiverrEarn
 55. Pingback: FiverrEarn
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: Dairy
 73. Pingback: education
 74. Pingback: diamond
 75. Pingback: Kuliah Termurah
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: cheap sex cams
 81. Pingback: fullersears.com
 82. Pingback: fullersears.com
 83. Pingback: dog probiotics
 84. Pingback: french bulldog
 85. Pingback: live sex cams
 86. Pingback: live sex cams
 87. Pingback: frt trigger
 88. Pingback: 늑대닷컴
 89. Pingback: One Peace AMV
 90. Pingback: nang sydney
 91. Pingback: superslot
 92. Pingback: allgame
 93. Pingback: 918kiss
 94. Pingback: หวย24
 95. Pingback: Beauty Of Joseon
 96. Pingback: pg slot
 97. Pingback: regles 421
 98. Pingback: Raahe Guide
 99. Pingback: situs slot
 100. Pingback: megagame
 101. Pingback: evisa
 102. Pingback: ozempic
 103. Pingback: itsMasum.Com
 104. Pingback: itsMasum.Com
 105. Pingback: itsMasum.Com
 106. Pingback: film pirater
 107. Pingback: nangs sydney
 108. Pingback: here
 109. Pingback: itsmasum.com
 110. Pingback: itsmasum.com
 111. Pingback: itsmasum.com
 112. Pingback: joker gaming

Comments are closed.

error: Content is protected !!