ગોંડલના લોકમેળામાં બે યુવાનોના થયેલ મૃત્યુ બાબતે જવાબદાર વિરુદ્ધ માનવ વદ્ધ નો ગુન્હો દાખલ કરવા માટે ની માંગ સાથે ગોંડલ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિએ ડેપ્યુટી કલેક્ટરને આવેદન આપ્યું.

error: Content is protected !!