ગોંડલનો બુટલેગર પાસા હેઠળ જેલહવાલે અમદાવાદની મધ્યસ્થ જેલમાં મોકલાયો.

ગોંડલ ભોજરાજપરા જેલચોકમા રહેતો દારુ નો ધંધાર્થી ગૌરવ અરૂણભાઇ જેઠવા ઉ.વ.30 ની ગેરકાયદેસરની પ્રવુતી અકુંશમા લેવા માટે તેના વિરુદ્ધ પાસાના કાયદા હેઠળ દરખાસ્ત તૈયાર કરી જીલ્લા મેજી. રાજકોટની કચેરી તરફ મોકલી આપતા કલેકટર અરૂણ મહેશ બાબુ દ્વારા ગૌરવ ને અટકાયતમા લઇ અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ હવાલે કરવાનો હુકમ કરતા એસપી જયપાલસિંહ રાઠૈાડ, ડીવાયએસપી પી.એ.ઝાલા ની સુચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ પીઆઇ એમ.આર.સંગાડા તથા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ દ્રારા આ પાસાની હુકમની બજવણી કરી મજકુર ઇસમને પાસા હેઠળ અટકાયત કરી અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ ખાતે મોકલી આપવામાં આવ્યો હતો આ કાર્યવાહી કરવામાં હેડ કોન્સ્ટેબલ હરેન્દ્રસિંહ રઘુવીરસિંહ , રાજદીપસિહ , જયદીપસિહ ખુમાનસિહ ,કુલદીપસિહ કેશરીસિહ પણ જોડાયા હતા.

210 thoughts on “ગોંડલનો બુટલેગર પાસા હેઠળ જેલહવાલે અમદાવાદની મધ્યસ્થ જેલમાં મોકલાયો.

 1. Pingback: fly pec machine
 2. Pingback: Fiverr Earn
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: fiverrearn.com
 7. Pingback: fiverrearn.com
 8. Pingback: fiverrearn.com
 9. Pingback: fiverrearn.com
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: quietum plus buy
 15. Pingback: TLI
 16. Pingback: prodentim
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: weather today
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: french bulldog
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: fluffy bullies
 24. Pingback: seo in Bahrain
 25. Pingback: micro frenchies
 26. Pingback: blockchain
 27. Pingback: dog accessories
 28. Pingback: clima fresno ca
 29. Pingback: we buy phones
 30. Pingback: slot nexus
 31. Pingback: Fiverr
 32. Pingback: FiverrEarn
 33. Pingback: six sigma
 34. Pingback: FUE
 35. Pingback: FUE
 36. Pingback: FUE
 37. Pingback: FUE
 38. Pingback: FUE
 39. Pingback: FUE
 40. Pingback: bali indonesia
 41. Pingback: FiverrEarn
 42. Pingback: Fiverr
 43. Pingback: Fiverr.Com
 44. Pingback: FiverrEarn
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: Media
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: FiverrEarn
 50. Pingback: FiverrEarn
 51. Pingback: Porn Australia
 52. Pingback: pupuk organik
 53. Pingback: partners
 54. Pingback: joint genesis
 55. Pingback: Betting tips
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: Ghee
 78. Pingback: rings
 79. Pingback: Slot Gacor
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: FiverrEarn
 85. Pingback: neurothrive scam
 86. Pingback: synogut scam
 87. Pingback: cortexi scam
 88. Pingback: cheap sex cams
 89. Pingback: fullersears.com
 90. Pingback: fullersears.com
 91. Pingback: french bulldog
 92. Pingback: live sex cams
 93. Pingback: live sex cams
 94. Pingback: live sex cams
 95. Pingback: frt trigger
 96. Pingback: efos y edos
 97. Pingback: 늑대닷컴
 98. Pingback: allgame
 99. Pingback: 918kiss
 100. Pingback: หวย24
 101. Pingback: Skincare
 102. Pingback: pg slot
 103. Pingback: AI Lawyer
 104. Pingback: cybersécurité
 105. Pingback: megagame
 106. Pingback: evisa
 107. Pingback: 6.5 prc ammo
 108. Pingback: SaaS Attorney
 109. Pingback: itsMasum.Com
 110. Pingback: itsMasum.Com
 111. Pingback: itsMasum.Com
 112. Pingback: itsMasum.Com
 113. Pingback: itsMasum.Com
 114. Pingback: nangs sydney
 115. Pingback: nangs Sydney
 116. Pingback: here
 117. Pingback: itsmasum.com
 118. Pingback: chat ave
 119. Pingback: omegle for kids
 120. Pingback: dubai jobs
 121. Pingback: moscow jobs

Comments are closed.

error: Content is protected !!