ગોંડલનો બુટલેગર પાસા હેઠળ જેલહવાલે અમદાવાદની મધ્યસ્થ જેલમાં મોકલાયો.

ગોંડલ ભોજરાજપરા જેલચોકમા રહેતો દારુ નો ધંધાર્થી ગૌરવ અરૂણભાઇ જેઠવા ઉ.વ.30 ની ગેરકાયદેસરની પ્રવુતી અકુંશમા લેવા માટે તેના વિરુદ્ધ પાસાના કાયદા હેઠળ દરખાસ્ત તૈયાર કરી જીલ્લા મેજી. રાજકોટની કચેરી તરફ મોકલી આપતા કલેકટર અરૂણ મહેશ બાબુ દ્વારા ગૌરવ ને અટકાયતમા લઇ અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ હવાલે કરવાનો હુકમ કરતા એસપી જયપાલસિંહ રાઠૈાડ, ડીવાયએસપી પી.એ.ઝાલા ની સુચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ પીઆઇ એમ.આર.સંગાડા તથા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ દ્રારા આ પાસાની હુકમની બજવણી કરી મજકુર ઇસમને પાસા હેઠળ અટકાયત કરી અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ ખાતે મોકલી આપવામાં આવ્યો હતો આ કાર્યવાહી કરવામાં હેડ કોન્સ્ટેબલ હરેન્દ્રસિંહ રઘુવીરસિંહ , રાજદીપસિહ , જયદીપસિહ ખુમાનસિહ ,કુલદીપસિહ કેશરીસિહ પણ જોડાયા હતા.

100 thoughts on “ગોંડલનો બુટલેગર પાસા હેઠળ જેલહવાલે અમદાવાદની મધ્યસ્થ જેલમાં મોકલાયો.

 1. Pingback: fly pec machine
 2. Pingback: Fiverr Earn
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: fiverrearn.com
 7. Pingback: fiverrearn.com
 8. Pingback: fiverrearn.com
 9. Pingback: fiverrearn.com
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: quietum plus buy
 15. Pingback: TLI
 16. Pingback: prodentim
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: weather today
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: french bulldog
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: fluffy bullies
 24. Pingback: seo in Bahrain
 25. Pingback: micro frenchies
 26. Pingback: blockchain
 27. Pingback: dog accessories
 28. Pingback: clima fresno ca
 29. Pingback: we buy phones
 30. Pingback: slot nexus
 31. Pingback: Fiverr
 32. Pingback: FiverrEarn
 33. Pingback: six sigma
 34. Pingback: FUE
 35. Pingback: FUE
 36. Pingback: FUE
 37. Pingback: FUE
 38. Pingback: FUE
 39. Pingback: FUE
 40. Pingback: bali indonesia
 41. Pingback: FiverrEarn
 42. Pingback: Fiverr
 43. Pingback: Fiverr.Com
 44. Pingback: FiverrEarn

Comments are closed.

error: Content is protected !!