સૌરાષ્ટ્રના ૨૨ સહિત રાજ્યના ૭૯ નાયબ કલેકટરોની બદલી.

રાજકોટ ગ્રામ્યમાં વિરેન્દ્ર દેસાઈની જગ્યાએ નવસારીના વિવેક ટાંક, મઘ્યાહન ભોજનના પી.એમ.મોણપરાના સ્થાને ભાવનગરના સુરજ સુથાર અને જસદણના કે.બી. બાટી ને ગોંડલ મુકાયા.

રાજ્યના મહેસુલ વિભાગ દ્વારા મોડી સાંજે જીએસ.કેડરમાં સામુહીક બદલીનો ગંજીપો ચીંપવામાં આવ્યો છે. જેમાં સૌરાષ્ટ્રના ૨૨ સહિત ૭૯ નાયબ કલેકટરોની બદલીના હુકમો કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં રાજકોટ ગ્રામ્યમાં વિરેન્દ્ર દેસાઈની જગ્યાએ નવસારીના વિવેક ટાંક, મઘ્યાહન ભોજનના પી.એમ.મોણપરાના સ્થાને ભાવનગરના સુરજ સુથાર અને જસદણના કે.બી. બાટીને ગોંડલ ખાતે બદલી કરવામાં આવી છે. વધુ વિગત મુજબ રાજ્યના નાયબ કલેકટર કક્ષાના ૭૯ અધિકારીઓના બદલીના હુકમ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં બોટાદના જી.એન.દેસાઈને નર્મદા, મેંદરડાના સંકેત પટેલને પાટણ, રાજકોટ ગ્રામ્યના વિરેન્દ્ર દેસાઈને અમરેલી, ભાવનગરના સુરજ સુતારને રાજકોટ ગ્રામ્યમાં, વિરેન્દ્ર દેસાઈની જગ્યાએ નવસારીના વિવેક ટાંક, મઘ્યાહન ભોજનના પી.એમ.મોણપરાના સ્થાને ભાવનગરના સુરજ સુથાર અને જસદણના કે.બી.બાટી ને ગોંડલ મુકાયા સુથારને રાજકોટ મઘ્યાહન ભોજનમાં, રાજકોટના પી.એમ.મોણપરાને ગાંધીનગર, સુરેન્દ્રનગર સ્ટેમ્પ ડ્યુટીના યોગીરાજસિંહને લીંબડી, લીંબડીના એચ.એમ.સોલંકીને અબડાસા, કચ્છના કે.જી.મીસ્ત્રીને અમદાવાદ જીલ્લા પંચાયતમાં, સાવરકુંડલાના એસ.ડી.ચૌધરીને ડાંગ, સુરેન્દ્રનગરના બી.જે.ઝાલાને પાટડી, જામનગરના હર્ષદીપ આચાર્યને હળવદ, અમરેલીના રાજેશકુમાર ચૌહાણને જુનાગઢ, જુનાગઢના રીનાબેન ચૌધરીને પુરવઠા વિભાગમાં, બોટાદના પુજાબેનને અમદાવાદ, જામનગરના કે.એલ.રાઠોડને વિસાવદર, વિસાવદરના પ્રશાંત માંગુડા ગાંધીનગર, અમદાવાદના ડી.ડી.શાહને જામનગર સીટી, જામનગરના આસ્થા ડાંગરને દેવભૂમી દ્વારકા, ભાવનગરના વી.એમ.રાજપુતને અમદાવાદ, ગોંડલના કે.ડી.જોષીને અમદાવાદ, અમરેલીના વી.પી.પટણીને અમરેલી ચુંટણી શાખામાં, દેવભૂમી દ્વારકાના કુંજાલ શાહને મહીસાગર અને ભચાઉના વી.આર.પ્રજાપતીને ગાંધીનગર ખાતે બદલી કરવામાં આવી છે.

202 thoughts on “સૌરાષ્ટ્રના ૨૨ સહિત રાજ્યના ૭૯ નાયબ કલેકટરોની બદલી.

 1. Pingback: binario led
 2. Pingback: chest press
 3. Pingback: mediprime
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Fiverr Earn
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: liv pure
 19. Pingback: flatbed broker
 20. Pingback: clima para hoy
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: fiverrearn.com
 24. Pingback: fiverrearn.com
 25. Pingback: french bulldog
 26. Pingback: fiverrearn.com
 27. Pingback: micro frenchie
 28. Pingback: bernedoodle dog
 29. Pingback: tom kings kennel
 30. Pingback: crypto news
 31. Pingback: bewerto
 32. Pingback: micro frenchies
 33. Pingback: Pandora earrings
 34. Pingback: techno
 35. Pingback: agen multisbo
 36. Pingback: wix login
 37. Pingback: frenchie puppies
 38. Pingback: Fiverr
 39. Pingback: fue
 40. Pingback: french bulldog
 41. Pingback: lean six sigma
 42. Pingback: Warranty
 43. Pingback: Piano moving
 44. Pingback: Piano trade-in
 45. Pingback: FUE
 46. Pingback: FUE
 47. Pingback: FUE
 48. Pingback: House moving
 49. Pingback: FiverrEarn
 50. Pingback: FiverrEarn
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: Fiverr
 54. Pingback: FiverrEarn
 55. Pingback: FiverrEarn
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: Media
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: partners
 61. Pingback: amiclear
 62. Pingback: metaboflex
 63. Pingback: Public Policy
 64. Pingback: fortbite
 65. Pingback: Betting
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: live sex cams
 71. Pingback: live sex cams
 72. Pingback: live sex cams
 73. Pingback: live sex cams
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: FiverrEarn
 85. Pingback: FiverrEarn
 86. Pingback: FiverrEarn
 87. Pingback: FiverrEarn
 88. Pingback: Milk
 89. Pingback: landscape
 90. Pingback: christmas
 91. Pingback: FiverrEarn
 92. Pingback: FiverrEarn
 93. Pingback: FiverrEarn
 94. Pingback: FiverrEarn
 95. Pingback: cheap sex cams
 96. Pingback: fullersears.com
 97. Pingback: fullersears.com
 98. Pingback: live sex cams
 99. Pingback: marketplace
 100. Pingback: frt trigger
 101. Pingback: private driver
 102. Pingback: 늑대닷컴
 103. Pingback: One Peace AMV
 104. Pingback: nangs sydney
 105. Pingback: superslot
 106. Pingback: allgame
 107. Pingback: 918kiss
 108. Pingback: หวย24
 109. Pingback: Anti aging cream
 110. Pingback: pg slot
 111. Pingback: cybersécurité
 112. Pingback: evisa
 113. Pingback: sicarios
 114. Pingback: itsMasum.Com
 115. Pingback: itsMasum.Com
 116. Pingback: itsMasum.Com
 117. Pingback: Nangs delivery
 118. Pingback: itsmasum.com
 119. Pingback: prank hotline
 120. Pingback: itsmasum.com
 121. Pingback: vancouver jobs
 122. Pingback: nairobi jobs
 123. Pingback: barcelona jobs

Comments are closed.

error: Content is protected !!