સૌરાષ્ટ્રના ૨૨ સહિત રાજ્યના ૭૯ નાયબ કલેકટરોની બદલી.

રાજકોટ ગ્રામ્યમાં વિરેન્દ્ર દેસાઈની જગ્યાએ નવસારીના વિવેક ટાંક, મઘ્યાહન ભોજનના પી.એમ.મોણપરાના સ્થાને ભાવનગરના સુરજ સુથાર અને જસદણના કે.બી. બાટી ને ગોંડલ મુકાયા.

રાજ્યના મહેસુલ વિભાગ દ્વારા મોડી સાંજે જીએસ.કેડરમાં સામુહીક બદલીનો ગંજીપો ચીંપવામાં આવ્યો છે. જેમાં સૌરાષ્ટ્રના ૨૨ સહિત ૭૯ નાયબ કલેકટરોની બદલીના હુકમો કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં રાજકોટ ગ્રામ્યમાં વિરેન્દ્ર દેસાઈની જગ્યાએ નવસારીના વિવેક ટાંક, મઘ્યાહન ભોજનના પી.એમ.મોણપરાના સ્થાને ભાવનગરના સુરજ સુથાર અને જસદણના કે.બી. બાટીને ગોંડલ ખાતે બદલી કરવામાં આવી છે. વધુ વિગત મુજબ રાજ્યના નાયબ કલેકટર કક્ષાના ૭૯ અધિકારીઓના બદલીના હુકમ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં બોટાદના જી.એન.દેસાઈને નર્મદા, મેંદરડાના સંકેત પટેલને પાટણ, રાજકોટ ગ્રામ્યના વિરેન્દ્ર દેસાઈને અમરેલી, ભાવનગરના સુરજ સુતારને રાજકોટ ગ્રામ્યમાં, વિરેન્દ્ર દેસાઈની જગ્યાએ નવસારીના વિવેક ટાંક, મઘ્યાહન ભોજનના પી.એમ.મોણપરાના સ્થાને ભાવનગરના સુરજ સુથાર અને જસદણના કે.બી.બાટી ને ગોંડલ મુકાયા સુથારને રાજકોટ મઘ્યાહન ભોજનમાં, રાજકોટના પી.એમ.મોણપરાને ગાંધીનગર, સુરેન્દ્રનગર સ્ટેમ્પ ડ્યુટીના યોગીરાજસિંહને લીંબડી, લીંબડીના એચ.એમ.સોલંકીને અબડાસા, કચ્છના કે.જી.મીસ્ત્રીને અમદાવાદ જીલ્લા પંચાયતમાં, સાવરકુંડલાના એસ.ડી.ચૌધરીને ડાંગ, સુરેન્દ્રનગરના બી.જે.ઝાલાને પાટડી, જામનગરના હર્ષદીપ આચાર્યને હળવદ, અમરેલીના રાજેશકુમાર ચૌહાણને જુનાગઢ, જુનાગઢના રીનાબેન ચૌધરીને પુરવઠા વિભાગમાં, બોટાદના પુજાબેનને અમદાવાદ, જામનગરના કે.એલ.રાઠોડને વિસાવદર, વિસાવદરના પ્રશાંત માંગુડા ગાંધીનગર, અમદાવાદના ડી.ડી.શાહને જામનગર સીટી, જામનગરના આસ્થા ડાંગરને દેવભૂમી દ્વારકા, ભાવનગરના વી.એમ.રાજપુતને અમદાવાદ, ગોંડલના કે.ડી.જોષીને અમદાવાદ, અમરેલીના વી.પી.પટણીને અમરેલી ચુંટણી શાખામાં, દેવભૂમી દ્વારકાના કુંજાલ શાહને મહીસાગર અને ભચાઉના વી.આર.પ્રજાપતીને ગાંધીનગર ખાતે બદલી કરવામાં આવી છે.

100 thoughts on “સૌરાષ્ટ્રના ૨૨ સહિત રાજ્યના ૭૯ નાયબ કલેકટરોની બદલી.

 1. Pingback: binario led
 2. Pingback: chest press
 3. Pingback: mediprime
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Fiverr Earn
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: liv pure
 19. Pingback: flatbed broker
 20. Pingback: clima para hoy
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: fiverrearn.com
 24. Pingback: fiverrearn.com
 25. Pingback: french bulldog
 26. Pingback: fiverrearn.com
 27. Pingback: micro frenchie
 28. Pingback: bernedoodle dog
 29. Pingback: tom kings kennel
 30. Pingback: crypto news
 31. Pingback: bewerto
 32. Pingback: micro frenchies
 33. Pingback: Pandora earrings
 34. Pingback: techno
 35. Pingback: agen multisbo
 36. Pingback: wix login
 37. Pingback: frenchie puppies
 38. Pingback: Fiverr
 39. Pingback: fue
 40. Pingback: french bulldog
 41. Pingback: lean six sigma
 42. Pingback: Warranty
 43. Pingback: Piano moving
 44. Pingback: Piano trade-in
 45. Pingback: FUE
 46. Pingback: FUE
 47. Pingback: FUE
 48. Pingback: House moving
 49. Pingback: FiverrEarn
 50. Pingback: FiverrEarn
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: Fiverr
 54. Pingback: FiverrEarn
 55. Pingback: FiverrEarn
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: FiverrEarn

Comments are closed.

error: Content is protected !!