રાજ્યના ૧૯૨ બિનહથિયારી પી.એસ.આઇ.ની પી.આઈ તરીકે બઢતી સાથે બદલી કરતા ડીજી રાજકોટ ગ્રામ્યના ૧૦ અને શહેરના ૪ મળી ૧૪ પી.એસ.આઈ.ની પણ બઢતી સાથે બદલીઃ તહેવારો પહેલા જ પોલીસબેડામાં ખુશીનો માહોલ.

રાજ્યના ૧૯૨ બિનહથિયારી પી.એસ.આઈની બદલી સાથે પી.આઈ તરીકે બઢતી ડી.જી આશિષ ભાટિયાએ કરતા પોલીસબેડામાં તહેવારો પહેલા જ ખુશીનો માહોલ છવાઈ જવા પામ્યો છે.રાજકોટ ગ્રામ્યના ૫ અને શહેરના ૪ મળી કુલ ૯ પી.એસ.આઈને બદલી સાથે બઢતી અપાઈ છે . રાજકોટ શહેરના પી.એસ.આઇ. જતીનકુમાર બાલાભાઈ પટેલને ઇન્ટેલિજન્સમાં , રાજકોટ ગ્રામ્યના પી.એસ.આઈ પુનમ સુંદરજીભાઈ કોરીંગાને બઢતી સાથે ઈન્ટેલીજન્સમાં , શહેરના ભગીરથસિંહ ગોહિલને ફરજ રાજકોટ ગ્રામ્યના ક્રિપાલસિંહ કાતુભા સ્થળ પર જ , રાજકોટ ગ્રામ્યના જાડેજાને રાજકોટ ગ્રામ્યમાં જ , રાજકોટ વેજાંનદ ગોજીયાને અમદાવામાં , રાજકોટ ગ્રામ્યના રમેશ સિંધુને બઢતી સાથે શહેરના તેજેન્દ્રસિંહ ગઢવીને અમદાવાદ શહેરમાં , રાજકોટ ગ્રામ્યના વડોદરામાં , રાજકોટ ગ્રામ્યના વિશાલ કિશનકાન્ત ગાલવેલકરને હિતેન્દ્રસિંહ રાણાને એસીબીમાં પોરબંદરમાં , રાજકોટના હંસાબેન મુકાયા છે . ગઢવીને જુનાગઢમાં , રાજકોટ ગ્રામ્યના સૌરીન ખરાડીને બોટાદમાં , રાજકોટ ગ્રામ્યના તસ્લીમહેમદરને સી.આડી.ડી. ક્રાઈમમાં , રાજકોટ ગ્રામ્યના વિજય કોલદરાને સુરત શહેરમાં , રાજકોટ ગ્રામ્યના હેમેન્દ્ર ધાંધલને વડોદરા શહેરમાં , રાજકોટ જયારે આણંદના પી.એસ.આઈ ગીરીરાજસિંહ ડોડીયાને રાજકોટ શહેરમાં , સી.આઈ.ડી ક્રાઈમના રાજેશ તુલજાશંકર વ્યાસને રાજકોટ શહેરમાં , અમદાવાદ શહેરના ખોડુભા કરપડાને રાજકોટ શહેરમાં , સુરતના ઇલાબેન સાવલિયાને રાજકોટ શહેરમાં મુકાયા છે.

115 thoughts on “રાજ્યના ૧૯૨ બિનહથિયારી પી.એસ.આઇ.ની પી.આઈ તરીકે બઢતી સાથે બદલી કરતા ડીજી રાજકોટ ગ્રામ્યના ૧૦ અને શહેરના ૪ મળી ૧૪ પી.એસ.આઈ.ની પણ બઢતી સાથે બદલીઃ તહેવારો પહેલા જ પોલીસબેડામાં ખુશીનો માહોલ.

 1. Pingback: pull up
 2. Pingback: rotary torso
 3. Pingback: cortexi
 4. Pingback: glucofort
 5. Pingback: ikaria juice
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Fiverr Earn
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: weather tomorrow
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: fluffy bullies
 21. Pingback: exotic bully
 22. Pingback: isla mujeres
 23. Pingback: micro frenchies
 24. Pingback: vietravel tour
 25. Pingback: daftar multisbo
 26. Pingback: french bulldogs
 27. Pingback: Fiverr
 28. Pingback: Fiverr.Com
 29. Pingback: Fiverr
 30. Pingback: FUE
 31. Pingback: FUE
 32. Pingback: FUE
 33. Pingback: FUE
 34. Pingback: FUE
 35. Pingback: FUE
 36. Pingback: FiverrEarn
 37. Pingback: FiverrEarn
 38. Pingback: Fiverr.Com
 39. Pingback: FiverrEarn
 40. Pingback: FiverrEarn

Comments are closed.

error: Content is protected !!