રાજ્યના ૧૯૨ બિનહથિયારી પી.એસ.આઇ.ની પી.આઈ તરીકે બઢતી સાથે બદલી કરતા ડીજી રાજકોટ ગ્રામ્યના ૧૦ અને શહેરના ૪ મળી ૧૪ પી.એસ.આઈ.ની પણ બઢતી સાથે બદલીઃ તહેવારો પહેલા જ પોલીસબેડામાં ખુશીનો માહોલ.

રાજ્યના ૧૯૨ બિનહથિયારી પી.એસ.આઈની બદલી સાથે પી.આઈ તરીકે બઢતી ડી.જી આશિષ ભાટિયાએ કરતા પોલીસબેડામાં તહેવારો પહેલા જ ખુશીનો માહોલ છવાઈ જવા પામ્યો છે.રાજકોટ ગ્રામ્યના ૫ અને શહેરના ૪ મળી કુલ ૯ પી.એસ.આઈને બદલી સાથે બઢતી અપાઈ છે . રાજકોટ શહેરના પી.એસ.આઇ. જતીનકુમાર બાલાભાઈ પટેલને ઇન્ટેલિજન્સમાં , રાજકોટ ગ્રામ્યના પી.એસ.આઈ પુનમ સુંદરજીભાઈ કોરીંગાને બઢતી સાથે ઈન્ટેલીજન્સમાં , શહેરના ભગીરથસિંહ ગોહિલને ફરજ રાજકોટ ગ્રામ્યના ક્રિપાલસિંહ કાતુભા સ્થળ પર જ , રાજકોટ ગ્રામ્યના જાડેજાને રાજકોટ ગ્રામ્યમાં જ , રાજકોટ વેજાંનદ ગોજીયાને અમદાવામાં , રાજકોટ ગ્રામ્યના રમેશ સિંધુને બઢતી સાથે શહેરના તેજેન્દ્રસિંહ ગઢવીને અમદાવાદ શહેરમાં , રાજકોટ ગ્રામ્યના વડોદરામાં , રાજકોટ ગ્રામ્યના વિશાલ કિશનકાન્ત ગાલવેલકરને હિતેન્દ્રસિંહ રાણાને એસીબીમાં પોરબંદરમાં , રાજકોટના હંસાબેન મુકાયા છે . ગઢવીને જુનાગઢમાં , રાજકોટ ગ્રામ્યના સૌરીન ખરાડીને બોટાદમાં , રાજકોટ ગ્રામ્યના તસ્લીમહેમદરને સી.આડી.ડી. ક્રાઈમમાં , રાજકોટ ગ્રામ્યના વિજય કોલદરાને સુરત શહેરમાં , રાજકોટ ગ્રામ્યના હેમેન્દ્ર ધાંધલને વડોદરા શહેરમાં , રાજકોટ જયારે આણંદના પી.એસ.આઈ ગીરીરાજસિંહ ડોડીયાને રાજકોટ શહેરમાં , સી.આઈ.ડી ક્રાઈમના રાજેશ તુલજાશંકર વ્યાસને રાજકોટ શહેરમાં , અમદાવાદ શહેરના ખોડુભા કરપડાને રાજકોટ શહેરમાં , સુરતના ઇલાબેન સાવલિયાને રાજકોટ શહેરમાં મુકાયા છે.

284 thoughts on “રાજ્યના ૧૯૨ બિનહથિયારી પી.એસ.આઇ.ની પી.આઈ તરીકે બઢતી સાથે બદલી કરતા ડીજી રાજકોટ ગ્રામ્યના ૧૦ અને શહેરના ૪ મળી ૧૪ પી.એસ.આઈ.ની પણ બઢતી સાથે બદલીઃ તહેવારો પહેલા જ પોલીસબેડામાં ખુશીનો માહોલ.

 1. Pingback: pull up
 2. Pingback: rotary torso
 3. Pingback: cortexi
 4. Pingback: glucofort
 5. Pingback: ikaria juice
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Fiverr Earn
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: weather tomorrow
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: fluffy bullies
 21. Pingback: exotic bully
 22. Pingback: isla mujeres
 23. Pingback: micro frenchies
 24. Pingback: vietravel tour
 25. Pingback: daftar multisbo
 26. Pingback: french bulldogs
 27. Pingback: Fiverr
 28. Pingback: Fiverr.Com
 29. Pingback: Fiverr
 30. Pingback: FUE
 31. Pingback: FUE
 32. Pingback: FUE
 33. Pingback: FUE
 34. Pingback: FUE
 35. Pingback: FUE
 36. Pingback: FiverrEarn
 37. Pingback: FiverrEarn
 38. Pingback: Fiverr.Com
 39. Pingback: FiverrEarn
 40. Pingback: FiverrEarn
 41. Pingback: Media
 42. Pingback: Speaker
 43. Pingback: FiverrEarn
 44. Pingback: FiverrEarn
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: pupuk organik
 48. Pingback: partners
 49. Pingback: neuro zoom
 50. Pingback: Sport analysis
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: ventolin hfa
 54. Pingback: live sex cams
 55. Pingback: live sex cams
 56. Pingback: live sex cams
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: Paneer
 78. Pingback: web design
 79. Pingback: landscape
 80. Pingback: Kuliah Termurah
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: FiverrEarn
 85. Pingback: priligy 30 mg
 86. Pingback: tea burn scam
 87. Pingback: fullersears.com
 88. Pingback: fullersears.com
 89. Pingback: fullersears.com
 90. Pingback: vilitra 10 mg
 91. Pingback: live sex cams
 92. Pingback: live sex cams
 93. Pingback: 늑대닷컴
 94. Pingback: One Peace AMV
 95. Pingback: One Peace AMV
 96. Pingback: nang sydney
 97. Pingback: superslot
 98. Pingback: allgame
 99. Pingback: 918kiss
 100. Pingback: หวย24
 101. Pingback: Eye cream
 102. Pingback: pg slot
 103. Pingback: AI Attorney
 104. Pingback: cybersécurité
 105. Pingback: Raahe Guide
 106. Pingback: apk admin slot
 107. Pingback: judi slot
 108. Pingback: megagame
 109. Pingback: evisa
 110. Pingback: Anonymous
 111. Pingback: 6.5 prc ammo
 112. Pingback: sicarios madrid
 113. Pingback: Cenforce 100
 114. Pingback: SaaS Attorney
 115. Pingback: itsMasum.Com
 116. Pingback: itsMasum.Com
 117. Pingback: itsMasum.Com
 118. Pingback: itsMasum.Com
 119. Pingback: itsMasum.Com
 120. Pingback: itsMasum.Com
 121. Pingback: nangs Sydney
 122. Pingback: itsmasum.com
 123. Pingback: buy vidalista
 124. Pingback: itsmasum.com
 125. Pingback: itsmasum.com
 126. Pingback: amoxil pills
 127. Pingback: Nolvadex 20 mg
 128. Pingback: vidalista 60mg
 129. Pingback: joker gaming
 130. Pingback: fildena
 131. Pingback: cenforce tablets
 132. Pingback: clomid pill
 133. Pingback: beijing jobs
 134. Pingback: clomid 50mg
 135. Pingback: clomid 50mg
 136. Pingback: priligy 60
 137. Pingback: vidalista 20
 138. Pingback: vidalista black
 139. Pingback: kamagra 100 mg

Comments are closed.

error: Content is protected !!