લમ્પી વાઇરસ અંગે પશુપાલકો જોગ યાદી.

લમ્પી વાઇરસ એ પશુઓમાં જોવા મળતો ચામડીનો રોગ છે જે માખી-મચ્છર દ્વારા રોગગ્રસ્ત પશુઓમાંથી અન્ય પશુઓમાં ફેલાઇ છે આ રોગના લીધે ચામડી ઉપર ફોલ્લા થવા, તાવ આવવો, નાકમાંથી પ્રવાહી આવવું, પશુ ખાતુ બંધ થવું વગેરે લક્ષણો જોવા મળે છે. પરંતુ પશુનું મરણ પ્રમાણ નહિવત હોય છે. હાલ રાજકોટ જિલ્લા પશુપાલન વિભાગની ૪૯ ટીમો ઘેર ઘેર સર્વે, રસીકરણ, સારવાર તથા પશુ મૃત્યુ જણાયે પોસ્ટ મોર્ટમ વગેરેની કામગીરી કરી રહી છે. હાલ રાજકોટ જિલ્લામાં માત્ર એક પશુ મરણ આ રોગના કારણે નોધાયેલ છે. જેથી પશુપાલકોને આયાદી દ્વારા નિવેદન છે કે કોઇપણ પશુ મરણ કે જે તેઓને આ રોગને કારણે મરણ થયુ હોય એવું જણાઇ અથવા તો અંગે શંકા હોય તો નીચે જણાવેલા કન્ટ્રોલ રૂમને પશુ મરણની જગ્યાના સરનામા સાથે જાણ કરવા વિનંતી જેથી અમારી ટીમ તુરત પહોંચી તેનું પોસ્ટમોર્ટમ કરી સાચું કારણ જાણી અને જણાવશે. જેથી અન્ય પશુપાલકોમાં પણ આ રોગથી થતા પશુમરણ અંગેની ખોટી અફવાઓ કે ભય ના ફેલાઇ તેવી યાદી ડો. કે.યુ.ખાનપરા જિલ્લા પશુપાલન અધિકારી, રાજકોટ દ્વારા અપાયેલ છે.

ઉપરોકત, બાબતે વધુ જરૂર જણાયે જીલ્લા હેલ્પ લાઇન નં ડો અભાણી ને ૯૯૨૪૯૬૯૪૩૫ નો સંપર્ક કરવા યાદીમાં જણાવાયુ છે.

213 thoughts on “લમ્પી વાઇરસ અંગે પશુપાલકો જોગ યાદી.

 1. Pingback: binario luci led
 2. Pingback: pull up
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: ikaria juice buy
 19. Pingback: clima para hoy
 20. Pingback: weather today
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: fiverrearn.com
 24. Pingback: fiverrearn.com
 25. Pingback: fiverrearn.com
 26. Pingback: seo in Japan
 27. Pingback: micro frenchies
 28. Pingback: bewerto
 29. Pingback: clima hoy ny
 30. Pingback: techno
 31. Pingback: multisbo slot
 32. Pingback: wix
 33. Pingback: bulldogs puppy
 34. Pingback: lean six sigma
 35. Pingback: Warranty
 36. Pingback: FUE
 37. Pingback: FUE
 38. Pingback: FUE
 39. Pingback: FiverrEarn
 40. Pingback: FiverrEarn
 41. Pingback: FiverrEarn
 42. Pingback: FiverrEarn
 43. Pingback: Media
 44. Pingback: Coach
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: Sefton Playclub
 49. Pingback: partners
 50. Pingback: Public Policy
 51. Pingback: collagen refresh
 52. Pingback: Predictions
 53. Pingback: FiverrEarn
 54. Pingback: live sex cams
 55. Pingback: live sex cams
 56. Pingback: live sex cams
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: filmebi qartulad
 77. Pingback: Bilona
 78. Pingback: anniversary
 79. Pingback: anniversary
 80. Pingback: Slot Online
 81. Pingback: Slot Gacor
 82. Pingback: Kuliah Termurah
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: FiverrEarn
 85. Pingback: FiverrEarn
 86. Pingback: FiverrEarn
 87. Pingback: FiverrEarn
 88. Pingback: FiverrEarn
 89. Pingback: FiverrEarn
 90. Pingback: cheap sex cams
 91. Pingback: fullersears.com
 92. Pingback: fullersears.com
 93. Pingback: live sex cams
 94. Pingback: live sex cams
 95. Pingback: live sex cams
 96. Pingback: live sex cams
 97. Pingback: frt trigger
 98. Pingback: 늑대닷컴
 99. Pingback: Taruhan online
 100. Pingback: One Peace AMV
 101. Pingback: One Peace AMV
 102. Pingback: nangs near me
 103. Pingback: superslot
 104. Pingback: allgame
 105. Pingback: 918kiss
 106. Pingback: หวย24
 107. Pingback: pg slot
 108. Pingback: AI Attorney
 109. Pingback: megagame
 110. Pingback: weight drops
 111. Pingback: 17 wsm
 112. Pingback: itsMasum.Com
 113. Pingback: itsMasum.Com
 114. Pingback: itsMasum.Com
 115. Pingback: itsMasum.Com
 116. Pingback: livre broche
 117. Pingback: link
 118. Pingback: freechat
 119. Pingback: teen chat
 120. Pingback: y99
 121. Pingback: chat ave
 122. Pingback: joker gaming
 123. Pingback: dublin jobs
 124. Pingback: helsinki jobs
 125. Pingback: buenosaires jobs

Comments are closed.

error: Content is protected !!