ગોંડલમાં તબીબો એક દિવસની સંપૂર્ણ હડતાળ ટ્રસ્ટ ની હોસ્પિટલ સહિત 25 જેટલી અલગ અલગ હોસ્પિટલ ના તબીબો હડતાલ માં જોડાયા અને પ્રાંત અધિકારીને આવેદન પત્ર આપ્યું.

ગોંડલ ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિયશનના પ્રમુખ ડો. દીપક વાડોદરિયા, ડો. ફાલ્ગુન ગોંડલીયા, ડો. પિયુષ સુખવાલા, ડો. દીપક લંગાલીયા અને ડો. રાદડિયા સહિતના તબીબોએ જણાવ્યું હતું કે સરકારે ફાયર એનઓસી સહિતના જારી કરાયેલા નિયમોને તદ્દન બિન વ્યવહાર રૂપ છે સરકાર દ્વારા બહાર પાડેલા ફાયર એનઓસી અને ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર આઇ.સી.યુ જેવા નિયમોને તદ્દન બિનવ્યવહાર રૂપ ગણાવી ગુજરાત ભરની તમામ ખાનગી હોસ્પિટલના તબીબો હડતાળ પર છે.

રાજ્યમાં ડોક્ટરો દ્વારા 22મી જુલાઈના રોજ હડતાળ પર છે. જેમાં ગોંડલ ની 25 જેટલી હોસ્પિટલ માં ઇમરજન્સી અને OPD સેવાઓ બંધ રાખવામાં આવી છે જેથી ઇમરજન્સીમાં દર્દીઓએ ખાનગી હોસ્પિટલોમાં જવાની જગ્યાએ અથવા અન્ય સરકારી હોસ્પિટલોમાં સારવાર લેવા માટે જવું પડશે જોકે જે દર્દીઓ હોસ્પિટલમાં દાખલ છે અને તેમની રેગ્યુલર વિઝીટ કરવાની હોય છે તે ચાલુ રહેશે

 

પરંતુ નવા કેસો અથવા નવા કોઈ દર્દીને દાખલ કરવાની તેમજ અન્ય સારવાર બંધ રાખવામાં આવી છે ડોક્ટરો દ્વારા શુક્રવારે હડતાલના કારણે હજારો ઓપરેશનો રદ કરવા પડ્યા છે ઈમરજન્સીમાં કોઈ ઘટના બને ત્યાં જો ઓપરેશન કે સર્જરી કરવાની થશે તો ખાનગી હોસ્પિટલોમાં થઈ શકશે નહીં.

89 thoughts on “ગોંડલમાં તબીબો એક દિવસની સંપૂર્ણ હડતાળ ટ્રસ્ટ ની હોસ્પિટલ સહિત 25 જેટલી અલગ અલગ હોસ્પિટલ ના તબીબો હડતાલ માં જોડાયા અને પ્રાંત અધિકારીને આવેદન પત્ર આપ્યું.

 1. Pingback: salle de parkour
 2. Pingback: quietum plus
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: fiverrearn.com
 9. Pingback: fiverrearn.com
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: flatbed broker
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: bernedoodles
 18. Pingback: chiweenie
 19. Pingback: jute rugs
 20. Pingback: micro frenchies
 21. Pingback: jewelry kay
 22. Pingback: frenchie puppies
 23. Pingback: Fiverr.Com
 24. Pingback: Fiverr.Com
 25. Pingback: Fiverr.Com
 26. Pingback: frenchies texas
 27. Pingback: fue
 28. Pingback: Lean
 29. Pingback: Warranty
 30. Pingback: Piano repairs
 31. Pingback: FUE
 32. Pingback: FiverrEarn
 33. Pingback: FiverrEarn
 34. Pingback: FiverrEarn
 35. Pingback: FiverrEarn
 36. Pingback: FiverrEarn
 37. Pingback: Fiverr
 38. Pingback: FiverrEarn
 39. Pingback: FiverrEarn

Comments are closed.

error: Content is protected !!