વિંછીયા પો.સ્ટેના ગુંદાળા ગામેથી ડીગ્રી વગરના ડોક્ટરને દવાના જથ્થા સાથે પકડી પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય એસ.ઓ.જી.બ્રાંચ.

પોલીસ અધિક્ષક જયપાલસિંહ રાઠોડ દ્વારા રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લામાં ગેરકાયદેસર રીતે દવાખાનાઓ ખોલી બોગસ દસ્તાવેજો અને સર્ટીફીકેટ રાખી લોકોની જીંદગી સાથે છેડા કરતા બોગસ ડોક્ટરો સામે કાયદેસર કાર્યવાહી કરવા માટે સુચના કરવામાં આવેલ હોય જે અનુસંધાને એસ.ઓ.જી પોલીસ ઇન્સપેક્ટર એસ.એમ.જાડેજા સાહેબના સીધા જ માર્ગદર્શન હેઠળ એસ.ઓ.જી સટાફ ના પો.હેડ કોન્સ હિતેષભાઇ અગ્રાવત તથા જયવીરસિંહ રાણા તથા પો.કોન્સ રણજીતભાઇ ધાધલ એમ બધા સાથે વિંછીયા વિસ્તારમાં પેટ્રોલીંમાં હતા દરમ્યાન સયુ્ક્ત બાતમી આધારે હકિકત મળેલ કે રમેશભાઇ ભગવાનભાઇ બાવળીયા રહે.જસદણ વાળો કોઇપણ ડોક્ટરી સર્ટી વગર ગુંદાળા (ગઢ) ગામે દવાખાનું ચલાવે છે.

જે મળેલ હકિકત વાળી જગ્યાએ રેઇડ કરી ગે.કા પ્રેક્ટીસ કરતા ડોક્ટરને પકડી પાડી વિંછીયા પો.સ્ટે ખાતે ગુન્હો રજીસ્ટર કરાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરેલ છે પકડાયેલ આરોપીમાં રમેશભાઇ ભગવાનભાઇ બાવળીયા જાતે પ્રજાપતિ ઉ.વ.-૫૨ ધંધો-મેડીકલ પ્રેકટીસ રહે જસદણ ચીતલીયા રોડ સ્વામીનારાયણ નગર -૩ જી.રાજકોટ કબ્જે કરેલ મુદ્દામાલ ઇન્જેક્શન તથા સીરીજ જુદા-જુદા રોગોની એન્ટીબાયોટીક દવાઓ જેની કુલ કિંમત રૂ.૯,૭૪૭/-કામગીરીમાં રહેલ અધિકારી,કર્મચારી એસ.ઓ.જી. રાજકોટ ગ્રામ્યના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એસ.એમ.જાડેજા તથા પો.હેઙ.કોન્સ જયવિરસિહ રાણા તથા હિતેષભાઇ અગ્રાવત તથા પો.કોન્સ રણજીતભાઇ ધાધલ સહિત ના એ આ કાર્યવાહીમાં જોડાયેલા હતા.

299 thoughts on “વિંછીયા પો.સ્ટેના ગુંદાળા ગામેથી ડીગ્રી વગરના ડોક્ટરને દવાના જથ્થા સાથે પકડી પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય એસ.ઓ.જી.બ્રાંચ.

 1. Pingback: presse pectoraux
 2. Pingback: low row machine
 3. Pingback: pull up
 4. Pingback: livpure
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Fiverr Earn
 12. Pingback: Fiverr Earn
 13. Pingback: Fiverr Earn
 14. Pingback: Fiverr Earn
 15. Pingback: Fiverr Earn
 16. Pingback: Fiverr Earn
 17. Pingback: Fiverr Earn
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: glucotrust
 24. Pingback: Freight Broker
 25. Pingback: shipping broker
 26. Pingback: fiverrearn.com
 27. Pingback: fiverrearn.com
 28. Pingback: fiverrearn.com
 29. Pingback: french bulldog
 30. Pingback: fiverrearn.com
 31. Pingback: exotic bullies
 32. Pingback: jute rugs
 33. Pingback: Intertising
 34. Pingback: bitcoin
 35. Pingback: slot nexus
 36. Pingback: Fiverr.Com
 37. Pingback: Fiverr
 38. Pingback: Fiverr.Com
 39. Pingback: FUE
 40. Pingback: FUE
 41. Pingback: FUE
 42. Pingback: FiverrEarn
 43. Pingback: FiverrEarn
 44. Pingback: FiverrEarn
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: Speaker
 50. Pingback: FiverrEarn
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: Sefton Playclub
 54. Pingback: partners
 55. Pingback: redboost
 56. Pingback: Predictions
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: live sex cams
 63. Pingback: live sex cams
 64. Pingback: live sex cams
 65. Pingback: live sex cams
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: FiverrEarn
 85. Pingback: FiverrEarn
 86. Pingback: FiverrEarn
 87. Pingback: Bilona
 88. Pingback: watch
 89. Pingback: email
 90. Pingback: Kuliah Termurah
 91. Pingback: FiverrEarn
 92. Pingback: FiverrEarn
 93. Pingback: FiverrEarn
 94. Pingback: FiverrEarn
 95. Pingback: FiverrEarn
 96. Pingback: kamagra
 97. Pingback: vidalista 40
 98. Pingback: fullersears.com
 99. Pingback: fullersears.com
 100. Pingback: fullersears.com
 101. Pingback: nolvadex 25mg
 102. Pingback: french bulldog
 103. Pingback: live sex cams
 104. Pingback: live sex cams
 105. Pingback: live sex cams
 106. Pingback: vilitra price
 107. Pingback: freeze dried
 108. Pingback: Litigio fiscal
 109. Pingback: 늑대닷컴
 110. Pingback: One Peace AMV
 111. Pingback: One Peace AMV
 112. Pingback: nang sydney
 113. Pingback: superslot
 114. Pingback: allgame
 115. Pingback: 918kiss
 116. Pingback: หวย24
 117. Pingback: Best cleanser
 118. Pingback: pg slot
 119. Pingback: regles 421
 120. Pingback: cybersécurité
 121. Pingback: bermain slot
 122. Pingback: catskills hotel
 123. Pingback: megagame
 124. Pingback: electronic visa
 125. Pingback: Anonymous
 126. Pingback: 6.5 prc ammo
 127. Pingback: sicarios madrid
 128. Pingback: SaaS Lawyer
 129. Pingback: itsMasum.Com
 130. Pingback: itsMasum.Com
 131. Pingback: itsMasum.Com
 132. Pingback: itsMasum.Com
 133. Pingback: itsMasum.Com
 134. Pingback: nang tanks
 135. Pingback: nangs sydney
 136. Pingback: Plombier Tours
 137. Pingback: website
 138. Pingback: here
 139. Pingback: itsmasum.com
 140. Pingback: talkwithstranger
 141. Pingback: cenforce 100 n10
 142. Pingback: chat free
 143. Pingback: itsmasum.com
 144. Pingback: itsmasum.com
 145. Pingback: qvar uses
 146. Pingback: tadalafil uk
 147. Pingback: buy cenforce
 148. Pingback: vidalista 80
 149. Pingback: fildena 200
 150. Pingback: shanghai jobs
 151. Pingback: montreal jobs

Comments are closed.

error: Content is protected !!