વિંછીયા પો.સ્ટેના ગુંદાળા ગામેથી ડીગ્રી વગરના ડોક્ટરને દવાના જથ્થા સાથે પકડી પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય એસ.ઓ.જી.બ્રાંચ.

પોલીસ અધિક્ષક જયપાલસિંહ રાઠોડ દ્વારા રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લામાં ગેરકાયદેસર રીતે દવાખાનાઓ ખોલી બોગસ દસ્તાવેજો અને સર્ટીફીકેટ રાખી લોકોની જીંદગી સાથે છેડા કરતા બોગસ ડોક્ટરો સામે કાયદેસર કાર્યવાહી કરવા માટે સુચના કરવામાં આવેલ હોય જે અનુસંધાને એસ.ઓ.જી પોલીસ ઇન્સપેક્ટર એસ.એમ.જાડેજા સાહેબના સીધા જ માર્ગદર્શન હેઠળ એસ.ઓ.જી સટાફ ના પો.હેડ કોન્સ હિતેષભાઇ અગ્રાવત તથા જયવીરસિંહ રાણા તથા પો.કોન્સ રણજીતભાઇ ધાધલ એમ બધા સાથે વિંછીયા વિસ્તારમાં પેટ્રોલીંમાં હતા દરમ્યાન સયુ્ક્ત બાતમી આધારે હકિકત મળેલ કે રમેશભાઇ ભગવાનભાઇ બાવળીયા રહે.જસદણ વાળો કોઇપણ ડોક્ટરી સર્ટી વગર ગુંદાળા (ગઢ) ગામે દવાખાનું ચલાવે છે.

જે મળેલ હકિકત વાળી જગ્યાએ રેઇડ કરી ગે.કા પ્રેક્ટીસ કરતા ડોક્ટરને પકડી પાડી વિંછીયા પો.સ્ટે ખાતે ગુન્હો રજીસ્ટર કરાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરેલ છે પકડાયેલ આરોપીમાં રમેશભાઇ ભગવાનભાઇ બાવળીયા જાતે પ્રજાપતિ ઉ.વ.-૫૨ ધંધો-મેડીકલ પ્રેકટીસ રહે જસદણ ચીતલીયા રોડ સ્વામીનારાયણ નગર -૩ જી.રાજકોટ કબ્જે કરેલ મુદ્દામાલ ઇન્જેક્શન તથા સીરીજ જુદા-જુદા રોગોની એન્ટીબાયોટીક દવાઓ જેની કુલ કિંમત રૂ.૯,૭૪૭/-કામગીરીમાં રહેલ અધિકારી,કર્મચારી એસ.ઓ.જી. રાજકોટ ગ્રામ્યના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એસ.એમ.જાડેજા તથા પો.હેઙ.કોન્સ જયવિરસિહ રાણા તથા હિતેષભાઇ અગ્રાવત તથા પો.કોન્સ રણજીતભાઇ ધાધલ સહિત ના એ આ કાર્યવાહીમાં જોડાયેલા હતા.

119 thoughts on “વિંછીયા પો.સ્ટેના ગુંદાળા ગામેથી ડીગ્રી વગરના ડોક્ટરને દવાના જથ્થા સાથે પકડી પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય એસ.ઓ.જી.બ્રાંચ.

 1. Pingback: presse pectoraux
 2. Pingback: low row machine
 3. Pingback: pull up
 4. Pingback: livpure
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Fiverr Earn
 12. Pingback: Fiverr Earn
 13. Pingback: Fiverr Earn
 14. Pingback: Fiverr Earn
 15. Pingback: Fiverr Earn
 16. Pingback: Fiverr Earn
 17. Pingback: Fiverr Earn
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: glucotrust
 24. Pingback: Freight Broker
 25. Pingback: shipping broker
 26. Pingback: fiverrearn.com
 27. Pingback: fiverrearn.com
 28. Pingback: fiverrearn.com
 29. Pingback: french bulldog
 30. Pingback: fiverrearn.com
 31. Pingback: exotic bullies
 32. Pingback: jute rugs
 33. Pingback: Intertising
 34. Pingback: bitcoin
 35. Pingback: slot nexus
 36. Pingback: Fiverr.Com
 37. Pingback: Fiverr
 38. Pingback: Fiverr.Com
 39. Pingback: FUE
 40. Pingback: FUE
 41. Pingback: FUE
 42. Pingback: FiverrEarn
 43. Pingback: FiverrEarn
 44. Pingback: FiverrEarn
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: FiverrEarn

Comments are closed.

error: Content is protected !!