ગોંડલ ભાજપના આગેવાન વિરૂધ્‍ધ ૪૧ લાખનો ચેક પાછો ફર્યાની ગોંડલની કોર્ટમાં ફરિયાદ.

ગોંડલના એડી. ચીફ. જયુડી. મેજી કોર્ટએ ભા. જ. પ.ના આગેવાન ગોંડલ ના રહેવાસી કિશોરભાઈ આંદીપરા વિરુદ્ધ એન. આર. આઈ. દ્વારા કરવામાં આવેલ રૂ. ૪૧,૨૩,૦૦૦/- ચેક રિટર્ન ની ફરિયાદ રજીસ્‍ટરે લઈ આગળ ની કાર્યવાહી કરવાનો હુકમ ફરમાવેલ છે.

બનાવ ની ટુંક હકિકત એવી છે કે ગોંડલના રહેવાસી અને ભા.જ.પ સાથે સંકળાયેલ કિશોરભાઇ છગનભાઇ આંદીપરા વિરુદ્ધ ગોંડલના રહેવાસી એન. આર. આઈ. સાધનાબેન કીર્તિભાઈ મકાતીએ તેના કૂલ મુખત્‍યાર રાજેશભાઈ લાલજીભાઇ સખીયા મારફત રૂ.૪૧,૨૩,૦૦૦/- ના ચેક રિટર્ન ની ફરિયાદ કરેલ છે.

આ ફરિયાદ માં કરવામાં આવેલ આક્ષેપો મુજબ  કિશોરભાઇ અંદીપરા એ બમણબોર ખાતે આવેલ તેની એવરેસ્‍ટ પ્‍લાસ્‍ટિક પ્રા. લી. વાળી જમીન કે જે રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેન્‍ક લી. માં ગીરો પડેલ હતી જે જમીન ફરીયાદી ને ખરીદવા મોટી મોટી વાતો કરી ફરીયાદી પાસેથી રકમ રૂ. ૪૦૫૦૦૦૦/- જેટલી રકમ આરોપીએ પોતાની કંપની ના ખાતા માં જમા કરવી ત્‍યાર બાદ જમીન નો દસ્‍તાવેજ ફરીયાદી ને કરી આપેલ નહિ અને ત્‍યાર બાદ ફરિયાદ અને આરોપી વચ્‍ચે નોટિસ વ્‍યવહારો કરવામાં આવેલ અને અંતે કિશોરભાઇ અંદીપરા એ ફરીયાદી સાથે રકમ રૂ. ૬૧,૨૩,૦૦૦/- માં સમાધાન કરી તે પેટે રકમ ની ચુકવણી કરવા રૂ.૪૧,૨૩,૦૦૦/- નો ચેક આપેલ જે ચેક ફરીયાદી એ બેન્‍ક માં નાખતા વગર ચુકવણે સાઇન ડિફર ના શેરા સાથે પરત ફરેલ જે અંગે ફરીયાદીએ આરોપી કિશોરભાઇને વકીલ શ્રી મારફત ચેક રિટર્ન ની નોટિસ આપેલ પરંતુ આરોપી એ નાણાં ચૂકવેલ નહિ જેથી ફરીયાદી એ તેના કૂલ મુખત્‍યાર મારફત ચેક રિટર્ન ની ફરિયાદ ગોંડલ કોર્ટમાં કરતા આ ફરિયાદ રજીસ્‍ટરે લઈ કોર્ટએ આગળની કાર્યવાહી કરવાનો હુકમ ફરમાવેલ છે.

આ કામે એન. આર. આઈ. વતી પંડિત એશોસીટ્‍સ ના એડવોકેટ કલ્‍પેશ એન. મોરી, એડવોકેટ આર. આર. બસીયા, એડવોકેટ વૈશાલી વિઠલાણી, એડવોકેટ મિથિલેસ પરમાર રોકાયેલ છે તથા કાનુની સલાહકાર તરીકે શ્રી સંજય પંડિત સેવા આપી રહેલ છે.

107 thoughts on “ગોંડલ ભાજપના આગેવાન વિરૂધ્‍ધ ૪૧ લાખનો ચેક પાછો ફર્યાની ગોંડલની કોર્ટમાં ફરિયાદ.

  1. Pingback: pull up
  2. Pingback: panantukan
  3. Pingback: Fiverr Earn
  4. Pingback: Fiverr Earn
  5. Pingback: Fiverr Earn
  6. Pingback: Fiverr Earn
  7. Pingback: Fiverr Earn
  8. Pingback: Fiverr Earn
  9. Pingback: Fiverr Earn
  10. Pingback: fiverrearn.com
  11. Pingback: fiverrearn.com
  12. Pingback: fiverrearn.com
  13. Pingback: quietum plus
  14. Pingback: prodentim
  15. Pingback: fiverrearn.com
  16. Pingback: fiverrearn.com
  17. Pingback: french bulldog
  18. Pingback: fiverrearn.com
  19. Pingback: fiverrearn.com
  20. Pingback: fiverrearn.com
  21. Pingback: frenchton dog
  22. Pingback: isla mujeres
  23. Pingback: jewelry
  24. Pingback: we buy phones
  25. Pingback: posh leggings
  26. Pingback: Fiverr
  27. Pingback: Fiverr.Com
  28. Pingback: Fiverr
  29. Pingback: Fiverr
  30. Pingback: Fiverr
  31. Pingback: lean six sigma
  32. Pingback: Warranty
  33. Pingback: FUE
  34. Pingback: FUE
  35. Pingback: FUE
  36. Pingback: FUE
  37. Pingback: FUE
  38. Pingback: FUE
  39. Pingback: FUE
  40. Pingback: FUE
  41. Pingback: Organized moving
  42. Pingback: Moving estimate
  43. Pingback: where is bali
  44. Pingback: FiverrEarn
  45. Pingback: FiverrEarn
  46. Pingback: FiverrEarn
  47. Pingback: FiverrEarn
  48. Pingback: FiverrEarn

Comments are closed.

error: Content is protected !!