ગોંડલ ભાજપના આગેવાન વિરૂધ્‍ધ ૪૧ લાખનો ચેક પાછો ફર્યાની ગોંડલની કોર્ટમાં ફરિયાદ.

ગોંડલના એડી. ચીફ. જયુડી. મેજી કોર્ટએ ભા. જ. પ.ના આગેવાન ગોંડલ ના રહેવાસી કિશોરભાઈ આંદીપરા વિરુદ્ધ એન. આર. આઈ. દ્વારા કરવામાં આવેલ રૂ. ૪૧,૨૩,૦૦૦/- ચેક રિટર્ન ની ફરિયાદ રજીસ્‍ટરે લઈ આગળ ની કાર્યવાહી કરવાનો હુકમ ફરમાવેલ છે.

બનાવ ની ટુંક હકિકત એવી છે કે ગોંડલના રહેવાસી અને ભા.જ.પ સાથે સંકળાયેલ કિશોરભાઇ છગનભાઇ આંદીપરા વિરુદ્ધ ગોંડલના રહેવાસી એન. આર. આઈ. સાધનાબેન કીર્તિભાઈ મકાતીએ તેના કૂલ મુખત્‍યાર રાજેશભાઈ લાલજીભાઇ સખીયા મારફત રૂ.૪૧,૨૩,૦૦૦/- ના ચેક રિટર્ન ની ફરિયાદ કરેલ છે.

આ ફરિયાદ માં કરવામાં આવેલ આક્ષેપો મુજબ  કિશોરભાઇ અંદીપરા એ બમણબોર ખાતે આવેલ તેની એવરેસ્‍ટ પ્‍લાસ્‍ટિક પ્રા. લી. વાળી જમીન કે જે રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેન્‍ક લી. માં ગીરો પડેલ હતી જે જમીન ફરીયાદી ને ખરીદવા મોટી મોટી વાતો કરી ફરીયાદી પાસેથી રકમ રૂ. ૪૦૫૦૦૦૦/- જેટલી રકમ આરોપીએ પોતાની કંપની ના ખાતા માં જમા કરવી ત્‍યાર બાદ જમીન નો દસ્‍તાવેજ ફરીયાદી ને કરી આપેલ નહિ અને ત્‍યાર બાદ ફરિયાદ અને આરોપી વચ્‍ચે નોટિસ વ્‍યવહારો કરવામાં આવેલ અને અંતે કિશોરભાઇ અંદીપરા એ ફરીયાદી સાથે રકમ રૂ. ૬૧,૨૩,૦૦૦/- માં સમાધાન કરી તે પેટે રકમ ની ચુકવણી કરવા રૂ.૪૧,૨૩,૦૦૦/- નો ચેક આપેલ જે ચેક ફરીયાદી એ બેન્‍ક માં નાખતા વગર ચુકવણે સાઇન ડિફર ના શેરા સાથે પરત ફરેલ જે અંગે ફરીયાદીએ આરોપી કિશોરભાઇને વકીલ શ્રી મારફત ચેક રિટર્ન ની નોટિસ આપેલ પરંતુ આરોપી એ નાણાં ચૂકવેલ નહિ જેથી ફરીયાદી એ તેના કૂલ મુખત્‍યાર મારફત ચેક રિટર્ન ની ફરિયાદ ગોંડલ કોર્ટમાં કરતા આ ફરિયાદ રજીસ્‍ટરે લઈ કોર્ટએ આગળની કાર્યવાહી કરવાનો હુકમ ફરમાવેલ છે.

આ કામે એન. આર. આઈ. વતી પંડિત એશોસીટ્‍સ ના એડવોકેટ કલ્‍પેશ એન. મોરી, એડવોકેટ આર. આર. બસીયા, એડવોકેટ વૈશાલી વિઠલાણી, એડવોકેટ મિથિલેસ પરમાર રોકાયેલ છે તથા કાનુની સલાહકાર તરીકે શ્રી સંજય પંડિત સેવા આપી રહેલ છે.

209 thoughts on “ગોંડલ ભાજપના આગેવાન વિરૂધ્‍ધ ૪૧ લાખનો ચેક પાછો ફર્યાની ગોંડલની કોર્ટમાં ફરિયાદ.

 1. Pingback: pull up
 2. Pingback: panantukan
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: quietum plus
 14. Pingback: prodentim
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: french bulldog
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: frenchton dog
 22. Pingback: isla mujeres
 23. Pingback: jewelry
 24. Pingback: we buy phones
 25. Pingback: posh leggings
 26. Pingback: Fiverr
 27. Pingback: Fiverr.Com
 28. Pingback: Fiverr
 29. Pingback: Fiverr
 30. Pingback: Fiverr
 31. Pingback: lean six sigma
 32. Pingback: Warranty
 33. Pingback: FUE
 34. Pingback: FUE
 35. Pingback: FUE
 36. Pingback: FUE
 37. Pingback: FUE
 38. Pingback: FUE
 39. Pingback: FUE
 40. Pingback: FUE
 41. Pingback: Organized moving
 42. Pingback: Moving estimate
 43. Pingback: where is bali
 44. Pingback: FiverrEarn
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: Speaker
 50. Pingback: Sefton Play Club
 51. Pingback: partners
 52. Pingback: Economics
 53. Pingback: french bulldog
 54. Pingback: frenchie stud
 55. Pingback: FiverrEarn
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: live sex cams
 58. Pingback: live sex cams
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: Butter
 83. Pingback: gold
 84. Pingback: website builder
 85. Pingback: Slot Online
 86. Pingback: FiverrEarn
 87. Pingback: cheap sex cams
 88. Pingback: live sex cams
 89. Pingback: frt trigger
 90. Pingback: 늑대닷컴
 91. Pingback: superslot
 92. Pingback: allgame
 93. Pingback: 918kiss
 94. Pingback: หวย24
 95. Pingback: Best sunscreen
 96. Pingback: pg slot
 97. Pingback: regles 421
 98. Pingback: cybersécurité
 99. Pingback: Raahe Guide
 100. Pingback: Dating Classes
 101. Pingback: megagame
 102. Pingback: 6.5 prc ammo
 103. Pingback: 25-06 ammo
 104. Pingback: itsMasum.Com
 105. Pingback: itsMasum.Com
 106. Pingback: nang tanks
 107. Pingback: read more
 108. Pingback: itsmasum.com
 109. Pingback: talk to stangers
 110. Pingback: omegle text
 111. Pingback: itsmasum.com
 112. Pingback: moscow jobs
 113. Pingback: uk jobs
 114. Pingback: expertini

Comments are closed.

error: Content is protected !!