ગોંડલ સ્ટેશન પ્લોટ માં GEB ઓફિસ પાસે થી 6 બોટલ દારૂ સાથે એક ઇસમ ને પકડી પાડ્યો.

ગોંડલ સ્ટેશન પ્લોટ માં આવેલ GEB ઓફિસ પાસે થી પસાર થતા બાઈક ચાલક ને ગોંડલ ડી સ્ટાફ ની ટીમે ચેક કરતા બાઈક ચાલક હર્ષદ ચૌહાણ પાસે થી 6 બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, એક મોબાઈલ અને એક બાઈક કુલ 23,100/- ના મુદામાલ સાથે ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી.

error: Content is protected !!