ગોંડલ રાજમાતા શ્રી કુમુદકુમારીબા સાહેબ દ્વારા પ્રસિદ્ધ પુસ્તક “રેસીપીસ ઓફ મહારાણી” નું ભવ્યતા પૂર્વક વિમોચન.

ભારત દેશના તમામ રાજ્યો ના અલગ અલગ પરિવારોના રસોડા મા વિવિધ પ્રકારની સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ બનતી હોય છે.તેના ભાગરૂપે ગોંડલના પૂર્વ મહારાણી સાહેબ તથા વર્તમાન રાજમાતા શ્રી કુમુદકુમારીબા સાહેબ દ્વારા પ્રસિદ્ધ પુસ્તક નું વિમોચન મુંબઈ ખાતે પોતાના માલિકી ના રોયલ ઓપેરા હાઉસ ખાતે ગોંડલ મહારાજા શ્રી હિમાંશુસિંહજી સાહેબ ના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું આ પ્રસંગે દેશના રાજવી પરિવારો તથા અનેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા આ તકે રાજમાતા સાહેબે જણાવ્યું કે આ પુસ્તક માં ૫૪ પ્રકારની વિવિધ વાનગીઓની રેસિપી છે તથા દરેક વ્યક્તિનું સારું સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે તેનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે પોતે ભાવનગર રાજવી પરિવારના કુંવરી હોય તેમને વારસામાં વિવિધ વાનગી બનાવવાની પદ્ધતિ ની ભેટ મળી છે આ સાથે ગોંડલ રાજવી પરિવારમાં બનતી અલગ અલગ પ્રકારની વાનગીઓ તેમજ પોતાના વિશ્વભર ના અનેક વ્યાપક પ્રવાસો દ્વારા પણ ઘણી માહિતી રસોઈની મળી છે તથા તેમના પોતાના રસોડા ના પ્રયોગો પણ સામેલ છે.દરેક સામાન્ય વ્યક્તિ પરિવાર સાથે પણ શાહિ જમણ નો આનંદ મેળવી શકે તે તેમનો સુંદર પ્રયાસ છે.

315 thoughts on “ગોંડલ રાજમાતા શ્રી કુમુદકુમારીબા સાહેબ દ્વારા પ્રસિદ્ધ પુસ્તક “રેસીપીસ ઓફ મહારાણી” નું ભવ્યતા પૂર્વક વિમોચન.

 1. Pingback: porn
 2. Pingback: fuck google
 3. Pingback: fuck google
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Fiverr Earn
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: prostadine
 18. Pingback: Freight Broker
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: clima
 21. Pingback: weather tomorrow
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: fiverrearn.com
 24. Pingback: dog kennel
 25. Pingback: morkie dog
 26. Pingback: bernedoodles
 27. Pingback: seo in Malaysia
 28. Pingback: french bulldog
 29. Pingback: blockchain
 30. Pingback: Samsung phone
 31. Pingback: best Phone
 32. Pingback: porn
 33. Pingback: Fiverr.Com
 34. Pingback: Fiverr
 35. Pingback: Fiverr
 36. Pingback: fue
 37. Pingback: french bulldog
 38. Pingback: Piano trading
 39. Pingback: FUE
 40. Pingback: FUE
 41. Pingback: Safe moving
 42. Pingback: Reliable movers
 43. Pingback: FiverrEarn
 44. Pingback: FiverrEarn
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: Streamer
 48. Pingback: Media
 49. Pingback: partners
 50. Pingback: Globalization
 51. Pingback: neurozoom
 52. Pingback: french bulldog
 53. Pingback: french bulldogs
 54. Pingback: Predictions
 55. Pingback: FiverrEarn
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: vidalista 40
 59. Pingback: live sex cams
 60. Pingback: live sex cams
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: buy flagyl 200mg
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: Paneer
 82. Pingback: dictionary
 83. Pingback: technology
 84. Pingback: Kuliah Termurah
 85. Pingback: FiverrEarn
 86. Pingback: FiverrEarn
 87. Pingback: FiverrEarn
 88. Pingback: FiverrEarn
 89. Pingback: dapoxetine 30
 90. Pingback: sikiş
 91. Pingback: cheap sex cams
 92. Pingback: androgel usa
 93. Pingback: fullersears.com
 94. Pingback: fullersears.com
 95. Pingback: genericos cialis
 96. Pingback: fildena pill
 97. Pingback: fildena 50mg uk
 98. Pingback: androgel
 99. Pingback: live sex cams
 100. Pingback: live sex cams
 101. Pingback: live sex cams
 102. Pingback: ivermectin 1
 103. Pingback: tadalista
 104. Pingback: frt trigger
 105. Pingback: Ice Kream
 106. Pingback: 늑대닷컴
 107. Pingback: nangs sydney
 108. Pingback: superslot
 109. Pingback: allgame
 110. Pingback: 918kiss
 111. Pingback: หวย24
 112. Pingback: pg slot
 113. Pingback: regles 421
 114. Pingback: cybersécurité
 115. Pingback: Dating Classes
 116. Pingback: Anonymous
 117. Pingback: 6mm arc ammo
 118. Pingback: Cenforce 50mg uk
 119. Pingback: itsMasum.Com
 120. Pingback: Nangs delivery
 121. Pingback: read more
 122. Pingback: itsmasum.com
 123. Pingback: kamagra 100 mg
 124. Pingback: itsmasum.com
 125. Pingback: itsmasum.com
 126. Pingback: itsmasum.com
 127. Pingback: oral prednisone
 128. Pingback: buy vidalista
 129. Pingback: fildena xxx
 130. Pingback: vidalista
 131. Pingback: joker gaming
 132. Pingback: buy cenforce 100
 133. Pingback: amsterdam jobs
 134. Pingback: birmingham jobs
 135. Pingback: super vidalista
 136. Pingback: vidalista 60
 137. Pingback: cenforce 150
 138. Pingback: super vidalista
 139. Pingback: Cenforce
 140. Pingback: androgel cost
 141. Pingback: cheap nude chat
 142. Pingback: Kampus Tertua
 143. Pingback: texas frenchies
 144. Pingback: cenforce 200
 145. Pingback: 918kiss
 146. Pingback: buy vidalista
 147. Pingback: cialis levitra
 148. Pingback: Cenforce oral
 149. Pingback: ivecop medicine

Comments are closed.

error: Content is protected !!