ગોંડલ રાજમાતા શ્રી કુમુદકુમારીબા સાહેબ દ્વારા પ્રસિદ્ધ પુસ્તક “રેસીપીસ ઓફ મહારાણી” નું ભવ્યતા પૂર્વક વિમોચન.

ભારત દેશના તમામ રાજ્યો ના અલગ અલગ પરિવારોના રસોડા મા વિવિધ પ્રકારની સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ બનતી હોય છે.તેના ભાગરૂપે ગોંડલના પૂર્વ મહારાણી સાહેબ તથા વર્તમાન રાજમાતા શ્રી કુમુદકુમારીબા સાહેબ દ્વારા પ્રસિદ્ધ પુસ્તક નું વિમોચન મુંબઈ ખાતે પોતાના માલિકી ના રોયલ ઓપેરા હાઉસ ખાતે ગોંડલ મહારાજા શ્રી હિમાંશુસિંહજી સાહેબ ના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું આ પ્રસંગે દેશના રાજવી પરિવારો તથા અનેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા આ તકે રાજમાતા સાહેબે જણાવ્યું કે આ પુસ્તક માં ૫૪ પ્રકારની વિવિધ વાનગીઓની રેસિપી છે તથા દરેક વ્યક્તિનું સારું સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે તેનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે પોતે ભાવનગર રાજવી પરિવારના કુંવરી હોય તેમને વારસામાં વિવિધ વાનગી બનાવવાની પદ્ધતિ ની ભેટ મળી છે આ સાથે ગોંડલ રાજવી પરિવારમાં બનતી અલગ અલગ પ્રકારની વાનગીઓ તેમજ પોતાના વિશ્વભર ના અનેક વ્યાપક પ્રવાસો દ્વારા પણ ઘણી માહિતી રસોઈની મળી છે તથા તેમના પોતાના રસોડા ના પ્રયોગો પણ સામેલ છે.દરેક સામાન્ય વ્યક્તિ પરિવાર સાથે પણ શાહિ જમણ નો આનંદ મેળવી શકે તે તેમનો સુંદર પ્રયાસ છે.

117 thoughts on “ગોંડલ રાજમાતા શ્રી કુમુદકુમારીબા સાહેબ દ્વારા પ્રસિદ્ધ પુસ્તક “રેસીપીસ ઓફ મહારાણી” નું ભવ્યતા પૂર્વક વિમોચન.

 1. Pingback: porn
 2. Pingback: fuck google
 3. Pingback: fuck google
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Fiverr Earn
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: prostadine
 18. Pingback: Freight Broker
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: clima
 21. Pingback: weather tomorrow
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: fiverrearn.com
 24. Pingback: dog kennel
 25. Pingback: morkie dog
 26. Pingback: bernedoodles
 27. Pingback: seo in Malaysia
 28. Pingback: french bulldog
 29. Pingback: blockchain
 30. Pingback: Samsung phone
 31. Pingback: best Phone
 32. Pingback: porn
 33. Pingback: Fiverr.Com
 34. Pingback: Fiverr
 35. Pingback: Fiverr
 36. Pingback: fue
 37. Pingback: french bulldog
 38. Pingback: Piano trading
 39. Pingback: FUE
 40. Pingback: FUE
 41. Pingback: Safe moving
 42. Pingback: Reliable movers
 43. Pingback: FiverrEarn
 44. Pingback: FiverrEarn
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: Streamer
 48. Pingback: Media

Comments are closed.

error: Content is protected !!