વિશ્વમાં પહેલીવાર ટ્રાયલમાં દવાથી ‘ કેન્સર મુકત ’ થયા દર્દી.

૧૮ દર્દીઓને આપવામાં આવી ‘ ડોસ્ટારલિમેબ ’ નામની દવાઃ બધા સાજા થઇ ગયા = ૬ મહિના સુધી દવાનો ડોઝ અપાયો : જોવા મળ્યા ચમત્કારિક પરિણામો.

 

વિશ્વમાં પહેલીવાર એક દવાના ટ્રાયલમાં સામેલ કેન્સરના બધા દર્દીઓ સાજા થઇ ગયા . જો આ ટ્રાયલ ૧૮ દર્દીઓ પર જ થયું છે તેમને ૬ મહિના સુધી ‘ ડોસ્ટારલિમેબ ‘ નામની દવા આપવામાં આવી હતી . જે પછી દર્દીઓનું રેકટલ કેન્સર ઠીક થયું . બધા દર્દીઓમાંથી કેન્સર ટયુમર ગાયબ થયાનું જોવા મળ્યુ હતું . એક ઈન્ટરનેશનલ ન્યૂઝ રિપોર્ટ મુજબ , એક નાનકડા ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં ૧૮ દર્દીઓને ૬ મહિના માટે ” Dostarlimab ‘ નામનું ડ્રગ આપવામાં આવ્યું કે જેના ચમત્કારિક પરિણામ લેબમાં ઉત્પાદિત જોવા મળ્યા અને આ તમામ લોકોનું ટ્યુમર ‘ ગાયબ ‘ થઈ ગયું .

મળતી માહિતી મુજબ , ‘ ડોસ્ટારલિમેબ ‘ ‘ molecule વાળી દવા ‘ છે જે માનવ શરીરમાં સબ્સ્ટીટ્યુટ એન્ટિ બોડી તરીકે કામ કરે છે . મળાશયના કેન્સરના તમામ ૧૮ દર્દીઓને એક જ દવા આપવામાં આવી કે જેના ચોંકાવનારા પરિણામ આવ્યા અને દરેક દર્દીનું કેન્સર પૂર્ણ રીતે ખતમ થઈ ગયું . શારીરિક પરિક્ષણ , એન્ડોસ્કોપી , પીએટી સ્કેન અથવા એમઆરઆઈ સ્કેનમાંતેના કોઈ લક્ષણ જોવા મળ્યા નહીં . ન્યૂયોર્કના ડોક્ટરે કહ્યું કે કેન્સરના ઈતિહાસમાં આવું પહેલી વખત થયું છે .

96 thoughts on “વિશ્વમાં પહેલીવાર ટ્રાયલમાં દવાથી ‘ કેન્સર મુકત ’ થયા દર્દી.

 1. Pingback: Fiverr Earn
 2. Pingback: Fiverr Earn
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: di più
 8. Pingback: fiverrearn.com
 9. Pingback: fiverrearn.com
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: shipping broker
 18. Pingback: TLI
 19. Pingback: hair loss
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: clima para hoy
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: fiverrearn.com
 24. Pingback: fiverrearn.com
 25. Pingback: french bulldog
 26. Pingback: fiverrearn.com
 27. Pingback: fiverrearn.com
 28. Pingback: jute rugs
 29. Pingback: seo in Qatar
 30. Pingback: blockchain
 31. Pingback: Pure copper ring
 32. Pingback: technology
 33. Pingback: slot nexus
 34. Pingback: FiverrEarn
 35. Pingback: french bulldog
 36. Pingback: Lean
 37. Pingback: Warranty
 38. Pingback: FUE
 39. Pingback: FUE
 40. Pingback: FUE
 41. Pingback: FUE
 42. Pingback: Local movers
 43. Pingback: Moving company
 44. Pingback: Organized moving
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: FiverrEarn
 50. Pingback: Streamer
 51. Pingback: Media

Comments are closed.

error: Content is protected !!