વિશ્વમાં પહેલીવાર ટ્રાયલમાં દવાથી ‘ કેન્સર મુકત ’ થયા દર્દી.

૧૮ દર્દીઓને આપવામાં આવી ‘ ડોસ્ટારલિમેબ ’ નામની દવાઃ બધા સાજા થઇ ગયા = ૬ મહિના સુધી દવાનો ડોઝ અપાયો : જોવા મળ્યા ચમત્કારિક પરિણામો.

 

વિશ્વમાં પહેલીવાર એક દવાના ટ્રાયલમાં સામેલ કેન્સરના બધા દર્દીઓ સાજા થઇ ગયા . જો આ ટ્રાયલ ૧૮ દર્દીઓ પર જ થયું છે તેમને ૬ મહિના સુધી ‘ ડોસ્ટારલિમેબ ‘ નામની દવા આપવામાં આવી હતી . જે પછી દર્દીઓનું રેકટલ કેન્સર ઠીક થયું . બધા દર્દીઓમાંથી કેન્સર ટયુમર ગાયબ થયાનું જોવા મળ્યુ હતું . એક ઈન્ટરનેશનલ ન્યૂઝ રિપોર્ટ મુજબ , એક નાનકડા ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં ૧૮ દર્દીઓને ૬ મહિના માટે ” Dostarlimab ‘ નામનું ડ્રગ આપવામાં આવ્યું કે જેના ચમત્કારિક પરિણામ લેબમાં ઉત્પાદિત જોવા મળ્યા અને આ તમામ લોકોનું ટ્યુમર ‘ ગાયબ ‘ થઈ ગયું .

મળતી માહિતી મુજબ , ‘ ડોસ્ટારલિમેબ ‘ ‘ molecule વાળી દવા ‘ છે જે માનવ શરીરમાં સબ્સ્ટીટ્યુટ એન્ટિ બોડી તરીકે કામ કરે છે . મળાશયના કેન્સરના તમામ ૧૮ દર્દીઓને એક જ દવા આપવામાં આવી કે જેના ચોંકાવનારા પરિણામ આવ્યા અને દરેક દર્દીનું કેન્સર પૂર્ણ રીતે ખતમ થઈ ગયું . શારીરિક પરિક્ષણ , એન્ડોસ્કોપી , પીએટી સ્કેન અથવા એમઆરઆઈ સ્કેનમાંતેના કોઈ લક્ષણ જોવા મળ્યા નહીં . ન્યૂયોર્કના ડોક્ટરે કહ્યું કે કેન્સરના ઈતિહાસમાં આવું પહેલી વખત થયું છે .

212 thoughts on “વિશ્વમાં પહેલીવાર ટ્રાયલમાં દવાથી ‘ કેન્સર મુકત ’ થયા દર્દી.

 1. Pingback: Fiverr Earn
 2. Pingback: Fiverr Earn
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: di più
 8. Pingback: fiverrearn.com
 9. Pingback: fiverrearn.com
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: shipping broker
 18. Pingback: TLI
 19. Pingback: hair loss
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: clima para hoy
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: fiverrearn.com
 24. Pingback: fiverrearn.com
 25. Pingback: french bulldog
 26. Pingback: fiverrearn.com
 27. Pingback: fiverrearn.com
 28. Pingback: jute rugs
 29. Pingback: seo in Qatar
 30. Pingback: blockchain
 31. Pingback: Pure copper ring
 32. Pingback: technology
 33. Pingback: slot nexus
 34. Pingback: FiverrEarn
 35. Pingback: french bulldog
 36. Pingback: Lean
 37. Pingback: Warranty
 38. Pingback: FUE
 39. Pingback: FUE
 40. Pingback: FUE
 41. Pingback: FUE
 42. Pingback: Local movers
 43. Pingback: Moving company
 44. Pingback: Organized moving
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: FiverrEarn
 50. Pingback: Streamer
 51. Pingback: Media
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: FiverrEarn
 54. Pingback: pupuk
 55. Pingback: partners
 56. Pingback: alpha tonic
 57. Pingback: neuro drine
 58. Pingback: Public Policy
 59. Pingback: fort bite
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: live sex cams
 62. Pingback: live sex cams
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: Dairy
 82. Pingback: garden
 83. Pingback: Slot Online
 84. Pingback: Kuliah Termurah
 85. Pingback: FiverrEarn
 86. Pingback: FiverrEarn
 87. Pingback: FiverrEarn
 88. Pingback: FiverrEarn
 89. Pingback: FiverrEarn
 90. Pingback: neuropure scam
 91. Pingback: cheap sex cams
 92. Pingback: fullersears.com
 93. Pingback: live sex cams
 94. Pingback: live sex cams
 95. Pingback: live sex cams
 96. Pingback: Freeze dried
 97. Pingback: rent a car Dubai
 98. Pingback: Logo Designing
 99. Pingback: 늑대닷컴
 100. Pingback: One Peace AMV
 101. Pingback: One Peace AMV
 102. Pingback: One Peace AMV
 103. Pingback: One Peace AMV
 104. Pingback: superslot
 105. Pingback: allgame
 106. Pingback: 918kiss
 107. Pingback: หวย24
 108. Pingback: K-beauty
 109. Pingback: pg slot
 110. Pingback: AI Lawyer
 111. Pingback: cybersécurité
 112. Pingback: Raahe Guide
 113. Pingback: Raahe Guide
 114. Pingback: Raahe Guide
 115. Pingback: upstate hotels
 116. Pingback: megagame
 117. Pingback: 38/40 ammo
 118. Pingback: itsMasum.Com
 119. Pingback: itsMasum.Com
 120. Pingback: itsMasum.Com
 121. Pingback: itsMasum.Com
 122. Pingback: itsMasum.Com
 123. Pingback: Skywhip tanks
 124. Pingback: random text chat
 125. Pingback: itsmasum.com
 126. Pingback: itsmasum.com
 127. Pingback: joker gaming
 128. Pingback: losangeles jobs

Comments are closed.

error: Content is protected !!