સરકારી ખરાબાની જમીન ઉપર ગેરકાયદે કરાયેલા બાંધકામો દૂર કરાવતું રાજકોટ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર.

 

અંદાજિત ૧૦,૦૦૦ ચોરસ મીટર જેટલી સરકારી જમીન ખાલી કરાવાઈ.

રાજકોટ જિલ્લા કલેકટરશ્રી અરુણ મહેશ બાબુના માર્ગદર્શન હેઠળ સરકારી ખરાબાની જમીન ઉપર ગેરકાયદે બાંધકામ કરાયેલા કાચા-પાકા મકાનો અને ઝુંપડાઓનું ડિમોલીસન કરીને જગ્યાઓ દબાણ મુક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

આજરોજ રાજકોટના રૈયાાધાર વિસ્તાર નજીકના સર્વે નં ૩૧૮ના પ્લોટ નં ૬૫/૨ ની સરકારી ખરાબાની જમીન ઉપર ગેરકાયદે બાંધકામ કરાયેલા ૧૫ જેટલા કાચા-પાકા મકાનો તથા ૫ જેટલા ઝુંપડાઓ તથા નવું નિર્માણ પામી રહેલા બાંધકામનું ડિમોલીસન કરવામાં આવ્યું હતું. સર્વે નં ૩૧૮માં રૈયા થી ધંટેશ્વર જવાના ૪૦ ફુટના રોડ ઉપર આવેલું દબાણ દૂર કરવામાં આવ્યું હતું.

તેમજ સર્વે નં ૩૧૮ માં રૈયાધાર નજીક આવેલ સરદાર ચોક પાસે ને ઝુંપડા અને અડધું બાંધેલુ મકાન તોડી પાડીને જમીન ખુલ્લી કરાવવામાં આવી છે.

 

આ વિસ્તારમાં અન્ય ગેરકાયદે થયેલા બાંધકામોને ખાલી કરવા નોટીસ પાઠવવામાં આવી છે. અંદાજીત ૧૦,૦૦૦ ચોરસ મીટર જેટલી સરકારી જમીન ખાલી કરાવવામાં આવી છે.

આ તકે પશ્ચિમ મામલતદાર શ્રી જાનકી પટેલે કહ્યું, ખાલી કરાયેલી જમીન પર ફરીવાર દબાણ થાય તો દબાણકર્તા વિરૂધ્ધ ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબીન્ગ એક્ટ-૨૦૨૦ અન્વયે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

97 thoughts on “સરકારી ખરાબાની જમીન ઉપર ગેરકાયદે કરાયેલા બાંધકામો દૂર કરાવતું રાજકોટ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર.

 1. Pingback: Luce lineare LED
 2. Pingback: Luce lineare LED
 3. Pingback: machine low row
 4. Pingback: dalle caoutchouc
 5. Pingback: cage musculation
 6. Pingback: prostadine
 7. Pingback: neuropure
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Fiverr Earn
 12. Pingback: Fiverr Earn
 13. Pingback: Fiverr Earn
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: fiverrearn.com
 24. Pingback: 3pl Broker
 25. Pingback: prostadine buy
 26. Pingback: quietum plus buy
 27. Pingback: austin frenchie
 28. Pingback: fiverrearn.com
 29. Pingback: fiverrearn.com
 30. Pingback: fiverrearn.com
 31. Pingback: designer dogs
 32. Pingback: micro bully
 33. Pingback: SEO in Kuwait
 34. Pingback: crypto news
 35. Pingback: jewelry
 36. Pingback: mini frenchie
 37. Pingback: clima fresno
 38. Pingback: smartphones
 39. Pingback: slot online
 40. Pingback: Fiverr.Com
 41. Pingback: Fiverr
 42. Pingback: Piano disposal
 43. Pingback: FUE
 44. Pingback: FUE
 45. Pingback: FUE
 46. Pingback: FUE
 47. Pingback: FUE
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: FiverrEarn
 50. Pingback: Fiverr.Com
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: FiverrEarn

Comments are closed.

error: Content is protected !!