સરકારી ખરાબાની જમીન ઉપર ગેરકાયદે કરાયેલા બાંધકામો દૂર કરાવતું રાજકોટ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર.

 

અંદાજિત ૧૦,૦૦૦ ચોરસ મીટર જેટલી સરકારી જમીન ખાલી કરાવાઈ.

રાજકોટ જિલ્લા કલેકટરશ્રી અરુણ મહેશ બાબુના માર્ગદર્શન હેઠળ સરકારી ખરાબાની જમીન ઉપર ગેરકાયદે બાંધકામ કરાયેલા કાચા-પાકા મકાનો અને ઝુંપડાઓનું ડિમોલીસન કરીને જગ્યાઓ દબાણ મુક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

આજરોજ રાજકોટના રૈયાાધાર વિસ્તાર નજીકના સર્વે નં ૩૧૮ના પ્લોટ નં ૬૫/૨ ની સરકારી ખરાબાની જમીન ઉપર ગેરકાયદે બાંધકામ કરાયેલા ૧૫ જેટલા કાચા-પાકા મકાનો તથા ૫ જેટલા ઝુંપડાઓ તથા નવું નિર્માણ પામી રહેલા બાંધકામનું ડિમોલીસન કરવામાં આવ્યું હતું. સર્વે નં ૩૧૮માં રૈયા થી ધંટેશ્વર જવાના ૪૦ ફુટના રોડ ઉપર આવેલું દબાણ દૂર કરવામાં આવ્યું હતું.

તેમજ સર્વે નં ૩૧૮ માં રૈયાધાર નજીક આવેલ સરદાર ચોક પાસે ને ઝુંપડા અને અડધું બાંધેલુ મકાન તોડી પાડીને જમીન ખુલ્લી કરાવવામાં આવી છે.

 

આ વિસ્તારમાં અન્ય ગેરકાયદે થયેલા બાંધકામોને ખાલી કરવા નોટીસ પાઠવવામાં આવી છે. અંદાજીત ૧૦,૦૦૦ ચોરસ મીટર જેટલી સરકારી જમીન ખાલી કરાવવામાં આવી છે.

આ તકે પશ્ચિમ મામલતદાર શ્રી જાનકી પટેલે કહ્યું, ખાલી કરાયેલી જમીન પર ફરીવાર દબાણ થાય તો દબાણકર્તા વિરૂધ્ધ ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબીન્ગ એક્ટ-૨૦૨૦ અન્વયે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

216 thoughts on “સરકારી ખરાબાની જમીન ઉપર ગેરકાયદે કરાયેલા બાંધકામો દૂર કરાવતું રાજકોટ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર.

 1. Pingback: Luce lineare LED
 2. Pingback: Luce lineare LED
 3. Pingback: machine low row
 4. Pingback: dalle caoutchouc
 5. Pingback: cage musculation
 6. Pingback: prostadine
 7. Pingback: neuropure
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Fiverr Earn
 12. Pingback: Fiverr Earn
 13. Pingback: Fiverr Earn
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: fiverrearn.com
 24. Pingback: 3pl Broker
 25. Pingback: prostadine buy
 26. Pingback: quietum plus buy
 27. Pingback: austin frenchie
 28. Pingback: fiverrearn.com
 29. Pingback: fiverrearn.com
 30. Pingback: fiverrearn.com
 31. Pingback: designer dogs
 32. Pingback: micro bully
 33. Pingback: SEO in Kuwait
 34. Pingback: crypto news
 35. Pingback: jewelry
 36. Pingback: mini frenchie
 37. Pingback: clima fresno
 38. Pingback: smartphones
 39. Pingback: slot online
 40. Pingback: Fiverr.Com
 41. Pingback: Fiverr
 42. Pingback: Piano disposal
 43. Pingback: FUE
 44. Pingback: FUE
 45. Pingback: FUE
 46. Pingback: FUE
 47. Pingback: FUE
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: FiverrEarn
 50. Pingback: Fiverr.Com
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: FiverrEarn
 54. Pingback: Media
 55. Pingback: Streamer
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: pupuk organik
 59. Pingback: partners
 60. Pingback: Predictions
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: live sex cams
 64. Pingback: live sex cams
 65. Pingback: live sex cams
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: Cow
 81. Pingback: pearl
 82. Pingback: web design
 83. Pingback: Slot Online
 84. Pingback: SRA Survivors
 85. Pingback: Kuliah Termurah
 86. Pingback: FiverrEarn
 87. Pingback: FiverrEarn
 88. Pingback: FiverrEarn
 89. Pingback: FiverrEarn
 90. Pingback: FiverrEarn
 91. Pingback: liv pure scam
 92. Pingback: fullersears.com
 93. Pingback: fullersears.com
 94. Pingback: french bulldog
 95. Pingback: live sex cams
 96. Pingback: live sex cams
 97. Pingback: marketplace
 98. Pingback: frt trigger
 99. Pingback: Ice Kream
 100. Pingback: 늑대닷컴
 101. Pingback: Taruhan online
 102. Pingback: One Peace AMV
 103. Pingback: allgame
 104. Pingback: 918kiss
 105. Pingback: หวย24
 106. Pingback: Best cleansers
 107. Pingback: pg slot
 108. Pingback: cybersécurité
 109. Pingback: Raahe Guide
 110. Pingback: upstate hotels
 111. Pingback: megagame
 112. Pingback: itsMasum.Com
 113. Pingback: itsMasum.Com
 114. Pingback: itsMasum.Com
 115. Pingback: livre broche
 116. Pingback: keylogger
 117. Pingback: nangs sydney
 118. Pingback: nangs Sydney
 119. Pingback: Plombier Tours
 120. Pingback: here
 121. Pingback: itsmasum.com
 122. Pingback: chat ave
 123. Pingback: boys chat
 124. Pingback: omegle for kids
 125. Pingback: best job site
 126. Pingback: expertini
 127. Pingback: newyorkcareerhub
 128. Pingback: bangkok jobs
 129. Pingback: sex cams
 130. Pingback: free cam sex
 131. Pingback: live sex webcams
 132. Pingback: Kampus Ternama
 133. Pingback: 918kiss

Comments are closed.

error: Content is protected !!