બે વર્ષના અંતરાલ બાદ રાજકોટ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા જન્માષ્ટમી લોકમેળાનું ભવ્ય આયોજન થશે.

જિલ્લા કલેકટરશ્રી અરુણ મહેશ બાબુના અધ્યક્ષ સ્થાને લોકમેળા કારોબારી સમિતિની સમીક્ષા બેઠક યોજાઇ

કોરોના  કારણે રાજકોટની શાન એવા જન્માષ્ટમીના લોકમેળાનું આયોજન શક્ય બન્યું નહોતું. પરંતુ બે વર્ષના અંતરાલ બાદ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા રાજકોટની આગવી ઓળખ ધરાવતાં જન્માષ્ટમીના સાંસ્કૃતિક લોકમેળાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવશે. જેના ઉપલક્ષ્યમાં જિલ્લા કલેકટરશ્રી અરુણ મહેશ બાબુના અધ્યક્ષ સ્થાને લોકમેળા કારોબારી સમિતિની સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી.

 

નિવાસી અધિક કલેકટરશ્રી કેતન ઠક્કરે મીટીંગની શરૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, સંભવિત તા.૧૭ ઓગસ્ટ થી તા. ૨૧ ઓગસ્ટ સુધી એટલે કે પાંચ દિવસ લોકમેળાનું આયોજન કરવામાં આવશે.

જે અંગે નિવાસી કલેકટરશ્રી દ્વારા લોકમેળા સંકલન સમિતિ, અમલીકરણ સમિતિ, ડ્રો તથા હરાજી સમિતિ, કાયદો વ્યવસ્થા, ટ્રાફિક પાર્કિગ નિયમન સમિતિ, ફાયર સેફટી અને સાંસ્કૃતિક અને ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમ સમિતિ સહિતની સમિતિઓની કામગીરી અંગે વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી અને અધિકારીશ્રીઓને જરૂરી માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું.

લોકો આ મેળાનો મન ભરીને આનંદ લઈ શકે તેવા નક્કર પ્રયાસો સાથે કલેકટરશ્રીએ સમિતિના અધ્યક્ષોને કામગીરી કરવાની સૂચના આપી હતી. જાહેર જનતાની સુરક્ષા અર્થે સી.સી.ટી.વી. કેમેરા, ફાયર સેફટી, આરોગ્ય સુવિધા, કંટ્રોલ રૂમ અને ઇમર્જન્સી હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર કરવાની કામગીરી અંગે ખાસ સુચના આપી હતી.

 

આ બેઠકમાં પોલીસ અધિક્ષક શ્રી જયપાલસિંહ રાઠોર, નાયબ કલેકટરશ્રીઓ, પ્રાંત અધિકારીશ્રીઓ, મામલતદારશ્રીઓ, પોલીસ અધિકારીશ્રીઓ અને સંબંધિત વિભાગના અધિકારીશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

210 thoughts on “ બે વર્ષના અંતરાલ બાદ રાજકોટ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા જન્માષ્ટમી લોકમેળાનું ભવ્ય આયોજન થશે.

 1. Pingback: Fiverr Earn
 2. Pingback: Fiverr Earn
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: fiverrearn.com
 8. Pingback: fiverrearn.com
 9. Pingback: fiverrearn.com
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: 3pl Broker
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: weather tomorrow
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: french bulldog
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: exotic bullies
 24. Pingback: bitcoin
 25. Pingback: micro frenchie
 26. Pingback: Pandora earrings
 27. Pingback: tech
 28. Pingback: multisbo slot
 29. Pingback: Fiverr.Com
 30. Pingback: Fiverr.Com
 31. Pingback: french bulldog
 32. Pingback: Piano trade-in
 33. Pingback: FUE
 34. Pingback: FUE
 35. Pingback: FUE
 36. Pingback: FUE
 37. Pingback: FUE
 38. Pingback: FUE
 39. Pingback: Moving trucks
 40. Pingback: FiverrEarn
 41. Pingback: FiverrEarn
 42. Pingback: FiverrEarn
 43. Pingback: Fiverr
 44. Pingback: FiverrEarn
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: Media
 50. Pingback: FiverrEarn
 51. Pingback: partners
 52. Pingback: fortbite
 53. Pingback: frenchie stud
 54. Pingback: french bulldog
 55. Pingback: Sport analysis
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: live sex cams
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: Natural Food
 79. Pingback: dictionary
 80. Pingback: email
 81. Pingback: Slot Online
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: FiverrEarn
 85. Pingback: FiverrEarn
 86. Pingback: cheap sex cams
 87. Pingback: fullersears.com
 88. Pingback: fullersears.com
 89. Pingback: fullersears.com
 90. Pingback: live sex cams
 91. Pingback: live sex cams
 92. Pingback: live sex cams
 93. Pingback: live sex cams
 94. Pingback: frt trigger
 95. Pingback: abogado fiscal
 96. Pingback: SEO services
 97. Pingback: 늑대닷컴
 98. Pingback: Wild symbol
 99. Pingback: nang sydney
 100. Pingback: superslot
 101. Pingback: allgame
 102. Pingback: 918kiss
 103. Pingback: หวย24
 104. Pingback: Korean Skincare
 105. Pingback: pg slot
 106. Pingback: AI Attorney
 107. Pingback: upstate hotels
 108. Pingback: megagame
 109. Pingback: electronic visa
 110. Pingback: 300 wsm ammo
 111. Pingback: 6.5 prc ammo
 112. Pingback: itsMasum.Com
 113. Pingback: itsMasum.Com
 114. Pingback: itsMasum.Com
 115. Pingback: itsMasum.Com
 116. Pingback: itsMasum.Com
 117. Pingback: Nangs delivery
 118. Pingback: link
 119. Pingback: itsmasum.com
 120. Pingback: talkwitgstranger
 121. Pingback: itsmasum.com
 122. Pingback: itsmasum.com
 123. Pingback: melbourne jobs
 124. Pingback: dubai jobs

Comments are closed.

error: Content is protected !!