જામનગર પંચકોશી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનના પીએસઆઇ રાઠોડ ૫૦ હજારની લાંચ લેતા ઝડપાયા.

જામનગર પંચકોશી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનના એડહોક પીએસઆઇ જે,કે, રાઠોડ ૫૦ હજારની લાંચ લેતા ઝડપાયા  છે  કારમાં સવાર બે મિત્રોને દારૂનો કેસ અને કાર કબ્જે નહીં કરવાના બદલામાં  લાંચ માંગી હતી

ફરિયાદી તથા તેના મિત્ર પોતાની કાર લઈ જતા હતા તે દરમિયાન આરોપીએ તેમની કાર રોકાવી બંને દારૂ પીધેલા છે તેવું જણાવી તેમના વિરુદ્ધ દારૂ પીવાનો કેસ કરી, કાર કબજે કરવી પડશે તેવું જણાવેલ. અને આ કામના આરોપી એ ફરિયાદી તથા સાહેદ ને જણાવેલ કે જો દારૂનો કેસ ના થવા દેવો હોય તો બંનેએ ૫૦-૫૦ હજાર રૂપિયા આપવા પડશે તેવું જણાવતા, રકજક ના અંતે બંને ના થઈ લાંચ પેટે કુલ રૂ.૫૦,૦૦૦ની માંગણી કરેલ.પરંતુ ફરિયાદી આવી લાંચની રકમ આપવા માંગતા ના હોય જેથી તેવો એ એસીબી ટોલ ફ્રી નં.૧૦૬૪ પર સંપર્ક કરેલ.
ફરિયાદીની ફરિયાદ આધારે આજરોજ લાંચનું છટકું ગોઠવવામાં આવેલ. અને લાંચના છટકા દરમિયાન આ કામના આરોપીએ આ કામના ફરિયાદી પાસે લાંચના રૂ.૫૦,૦૦૦/- ની ગેરકાયદેસર માંગણી કરી હેતુલક્ષી વાતચીત કરી, લાંચ ની રકમ સ્વીકારી, પકડાય ગયા હતા
આરોપીનું કોવીડ ટેસ્ટ કરાવી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. હાલ ડિટેઇન કરેલ છે.
ટ્રેપિંગ અધિકારી તરીકે એ. ડી. પરમાર,પોલીસ ઇન્સ્પેકટર,જામનગર તથા જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા એસીબી પો.સ્ટે.નો સ્ટાફ અને સુપરવિઝન અધિકારી એ.પી.જાડેજા ,મદદનીશ નિયામક એસીબી રાજકોટ એકમ, રાજકોટ હતા

290 thoughts on “જામનગર પંચકોશી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનના પીએસઆઇ રાઠોડ ૫૦ હજારની લાંચ લેતા ઝડપાયા.

 1. Pingback: kerassentials
 2. Pingback: cortexi
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: fiverrearn.com
 7. Pingback: fiverrearn.com
 8. Pingback: fiverrearn.com
 9. Pingback: fiverrearn.com
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: flatbed broker
 12. Pingback: clima de hoy
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: french bulldog
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: cavapoo dog
 19. Pingback: seo in Australia
 20. Pingback: crypto news
 21. Pingback: micro frenchie
 22. Pingback: clima birmingham
 23. Pingback: Fiverr.Com
 24. Pingback: Fiverr.Com
 25. Pingback: Warranty
 26. Pingback: Piano relocation
 27. Pingback: FUE
 28. Pingback: FUE
 29. Pingback: Moving estimate
 30. Pingback: Local movers
 31. Pingback: FiverrEarn
 32. Pingback: FiverrEarn
 33. Pingback: FiverrEarn
 34. Pingback: FiverrEarn
 35. Pingback: FiverrEarn
 36. Pingback: Fiverr
 37. Pingback: FiverrEarn
 38. Pingback: FiverrEarn
 39. Pingback: FiverrEarn
 40. Pingback: FiverrEarn
 41. Pingback: FiverrEarn
 42. Pingback: Coach
 43. Pingback: FiverrEarn
 44. Pingback: FiverrEarn
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: partners
 48. Pingback: fort bite
 49. Pingback: fue
 50. Pingback: french bulldog
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: FiverrEarn
 54. Pingback: FiverrEarn
 55. Pingback: FiverrEarn
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: live sex cams
 58. Pingback: live sex cams
 59. Pingback: live sex cams
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: Natural Food
 75. Pingback: business
 76. Pingback: watch
 77. Pingback: Slot Online
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: cheap sex cams
 84. Pingback: androgel gel
 85. Pingback: vilitra italia
 86. Pingback: fluoxetine price
 87. Pingback: tamoxifen emc
 88. Pingback: dog probiotics
 89. Pingback: buy tadalista
 90. Pingback: androgel packets
 91. Pingback: live sex cams
 92. Pingback: live sex cams
 93. Pingback: live sex cams
 94. Pingback: vidalista 20
 95. Pingback: 늑대닷컴
 96. Pingback: Pola slot
 97. Pingback: One Peace AMV
 98. Pingback: One Peace AMV
 99. Pingback: One Peace AMV
 100. Pingback: superslot
 101. Pingback: allgame
 102. Pingback: 918kiss
 103. Pingback: หวย24
 104. Pingback: pg slot
 105. Pingback: AI Attorney
 106. Pingback: regles 421
 107. Pingback: cybersécurité
 108. Pingback: Raahe Guide
 109. Pingback: Raahe Guide
 110. Pingback: Raahe Guide
 111. Pingback: Raahe Guide
 112. Pingback: Raahe Guide
 113. Pingback: Dating Classes
 114. Pingback: megagame
 115. Pingback: electronic visa
 116. Pingback: ozempic
 117. Pingback: Anonymous
 118. Pingback: SaaS Attorney
 119. Pingback: itsMasum.Com
 120. Pingback: itsMasum.Com
 121. Pingback: itsMasum.Com
 122. Pingback: itsMasum.Com
 123. Pingback: itsMasum.Com
 124. Pingback: here
 125. Pingback: itsmasum.com
 126. Pingback: itsmasum.com
 127. Pingback: buy priligy uk
 128. Pingback: itsmasum.com
 129. Pingback: generic lasix
 130. Pingback: vidalista 60
 131. Pingback: iverheal 12
 132. Pingback: joker gaming
 133. Pingback: clomid 50mg
 134. Pingback: best job site
 135. Pingback: nairobi jobs
 136. Pingback: job search
 137. Pingback: vidalista black
 138. Pingback: vidalista 10
 139. Pingback: buy cenforce 100
 140. Pingback: drug advair
 141. Pingback: cenforce 25mg

Comments are closed.

error: Content is protected !!