કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રીશ્રી અમિતભાઈ શાહે ભગવાન શ્રી દ્વારકાધીશના દર્શન કર્યા કેન્દ્રિય ગૃહ મંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહે સજોડે ભગવાન શ્રી દ્વારકાધીશના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી.

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીશ્રીએ ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી.


આ પ્રસંગે દેવભૂમિ દ્વારકા મંદિર ટ્રસ્ટના શ્રી ધનરાજભાઈ નથવાણી, શ્રી મુળુભાઇ બેરા, દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા ભાજપ ઉપપ્રમુખ મોહનભાઇ બારાઈ, ખેરાજભાઈ કેર, ઓખા શહેર ભાજપ પ્રમુખ દિલીપભાઈ કોટેચા, દેવભૂમિ દ્વારકા તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ વરજાગભાઈ માણેક, ઓખા નગરપાલિકા પ્રમુખ ઉષાબેન ગોહેલ, દેવભૂમિ દ્વારકા તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ ભારતીબેન કેર, દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા ઉપપ્રમુખ નયનાબા રાણા, દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય, લુણાભા સુમણિયા, દેવભૂમિ દ્વારકા ભાજપ જિલ્લા મંત્રી રમેશભાઈ હેરમા અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય જે. કે. હથિયા સહિતનાએ કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી શ્રી નું સ્વાગત કર્યું હતું.

237 thoughts on “કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રીશ્રી અમિતભાઈ શાહે ભગવાન શ્રી દ્વારકાધીશના દર્શન કર્યા કેન્દ્રિય ગૃહ મંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહે સજોડે ભગવાન શ્રી દ્વારકાધીશના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી.

 1. Pingback: porn
 2. Pingback: fuck google
 3. Pingback: binario led
 4. Pingback: ikaria juice
 5. Pingback: kerassentials
 6. Pingback: fuck google
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Fiverr Earn
 12. Pingback: Fiverr Earn
 13. Pingback: Fiverr Earn
 14. Pingback: Fiverr Earn
 15. Pingback: Fiverr Earn
 16. Pingback: Fiverr Earn
 17. Pingback: Fiverr Earn
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: fiverrearn.com
 24. Pingback: flatbed broker
 25. Pingback: ikaria juice buy
 26. Pingback: fiverrearn.com
 27. Pingback: fiverrearn.com
 28. Pingback: fiverrearn.com
 29. Pingback: morkie
 30. Pingback: jute rugs
 31. Pingback: crypto news
 32. Pingback: bandeau set
 33. Pingback: rolex hoodie
 34. Pingback: daftar multisbo
 35. Pingback: wix marketplace
 36. Pingback: porn
 37. Pingback: frenchie puppies
 38. Pingback: Fiverr
 39. Pingback: french bulldog
 40. Pingback: Lean
 41. Pingback: Warranty
 42. Pingback: Piano repairs
 43. Pingback: FUE
 44. Pingback: FUE
 45. Pingback: FUE
 46. Pingback: FUE
 47. Pingback: Local movers
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: FiverrEarn
 50. Pingback: FiverrEarn
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: Fiverr.Com
 54. Pingback: FiverrEarn
 55. Pingback: Streamer
 56. Pingback: Media
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: partners
 61. Pingback: Football
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: live sex cams
 67. Pingback: live sex cams
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: FiverrEarn
 85. Pingback: FiverrEarn
 86. Pingback: FiverrEarn
 87. Pingback: FiverrEarn
 88. Pingback: filmebi qartulad
 89. Pingback: Ghee
 90. Pingback: watch
 91. Pingback: business
 92. Pingback: Kuliah Termurah
 93. Pingback: FiverrEarn
 94. Pingback: FiverrEarn
 95. Pingback: FiverrEarn
 96. Pingback: FiverrEarn
 97. Pingback: FiverrEarn
 98. Pingback: sikiş
 99. Pingback: cheap sex cams
 100. Pingback: fullersears.com
 101. Pingback: fullersears.com
 102. Pingback: fullersears.com
 103. Pingback: live sex cams
 104. Pingback: frt trigger
 105. Pingback: private driver
 106. Pingback: 늑대닷컴
 107. Pingback: nangs sydney
 108. Pingback: allgame
 109. Pingback: 918kiss
 110. Pingback: หวย24
 111. Pingback: pg slot
 112. Pingback: situs slot
 113. Pingback: catskills hotel
 114. Pingback: megagame
 115. Pingback: evisa
 116. Pingback: weight loss
 117. Pingback: 25-06 ammo
 118. Pingback: itsMasum.Com
 119. Pingback: itsMasum.Com
 120. Pingback: itsMasum.Com
 121. Pingback: nangs Sydney
 122. Pingback: website
 123. Pingback: website
 124. Pingback: itsmasum.com
 125. Pingback: itsmasum.com
 126. Pingback: roleplay chat
 127. Pingback: chatblink
 128. Pingback: itsmasum.com
 129. Pingback: delhi jobs
 130. Pingback: barcelona jobs
 131. Pingback: webcam girls
 132. Pingback: free nude chat
 133. Pingback: free cam sex
 134. Pingback: cheap sex shows
 135. Pingback: Kampus Ternama
 136. Pingback: 918kiss

Comments are closed.

error: Content is protected !!