આટકોટ ખાતે નવનિર્મિત શ્રી કે.ડી.પરવાડીયા મલ્ટી સ્પેશ્યાલીટી હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ કરતાં વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી તથા મુખ્યમંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલ.

૨૦૦ બેડની નવનિર્મિત મલ્ટી સ્પેશ્યાલીટી હોસ્પિટલમાં

આયુષ્માન ભારત તથા મુખ્યમંત્રી અમૃતમ (માં) યોજનાના લાભાર્થીઓ સારવાર મેળવી શકશે

 

જસદણ – વીંછીયાના નાગરિકોને ઘરઆંગણે શ્રેષ્ઠ તબીબી સારવાર મળી શકશે

વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી અને મુખ્યમંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના હસ્તે રાજકોટ જિલ્લાના આટકોટ ખાતે પટેલ સમાજ સંચાલિત શ્રી કે.ડી.પરવાડીયા મલ્ટી સ્પેશ્યાલીટી હોસ્પિટલનું દિપપ્રાગટ્યકરી વડાપ્રધાનશ્રીએ હોસ્પિટલના પ્રાંગણમાં તક્તી અનાવરણ કરી લોકાર્પણ કરેલ હતું.

લોકાર્પણ બાદ પ્રધાનમંત્રીશ્રી અને મુખ્યમંત્રીશ્રી સહિતના મહાનુભાવોએ હોસ્પિટલના વિવિધ વિભાગોની મુલાકાત લીધી હતી. શ્રી પટેલ સેવા સમાજ ટ્રસ્ટ દ્વારા નિર્મિત આ હોસ્પિટલની તમામ વિગતો સંસ્થાના મેનેજીંગ ટ્રસ્ટીશ્રી ભરત બોઘરાએ વડાપ્રધાનશ્રી મોદી સમક્ષ રજુ કરી હતી. વડાપ્રધાનશ્રીએ હોસ્પિટલના નિર્માણમાં સહભાગી થનાર દાતાઓ તથા ટ્રસ્ટ્રીઓના પરિજનોને પણ મળ્યા હતા.

આ હોસ્પિટલથી જસદણ, વિછીયા, બોટાદ સહિતના આસપાસના વિસ્તારોના નાગરિકોને સારવાર મેળવવા માટે રાજકોટ, અમદાવાદ જેવા મેટ્રોસીટીમાં જવુ નહિ પડે, તેઓને ઘરાઅંગણે જ આ હોસ્પિટલ થકી ઉત્તમ સારવાર મળી રહેશે.

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, ૨૦૦ બેડની આ નવનિર્મિત મલ્ટી સ્પેશ્યાલીટી હોસ્પિટલમાં મેડીસીન, સર્જરી, ઓર્થોપેડીક, ગાયનેક, પીડીયાટ્રીક, સ્કીન અને ડેન્ટલ ઉપરાંતના કાર્ડીયોલોજી, ન્યુરોલોજી, નેફ્રોલોજી, યુરોલોજી, ગ્રેસ્ટ્રોલોજી અને કેન્સર સહિતની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. અને રાજય સરકારની મુખ્યમંત્રી અમૃતમ (માં) અને ભારત સરકારની આયુષ્માન ભારત યોજનાના લાભાર્થીઓ પણ મલ્ટી સ્પેશ્યાલીટી હોસ્પિટલમાં સારવાર મેળવી શકશે.

109 thoughts on “આટકોટ ખાતે નવનિર્મિત શ્રી કે.ડી.પરવાડીયા મલ્ટી સ્પેશ્યાલીટી હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ કરતાં વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી તથા મુખ્યમંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલ.

 1. Pingback: Fiverr Earn
 2. Pingback: Fiverr Earn
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Fiverr Earn
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: TLI
 19. Pingback: shipping broker
 20. Pingback: endopump
 21. Pingback: red boost buy
 22. Pingback: quietum plus buy
 23. Pingback: fiverrearn.com
 24. Pingback: fiverrearn.com
 25. Pingback: fiverrearn.com
 26. Pingback: clima hoy
 27. Pingback: fiverrearn.com
 28. Pingback: fiverrearn.com
 29. Pingback: fiverrearn.com
 30. Pingback: fiverrearn.com
 31. Pingback: blue frenchie
 32. Pingback: texas heeler
 33. Pingback: bernedoodle
 34. Pingback: french bulldog
 35. Pingback: blockchain
 36. Pingback: jewelry
 37. Pingback: frenchie jewelry
 38. Pingback: mini frenchie
 39. Pingback: posh leggings
 40. Pingback: multisbo
 41. Pingback: FiverrEarn
 42. Pingback: Fiverr
 43. Pingback: french bulldog
 44. Pingback: six sigma
 45. Pingback: Warranty
 46. Pingback: Piano trade-in
 47. Pingback: FUE
 48. Pingback: FUE
 49. Pingback: FUE
 50. Pingback: FUE
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: FiverrEarn
 54. Pingback: Fiverr
 55. Pingback: FiverrEarn
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: FiverrEarn

Comments are closed.

error: Content is protected !!