આટકોટ ખાતે નવનિર્મિત શ્રી કે.ડી.પરવાડીયા મલ્ટી સ્પેશ્યાલીટી હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ કરતાં વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી તથા મુખ્યમંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલ.

૨૦૦ બેડની નવનિર્મિત મલ્ટી સ્પેશ્યાલીટી હોસ્પિટલમાં

આયુષ્માન ભારત તથા મુખ્યમંત્રી અમૃતમ (માં) યોજનાના લાભાર્થીઓ સારવાર મેળવી શકશે

 

જસદણ – વીંછીયાના નાગરિકોને ઘરઆંગણે શ્રેષ્ઠ તબીબી સારવાર મળી શકશે

વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી અને મુખ્યમંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના હસ્તે રાજકોટ જિલ્લાના આટકોટ ખાતે પટેલ સમાજ સંચાલિત શ્રી કે.ડી.પરવાડીયા મલ્ટી સ્પેશ્યાલીટી હોસ્પિટલનું દિપપ્રાગટ્યકરી વડાપ્રધાનશ્રીએ હોસ્પિટલના પ્રાંગણમાં તક્તી અનાવરણ કરી લોકાર્પણ કરેલ હતું.

લોકાર્પણ બાદ પ્રધાનમંત્રીશ્રી અને મુખ્યમંત્રીશ્રી સહિતના મહાનુભાવોએ હોસ્પિટલના વિવિધ વિભાગોની મુલાકાત લીધી હતી. શ્રી પટેલ સેવા સમાજ ટ્રસ્ટ દ્વારા નિર્મિત આ હોસ્પિટલની તમામ વિગતો સંસ્થાના મેનેજીંગ ટ્રસ્ટીશ્રી ભરત બોઘરાએ વડાપ્રધાનશ્રી મોદી સમક્ષ રજુ કરી હતી. વડાપ્રધાનશ્રીએ હોસ્પિટલના નિર્માણમાં સહભાગી થનાર દાતાઓ તથા ટ્રસ્ટ્રીઓના પરિજનોને પણ મળ્યા હતા.

આ હોસ્પિટલથી જસદણ, વિછીયા, બોટાદ સહિતના આસપાસના વિસ્તારોના નાગરિકોને સારવાર મેળવવા માટે રાજકોટ, અમદાવાદ જેવા મેટ્રોસીટીમાં જવુ નહિ પડે, તેઓને ઘરાઅંગણે જ આ હોસ્પિટલ થકી ઉત્તમ સારવાર મળી રહેશે.

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, ૨૦૦ બેડની આ નવનિર્મિત મલ્ટી સ્પેશ્યાલીટી હોસ્પિટલમાં મેડીસીન, સર્જરી, ઓર્થોપેડીક, ગાયનેક, પીડીયાટ્રીક, સ્કીન અને ડેન્ટલ ઉપરાંતના કાર્ડીયોલોજી, ન્યુરોલોજી, નેફ્રોલોજી, યુરોલોજી, ગ્રેસ્ટ્રોલોજી અને કેન્સર સહિતની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. અને રાજય સરકારની મુખ્યમંત્રી અમૃતમ (માં) અને ભારત સરકારની આયુષ્માન ભારત યોજનાના લાભાર્થીઓ પણ મલ્ટી સ્પેશ્યાલીટી હોસ્પિટલમાં સારવાર મેળવી શકશે.

231 thoughts on “આટકોટ ખાતે નવનિર્મિત શ્રી કે.ડી.પરવાડીયા મલ્ટી સ્પેશ્યાલીટી હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ કરતાં વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી તથા મુખ્યમંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલ.

 1. Pingback: Fiverr Earn
 2. Pingback: Fiverr Earn
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Fiverr Earn
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: TLI
 19. Pingback: shipping broker
 20. Pingback: endopump
 21. Pingback: red boost buy
 22. Pingback: quietum plus buy
 23. Pingback: fiverrearn.com
 24. Pingback: fiverrearn.com
 25. Pingback: fiverrearn.com
 26. Pingback: clima hoy
 27. Pingback: fiverrearn.com
 28. Pingback: fiverrearn.com
 29. Pingback: fiverrearn.com
 30. Pingback: fiverrearn.com
 31. Pingback: blue frenchie
 32. Pingback: texas heeler
 33. Pingback: bernedoodle
 34. Pingback: french bulldog
 35. Pingback: blockchain
 36. Pingback: jewelry
 37. Pingback: frenchie jewelry
 38. Pingback: mini frenchie
 39. Pingback: posh leggings
 40. Pingback: multisbo
 41. Pingback: FiverrEarn
 42. Pingback: Fiverr
 43. Pingback: french bulldog
 44. Pingback: six sigma
 45. Pingback: Warranty
 46. Pingback: Piano trade-in
 47. Pingback: FUE
 48. Pingback: FUE
 49. Pingback: FUE
 50. Pingback: FUE
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: FiverrEarn
 54. Pingback: Fiverr
 55. Pingback: FiverrEarn
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: Streamer
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: pupuk organik
 63. Pingback: pupuk organik
 64. Pingback: partners
 65. Pingback: endopump reviews
 66. Pingback: prostadine
 67. Pingback: neurorise
 68. Pingback: flowforce
 69. Pingback: Predictions
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: live sex cams
 74. Pingback: live sex cams
 75. Pingback: live sex cams
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: FiverrEarn
 85. Pingback: FiverrEarn
 86. Pingback: FiverrEarn
 87. Pingback: FiverrEarn
 88. Pingback: FiverrEarn
 89. Pingback: FiverrEarn
 90. Pingback: FiverrEarn
 91. Pingback: FiverrEarn
 92. Pingback: FiverrEarn
 93. Pingback: FiverrEarn
 94. Pingback: FiverrEarn
 95. Pingback: FiverrEarn
 96. Pingback: Oil
 97. Pingback: Kuliah Termurah
 98. Pingback: FiverrEarn
 99. Pingback: FiverrEarn
 100. Pingback: FiverrEarn
 101. Pingback: FiverrEarn
 102. Pingback: FiverrEarn
 103. Pingback: cheap sex cams
 104. Pingback: dog probiotics
 105. Pingback: live sex cams
 106. Pingback: live sex cams
 107. Pingback: freeze dried
 108. Pingback: Asesoria Fiscal
 109. Pingback: Ice Kream Vapes
 110. Pingback: 늑대닷컴
 111. Pingback: Megaways slot
 112. Pingback: One Peace AMV
 113. Pingback: nang delivery
 114. Pingback: superslot
 115. Pingback: allgame
 116. Pingback: 918kiss
 117. Pingback: หวย24
 118. Pingback: Sunscreen
 119. Pingback: pg slot
 120. Pingback: AI Lawyer
 121. Pingback: cybersécurité
 122. Pingback: Dating Classes
 123. Pingback: megagame
 124. Pingback: 44 mag ammo
 125. Pingback: SaaS Law Firm
 126. Pingback: itsMasum.Com
 127. Pingback: itsMasum.Com
 128. Pingback: itsMasum.Com
 129. Pingback: itsMasum.Com
 130. Pingback: itsMasum.Com
 131. Pingback: itsMasum.Com
 132. Pingback: nangs Sydney
 133. Pingback: nang tanks
 134. Pingback: website
 135. Pingback: itsmasum.com
 136. Pingback: talk to stranger
 137. Pingback: y99
 138. Pingback: itsmasum.com
 139. Pingback: itsmasum.com
 140. Pingback: newyork jobs
 141. Pingback: lahore jobs
 142. Pingback: dublin jobs
 143. Pingback: istanbul jobs

Comments are closed.

error: Content is protected !!