મહેસાણા જિલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકમાં તાજેતરમાં ૧૧૧ જુદી જુદી જગ્યા માટે ભરતી પ્રક્રિયામાં ગેરરીતિની વિસ્તૃત ફરિયાદ સહકાર મંત્રી, અને સહકાર સચિવ સહિતને લેખીતમાં રજુઆત કરી તટસ્થ તપાસની માંગ.

• બેંકની ભરતી પ્રક્રિયામાં બેંકના બાયલોઝ (બંધારણ મુજબ) ડીરેક્ટરોની કમિટી બનાવેલ નથી. ડીરેક્ટરોના તથા બેંકના કર્મચારીઓના નજીકના સગાઓની ભરતી કરી કાયદાની કલમ નં. ૭૬-બી તથા ૮૬ નો ભંગ કરેલ છે તો તેમને સત્તા પર રહેવાનો અધિકાર રહેતો નથી.
• મહેસાણા જિલ્લા મધ્યસ્થ બેંકના ૧૧૧ કર્મચારી ભરતી કૌભાંડ અંગે કેમ સમગ્ર તંત્ર મૌન.

સહકારી બેંકો, દૂધ સંઘો અને અન્ય સહકારી સંસ્થામાં મોટા પાયે સગા-વ્હાલા-મળતિયાને બારોબાર ભરતી – ગીરરીતી, લેવડ દેવડ કૌભાંડો સામે આવી રહ્યા છે. મહેસાણા જિલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકમાં તાજેતરમાં ૧૧૧ જુદી જુદી જગ્યા માટે ભરતી પ્રક્રિયામાં ગેરરીતિની વિસ્તૃત ફરિયાદ સહકાર મંત્રી, અને સહકાર સચિવ સહિતને લેખીતમાં રજુઆત કરી તટસ્થ તપાસની માંગ કરતા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના મુખ્ય પ્રવક્તા ડૉ. મનિષ દોશી અને મહેસાણા નગરપાલિકાના કાઉન્સિલરશ્રી અમિત પટેલે જણાવ્યું હતું કે, મહેસાણા ડીસ્ટ્રીક્ટ બેંકે ૧૧૧ કર્મચારીઓની ભરતી કરી તેમાં જાહેરાતમાં બેંકનું નામ ન છાપી પહેલાથી ભ્રષ્ટાચાર કરવાના બદઈરાદાથી તથા સગાવાદના ઈરાદાથી જાહેરાત આપેલ તે ખુલ્લું પડી ગયું છે. મહેસાણા અને પાટણ જિલ્લાના રોજગાર કચેરીમાંથી બેરોજગારોના નામોની યાદી મંગાવેલ નથી તથા ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી બેરોજગારની યાદી મંગાવેલ નથી.

ભરતી પ્રક્રિયામાં પ્રાઈવેટ એજન્સી કો.ઓપ. બેંકના ડીરેક્ટરની જ હતી. બેંકના ડીરેક્ટરના સગા-સંબંધીઓએ પરીક્ષા આપી તથા ઈન્ટરવ્યુમાં કો.ઓપ. ડીરેક્ટરની પોતાની કંપનીમાં અમદાવાદ ખાતે ઈન્ટરવ્યુ લીધેલ છે. પરીક્ષાનું પરિણામ કોમ્પ્યુટરમાં લીધેલ હોવા છતાં ૩૦ દિવસનો સમયગાળો વિતાવ્યા પછી પરિણામે પોતાના મળતીયાઓને ઈ-મેઈલથી જાણ કરી મૌખિક ઈન્ટરવ્યુમાં બોલાવેલ છે. કંપનીની વેબસાઈટ અને બેંકની વેબસાઈટ પર આજદિન સુધી પરિણામ જાહેર કરેલ નથી. તમામ ડીરેક્ટરોના નજીકના સગા-સંબંધી જેવા કે, ભત્રીજા, ભત્રીજી, કાકા-કાકીના દિકરા, ભાણી, ભાણીયા તથા સાળા તથા સાળીની દીકરીઓ તથા પુત્રવધુ અને પુત્રીની નજીકથી ભરતી કરેલ છે. જાહેરાતમાં જે ઉંમર દર્શાવેલી હતી તે ઉંમરની ઉપરના ઉમેદવારોને નિમણુંક આપેલ છે. તે જાહેરાતના નિયમોનો ભંગ કરેલ છે. સદર ભરતી કરેલી એજન્સી સરકાર માન્ય ન હોવા છતાં લાખો રૂપિયાનું બીલ ચૂકવવામાં આવેલ છે. જાહેરાતમાં જણાવ્યા મુજબ જે લાયકાત ધરાવતા ન હોવા છતાં એવા ઉમેદવારોને નિમણુંક આપેલ છે. મહેસાણા ડીસ્ટ્રીક્ટ બેંકમાં ૧૦૪ વર્ષના ઈતિહાસમાં આજદિન સુધી ડાયરેક્ટ એકાઉન્ટન્ટની જાહેરાત આપી ભરતી કરેલ નથી તેમ છતાં એમના મળતીયાઓને ડાયરેક્ટ બ્રાન્ચ એકાઉન્ટન્ટ બનાવી ચાલુ કર્મચારીઓને પ્રમોશનનું નુકશાન પહોંચાડેલ છે. બેંકની ભરતી પ્રક્રિયામાં બેંકના બાયલોઝ (બંધારણ મુજબ) ડીરેક્ટરોની કમિટી બનાવેલ નથી. ડીરેક્ટરોના તથા બેંકના કર્મચારીઓના નજીકના સગાઓની ભરતી કરી કાયદાની કલમ નં. ૭૬-બી તથા ૮૬ નો ભંગ કરેલ છે તો તેમને સત્તા પર રહેવાનો અધિકાર રહેતો નથી. રાજ્ય રજીસ્ટ્રાર તથા જિલ્લા રજીસ્ટ્રારને તથા સહકાર મંત્રીને લેખિત જાણ કરેલી છે. મહેસાણા જિલ્લા મધ્યસ્થ બેંકના ૧૧૧ કર્મચારી ભરતી કૌભાંડ અંગે કેમ સમગ્ર તંત્ર મૌન છે ?

 

213 thoughts on “મહેસાણા જિલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકમાં તાજેતરમાં ૧૧૧ જુદી જુદી જગ્યા માટે ભરતી પ્રક્રિયામાં ગેરરીતિની વિસ્તૃત ફરિયાદ સહકાર મંત્રી, અને સહકાર સચિવ સહિતને લેખીતમાં રજુઆત કરી તટસ્થ તપાસની માંગ.

 1. Pingback: liv pure
 2. Pingback: Fiverr Earn
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: fiverrearn.com
 9. Pingback: fiverrearn.com
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: clima hoy
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: french bulldog
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: grey frenchie
 20. Pingback: cavapoo dog
 21. Pingback: bitcoin
 22. Pingback: zodiac jewelry
 23. Pingback: clima birmingham
 24. Pingback: multisbo rtp
 25. Pingback: what is seo
 26. Pingback: frenchie puppies
 27. Pingback: Fiverr
 28. Pingback: Fiverr.Com
 29. Pingback: Fiverr.Com
 30. Pingback: fue
 31. Pingback: six sigma
 32. Pingback: Warranty
 33. Pingback: Piano repairs
 34. Pingback: FUE
 35. Pingback: FUE
 36. Pingback: FUE
 37. Pingback: FiverrEarn
 38. Pingback: FiverrEarn
 39. Pingback: FiverrEarn
 40. Pingback: Coach
 41. Pingback: FiverrEarn
 42. Pingback: FiverrEarn
 43. Pingback: FiverrEarn
 44. Pingback: pupuk
 45. Pingback: partners
 46. Pingback: java burn
 47. Pingback: Immunizations
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: FiverrEarn
 50. Pingback: FiverrEarn
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: FiverrEarn
 54. Pingback: live sex cams
 55. Pingback: FiverrEarn
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: Dairy
 75. Pingback: web design
 76. Pingback: email
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: cheap sex cams
 82. Pingback: fullersears.com
 83. Pingback: french bulldog
 84. Pingback: live sex cams
 85. Pingback: live sex cams
 86. Pingback: Asesoria Fiscal
 87. Pingback: Hosting
 88. Pingback: Ice Kream Vapes
 89. Pingback: 늑대닷컴
 90. Pingback: Bonus game
 91. Pingback: nangs sydney
 92. Pingback: allgame
 93. Pingback: 918kiss
 94. Pingback: หวย24
 95. Pingback: Skincare routine
 96. Pingback: pg slot
 97. Pingback: cybersécurité
 98. Pingback: Raahe Guide
 99. Pingback: Raahe Guide
 100. Pingback: Raahe Guide
 101. Pingback: megagame
 102. Pingback: evisa
 103. Pingback: duromine
 104. Pingback: sicarios madrid
 105. Pingback: itsMasum.Com
 106. Pingback: itsMasum.Com
 107. Pingback: itsMasum.Com
 108. Pingback: itsMasum.Com
 109. Pingback: o/s informatique
 110. Pingback: Skywhip tanks
 111. Pingback: here
 112. Pingback: itsmasum.com
 113. Pingback: freechatnow
 114. Pingback: itsmasum.com
 115. Pingback: joker gaming
 116. Pingback: expertini
 117. Pingback: usa jobs

Comments are closed.

error: Content is protected !!