કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સંસદમાં પસાર કરેલ ત્રણ ખેડુત વિરોધી કાયદાઓને લઈને દિલ્હીની અંદર ખેડૂતોનું મહા આંદોલન ચાલી રહ્યું છે તેમની વાત કરવામાં આવે તો આ આંદોલન સરકારે જે ત્રણ કાયદાઓ સંસદમાં પસાર કર્યા છે તે કાયદાઓ ખેડૂતો વિરોધી છે.
ભારત દેશની કેન્દ્ર સરકારે કૃષિ સંબંધિત ત્રણ કાયદા બનાવ્યા છે તેમાં આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ કાયદા સંશોધન 2020, એ.પી.એમ.સી. બજાર સમિતિ કાયદા વટ હુકમ એટલે કે કૃષિ ઉપજ વાણિજ્ય અને વેપાર સંવર્ધન અને સુવિધા વટહુકમ 2020 તેમજ કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ એટલે કે કરાર આધારિત ખેતી મૂલ્ય આધારિત આશ્વાસન સમજૂતી કૃષિ સેવા 2020 ના કાયદાઓ બનાવ્યા છે.

આ કાયદાઓ અંગે દેશના ખેડૂતોએ કોઈપણ જાતની માંગ કરેલ નથી. આ કાયદાઓ બનાવતા પહેલા ખેડુત સંગઠનો પાસે કોઇપણ જાતનો સૂચન કે અભિપ્રાય પણ મેળવેલ નથી તેમજ દેશના સંઘરાજ્ય પાસે આ કાયદાઓ અંગે કોઈ ચર્ચાઓ પણ કરેલ નથી આથી આ કાયદાઓના રચનાથી ખેતીનું કંપની કરણ થઈ જશે. આ કાયદાથી ખેડૂતોને ભવિષ્યમાં ગંભીર આર્થિક અસરો પણ પડશે.
આ વટ હુકમ ખેડૂતોના હિતમાં હોવાનું બતાવીને ખેડૂતોનું શોષણ કરનાર વેપારી વર્ગ અને મોટા ઉદ્યોગપતિઓને ફાયદો કરાવતા આ વટહુકમનો કોંગ્રેસ પણ વિરોધ કરી રહી છે એટલું જ નહીં આ કાયદાને પાછો ખેંચવાની પણ માગણી કરી રહી છે.


ખેડૂતોનું હિત શેમાં છે અને તેમાં નથી તે ખેડૂતો તેમજ ખેડૂત આગેવાનો પૂરી રીતે જાણે છે ત્યારે કોંગ્રેસ દ્વારા હાલ કાળા કાયદાનો વિરોધ કરવામાં આવે છે એટલું જ નહીં આ કાયદા વિરુદ્ધ દિલ્હીમાં આંદોલન ચલાવતા હરિયાણા, પંજાબ અને બિહારના ખેડૂતોને પણ કોંગ્રેસ દ્વારા સમર્થન જાહેર કરાયું છે એટલું જ નહીં જો આ કાળા કાયદા સમાન વટહુકમ પાછો નહીં ખેંચવામાં આવે તો ગુજરાતના ખેડૂતો પણ ટ્રેક્ટર લઈને દિલ્હીમાં ચાલતા આંદોલનમાં જોડાશે અને ખેડૂત વિરોધી કાયદાનો વિરોધ કરવા દિલ્હી પહોંચશે તેવું કોંગ્રેસ દ્વારા જણાવાયું છે.
અહેવાલ:- આશિષ લાલકિયા – ઉપલેટા

101 thoughts on “

 1. Pingback: luci led camera
 2. Pingback: butterfly muscu
 3. Pingback: machine low row
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: fiverrearn.com
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: prostadine buy
 16. Pingback: livpure
 17. Pingback: TMS System
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: weather today
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: cavapoo dog
 24. Pingback: seo in Singapore
 25. Pingback: pied frenchie
 26. Pingback: crypto news
 27. Pingback: viet travel
 28. Pingback: clima fresno
 29. Pingback: Silver earrings
 30. Pingback: Samsung phone
 31. Pingback: slot nexus
 32. Pingback: Fiverr
 33. Pingback: Fiverr
 34. Pingback: grey bulldog
 35. Pingback: priligy pills?
 36. Pingback: Piano tuning
 37. Pingback: FUE
 38. Pingback: FUE
 39. Pingback: FUE
 40. Pingback: FUE
 41. Pingback: Organized moving

Comments are closed.

error: Content is protected !!