કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સંસદમાં પસાર કરેલ ત્રણ ખેડુત વિરોધી કાયદાઓને લઈને દિલ્હીની અંદર ખેડૂતોનું મહા આંદોલન ચાલી રહ્યું છે તેમની વાત કરવામાં આવે તો આ આંદોલન સરકારે જે ત્રણ કાયદાઓ સંસદમાં પસાર કર્યા છે તે કાયદાઓ ખેડૂતો વિરોધી છે.
ભારત દેશની કેન્દ્ર સરકારે કૃષિ સંબંધિત ત્રણ કાયદા બનાવ્યા છે તેમાં આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ કાયદા સંશોધન 2020, એ.પી.એમ.સી. બજાર સમિતિ કાયદા વટ હુકમ એટલે કે કૃષિ ઉપજ વાણિજ્ય અને વેપાર સંવર્ધન અને સુવિધા વટહુકમ 2020 તેમજ કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ એટલે કે કરાર આધારિત ખેતી મૂલ્ય આધારિત આશ્વાસન સમજૂતી કૃષિ સેવા 2020 ના કાયદાઓ બનાવ્યા છે.

આ કાયદાઓ અંગે દેશના ખેડૂતોએ કોઈપણ જાતની માંગ કરેલ નથી. આ કાયદાઓ બનાવતા પહેલા ખેડુત સંગઠનો પાસે કોઇપણ જાતનો સૂચન કે અભિપ્રાય પણ મેળવેલ નથી તેમજ દેશના સંઘરાજ્ય પાસે આ કાયદાઓ અંગે કોઈ ચર્ચાઓ પણ કરેલ નથી આથી આ કાયદાઓના રચનાથી ખેતીનું કંપની કરણ થઈ જશે. આ કાયદાથી ખેડૂતોને ભવિષ્યમાં ગંભીર આર્થિક અસરો પણ પડશે.
આ વટ હુકમ ખેડૂતોના હિતમાં હોવાનું બતાવીને ખેડૂતોનું શોષણ કરનાર વેપારી વર્ગ અને મોટા ઉદ્યોગપતિઓને ફાયદો કરાવતા આ વટહુકમનો કોંગ્રેસ પણ વિરોધ કરી રહી છે એટલું જ નહીં આ કાયદાને પાછો ખેંચવાની પણ માગણી કરી રહી છે.


ખેડૂતોનું હિત શેમાં છે અને તેમાં નથી તે ખેડૂતો તેમજ ખેડૂત આગેવાનો પૂરી રીતે જાણે છે ત્યારે કોંગ્રેસ દ્વારા હાલ કાળા કાયદાનો વિરોધ કરવામાં આવે છે એટલું જ નહીં આ કાયદા વિરુદ્ધ દિલ્હીમાં આંદોલન ચલાવતા હરિયાણા, પંજાબ અને બિહારના ખેડૂતોને પણ કોંગ્રેસ દ્વારા સમર્થન જાહેર કરાયું છે એટલું જ નહીં જો આ કાળા કાયદા સમાન વટહુકમ પાછો નહીં ખેંચવામાં આવે તો ગુજરાતના ખેડૂતો પણ ટ્રેક્ટર લઈને દિલ્હીમાં ચાલતા આંદોલનમાં જોડાશે અને ખેડૂત વિરોધી કાયદાનો વિરોધ કરવા દિલ્હી પહોંચશે તેવું કોંગ્રેસ દ્વારા જણાવાયું છે.
અહેવાલ:- આશિષ લાલકિયા – ઉપલેટા

304 thoughts on “

 1. Pingback: luci led camera
 2. Pingback: butterfly muscu
 3. Pingback: machine low row
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: fiverrearn.com
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: prostadine buy
 16. Pingback: livpure
 17. Pingback: TMS System
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: weather today
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: cavapoo dog
 24. Pingback: seo in Singapore
 25. Pingback: pied frenchie
 26. Pingback: crypto news
 27. Pingback: viet travel
 28. Pingback: clima fresno
 29. Pingback: Silver earrings
 30. Pingback: Samsung phone
 31. Pingback: slot nexus
 32. Pingback: Fiverr
 33. Pingback: Fiverr
 34. Pingback: grey bulldog
 35. Pingback: priligy pills?
 36. Pingback: Piano tuning
 37. Pingback: FUE
 38. Pingback: FUE
 39. Pingback: FUE
 40. Pingback: FUE
 41. Pingback: Organized moving
 42. Pingback: FiverrEarn
 43. Pingback: FiverrEarn
 44. Pingback: FiverrEarn
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: Fiverr.Com
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: FiverrEarn
 50. Pingback: Coach
 51. Pingback: Media
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: FiverrEarn
 54. Pingback: FiverrEarn
 55. Pingback: FiverrEarn
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: partners
 58. Pingback: claritox pro
 59. Pingback: neurozoom usa
 60. Pingback: levitra cost
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: buy albuterol
 68. Pingback: live sex cams
 69. Pingback: live sex cams
 70. Pingback: live sex cams
 71. Pingback: live sex cams
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: FiverrEarn
 85. Pingback: FiverrEarn
 86. Pingback: FiverrEarn
 87. Pingback: FiverrEarn
 88. Pingback: FiverrEarn
 89. Pingback: filmebi qartulad
 90. Pingback: Dairy
 91. Pingback: landscape
 92. Pingback: agriculture
 93. Pingback: Kuliah Termurah
 94. Pingback: FiverrEarn
 95. Pingback: FiverrEarn
 96. Pingback: FiverrEarn
 97. Pingback: FiverrEarn
 98. Pingback: FiverrEarn
 99. Pingback: cheap sex cams
 100. Pingback: testosterone gel
 101. Pingback: fullersears.com
 102. Pingback: fullersears.com
 103. Pingback: androgel coupon
 104. Pingback: super vilitra
 105. Pingback: proairrespiclick
 106. Pingback: live sex cams
 107. Pingback: live sex cams
 108. Pingback: live sex cams
 109. Pingback: androgel packets
 110. Pingback: 늑대닷컴
 111. Pingback: One Peace AMV
 112. Pingback: nangs sydney
 113. Pingback: superslot
 114. Pingback: allgame
 115. Pingback: 918kiss
 116. Pingback: หวย24
 117. Pingback: pg slot
 118. Pingback: cybersécurité
 119. Pingback: Raahe Guide
 120. Pingback: megagame
 121. Pingback: cenforce-200
 122. Pingback: cenforce 200mg
 123. Pingback: itsMasum.Com
 124. Pingback: itsMasum.Com
 125. Pingback: itsMasum.Com
 126. Pingback: buy vidalista-20
 127. Pingback: itsMasum.Com
 128. Pingback: itsMasum.Com
 129. Pingback: Nangs delivery
 130. Pingback: url
 131. Pingback: here
 132. Pingback: itsmasum.com
 133. Pingback: itsmasum.com
 134. Pingback: itsmasum.com
 135. Pingback: omegle kidd
 136. Pingback: levitra 20mg
 137. Pingback: itsmasum.com
 138. Pingback: cost lasix
 139. Pingback: vidalista 60
 140. Pingback: buy Cenforce
 141. Pingback: vidalista 60
 142. Pingback: dubai jobs
 143. Pingback: vienna jobs
 144. Pingback: clomid for sale
 145. Pingback: vidalista 60

Comments are closed.

error: Content is protected !!