ઇનરવિલ ક્લબ ઓફ હળવદ દ્વારા ડ્રેસ વિતરણ કરવામાં આવ્યા.

દીકરીના જન્મદિનની અનોખી રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી.

કોઈપણ પ્રકારના નાના મોટા સેવાકીય કાર્યોમાં સદાય હાજર રહેતા તેમજ અમારા રોટરેક્ટર અજજુભાઈની દીકરી હેન્સીને આજરોજ જન્મ ને એક વર્ષ પૂર્ણ થતા ઇનરવિલ ક્લબ ઓફ હળવદ ના સહયોગ થી દિકરીઓમાં ડ્રેસ વિતરણ કરીને એક નવો રાહ ચીંધ્યો.

આમ પોતાના પરીવાર નો રાજીપો વધુ ને વધુ લોકો સુધી પહોંચાડી બીજા પરિવારો ના દિકરીઓ ને રાજી કર્યા તે વિચાર ઉમદા છે

ત્યારે દિકરીના પિતા દ્વારા આ આવકારદાયક પગલાંથી લોકોને નવો રાહ ચીંધ્યો જેનાથી અવશ્ય પ્રેરિત થવા જેવું છે.

હળવદ. રમેશ ઠાકોર દ્વારા

error: Content is protected !!