હળવદ‌ શહેર મા ૨ અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ૧ કુલ ૩ કેસ કોરોના પોઝિટિવ આવ્યા.

હળવદ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં  કોરોના પોઝિટિવ  કેસની સંખ્યાદિવસે દિવસે વધતી  જાય છે ત્યારે  હળવદ  શહેર માં ૨ વ્યક્તિઓ કોરોના રિપોર્ટ  કરાવતા કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો હતો  ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ૧ વ્યક્તિની કોરોના નો રિપોર્ટ કરાવતા  કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો હતો.

 આમ હળવદ તાલુકામાં  એક દિવસ મા ૩ વ્યક્તિઓ ને કોરોના પોઝિટિવ આવતા તાલુકા મા કોરોના પોઝિટિવ  કેસ ની સંખ્યા ૬૬ પર પહોંચી હતી  ત્યારે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કોરોના પોઝિટિવ કેસ આવતા કોરોનાગ્રસ્ત વિસ્તારમાં સર્વ ની કામગીરી ‌હાથ ધરવામાં આવશે.

 આ ‌અંગે  ડો વારેવાડીયા ને પૂછતા તેવોએ જણાવ્યું હતું કે હવે થી કોરોના નો પોઝિટિવ કેસ ના દદીઁઓના નામ અને કયા વિસ્તાર સહિત ની જાહેરાત કરવામાં નહીં આવે  ફક્ત હળવદ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કેટલા કોરોના પોઝિટિવ કેસ આવ્યા છે તેવી માહિતી આપવામાં આવશે  તેમ જણાવ્યું છે.

હળવદ. રમેશ ઠાકોર દ્વારા.

97 thoughts on “હળવદ‌ શહેર મા ૨ અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ૧ કુલ ૩ કેસ કોરોના પોઝિટિવ આવ્યા.

 1. Pingback: led lineari
 2. Pingback: low row machine
 3. Pingback: cortexi
 4. Pingback: mediprime
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: cortexi
 18. Pingback: Freight Broker
 19. Pingback: dallas frenchie
 20. Pingback: clima hoy
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: dog breed
 24. Pingback: seo in Malaysia
 25. Pingback: isle of mujeres
 26. Pingback: clima fresno ca
 27. Pingback: weather new hope
 28. Pingback: Samsung phone
 29. Pingback: frenchie ring
 30. Pingback: slot nexus
 31. Pingback: Fiverr
 32. Pingback: Fiverr
 33. Pingback: Fiverr.Com
 34. Pingback: blue frenchie
 35. Pingback: Warranty
 36. Pingback: FUE
 37. Pingback: FUE
 38. Pingback: Move planning
 39. Pingback: Office packing
 40. Pingback: FiverrEarn
 41. Pingback: FiverrEarn
 42. Pingback: Fiverr
 43. Pingback: Fiverr
 44. Pingback: FiverrEarn
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: Media

Comments are closed.

error: Content is protected !!