હળવદ‌ શહેર મા ૨ અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ૧ કુલ ૩ કેસ કોરોના પોઝિટિવ આવ્યા.

હળવદ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં  કોરોના પોઝિટિવ  કેસની સંખ્યાદિવસે દિવસે વધતી  જાય છે ત્યારે  હળવદ  શહેર માં ૨ વ્યક્તિઓ કોરોના રિપોર્ટ  કરાવતા કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો હતો  ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ૧ વ્યક્તિની કોરોના નો રિપોર્ટ કરાવતા  કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો હતો.

 આમ હળવદ તાલુકામાં  એક દિવસ મા ૩ વ્યક્તિઓ ને કોરોના પોઝિટિવ આવતા તાલુકા મા કોરોના પોઝિટિવ  કેસ ની સંખ્યા ૬૬ પર પહોંચી હતી  ત્યારે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કોરોના પોઝિટિવ કેસ આવતા કોરોનાગ્રસ્ત વિસ્તારમાં સર્વ ની કામગીરી ‌હાથ ધરવામાં આવશે.

 આ ‌અંગે  ડો વારેવાડીયા ને પૂછતા તેવોએ જણાવ્યું હતું કે હવે થી કોરોના નો પોઝિટિવ કેસ ના દદીઁઓના નામ અને કયા વિસ્તાર સહિત ની જાહેરાત કરવામાં નહીં આવે  ફક્ત હળવદ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કેટલા કોરોના પોઝિટિવ કેસ આવ્યા છે તેવી માહિતી આપવામાં આવશે  તેમ જણાવ્યું છે.

હળવદ. રમેશ ઠાકોર દ્વારા.

227 thoughts on “હળવદ‌ શહેર મા ૨ અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ૧ કુલ ૩ કેસ કોરોના પોઝિટિવ આવ્યા.

 1. Pingback: led lineari
 2. Pingback: low row machine
 3. Pingback: cortexi
 4. Pingback: mediprime
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: cortexi
 18. Pingback: Freight Broker
 19. Pingback: dallas frenchie
 20. Pingback: clima hoy
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: dog breed
 24. Pingback: seo in Malaysia
 25. Pingback: isle of mujeres
 26. Pingback: clima fresno ca
 27. Pingback: weather new hope
 28. Pingback: Samsung phone
 29. Pingback: frenchie ring
 30. Pingback: slot nexus
 31. Pingback: Fiverr
 32. Pingback: Fiverr
 33. Pingback: Fiverr.Com
 34. Pingback: blue frenchie
 35. Pingback: Warranty
 36. Pingback: FUE
 37. Pingback: FUE
 38. Pingback: Move planning
 39. Pingback: Office packing
 40. Pingback: FiverrEarn
 41. Pingback: FiverrEarn
 42. Pingback: Fiverr
 43. Pingback: Fiverr
 44. Pingback: FiverrEarn
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: Media
 49. Pingback: Coach
 50. Pingback: FiverrEarn
 51. Pingback: Sex Australia
 52. Pingback: pupuk organik
 53. Pingback: partners
 54. Pingback: Social Justice
 55. Pingback: gluco trust
 56. Pingback: french bulldog
 57. Pingback: frenchie stud
 58. Pingback: Betting
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: live sex cams
 66. Pingback: live sex cams
 67. Pingback: live sex cams
 68. Pingback: live sex cams
 69. Pingback: live sex cams
 70. Pingback: live sex cams
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: FiverrEarn
 85. Pingback: FiverrEarn
 86. Pingback: FiverrEarn
 87. Pingback: FiverrEarn
 88. Pingback: FiverrEarn
 89. Pingback: FiverrEarn
 90. Pingback: Bilona
 91. Pingback: wix login
 92. Pingback: dictionary
 93. Pingback: diamond
 94. Pingback: Slot Gacor
 95. Pingback: FiverrEarn
 96. Pingback: FiverrEarn
 97. Pingback: FiverrEarn
 98. Pingback: FiverrEarn
 99. Pingback: glucoberry legit
 100. Pingback: cheap sex cams
 101. Pingback: fullersears.com
 102. Pingback: fullersears.com
 103. Pingback: fullersears.com
 104. Pingback: fullersears.com
 105. Pingback: live sex cams
 106. Pingback: live sex cams
 107. Pingback: Litigio fiscal
 108. Pingback: 늑대닷컴
 109. Pingback: One Peace AMV
 110. Pingback: One Peace AMV
 111. Pingback: nang delivery
 112. Pingback: superslot
 113. Pingback: allgame
 114. Pingback: 918kiss
 115. Pingback: หวย24
 116. Pingback: pg slot
 117. Pingback: regles 421
 118. Pingback: cybersécurité
 119. Pingback: Dating Classes
 120. Pingback: upstate hotels
 121. Pingback: evisa
 122. Pingback: ozempic
 123. Pingback: sicarios madrid
 124. Pingback: SaaS Lawyer
 125. Pingback: itsMasum.Com
 126. Pingback: itsMasum.Com
 127. Pingback: itsMasum.Com
 128. Pingback: itsMasum.Com
 129. Pingback: itsMasum.Com
 130. Pingback: itsMasum.Com
 131. Pingback: keylogger
 132. Pingback: Skywhip tanks
 133. Pingback: nangs Sydney
 134. Pingback: itsmasum.com
 135. Pingback: lesbian chat
 136. Pingback: joker gaming
 137. Pingback: lahore jobs
 138. Pingback: birmingham jobs

Comments are closed.

error: Content is protected !!