હળવદ સરકારી હોસ્પિટલમાં છેલ્લા છ માસથી આંખના ડોક્ટર ન હોવાથી દર્દીઓને ધ્રાંગધ્રા મોરબી જવુ પડે છે.

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ દ્વારા ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકો બીમારી સમયે સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ શકે તે માટે તાલુકાઓમાં અને ગામડાઓમાં હોસ્પિટલો કાર્યરત કરેલ છે પરંતુ ડોક્ટરના હોવાની ફરિયાદ હળવદ તાલુકામાં ઉઠવા પામી છે હળવદ ની સરકારી હોસ્પિટલમાં છેલ્લા છ માસથી આંખના ડોક્ટર  ન હોવાની  ફરિયાદ તાલુકા વાસીઓને ઉઠવા પામેલ છે.
 આ અંગે હળવદના ચેતનભાઇ રાજપુત.  ડી .કે ભાઈ જણાવ્યા પ્રમાણે હળવદ ની સરકારી હોસ્પિટલમાં  આંખની‌ તપાસ માટે બે-ત્રણ  શનિવારે આવી ગયા પરંતુ  અહીના જવાબદાર ડોક્ટરે ‌એમ કહે છે પહેલા દર શનિવારે મોરબી થી ડોક્ટર આવતા હતા હમણા નથી આવતા  તેવા જવાબ આપે છે ડોક્ટર  ન આવવા થી અમો કંટાળીને ધાંગધ્રા આખના ડોક્ટર ને તપાસ કરવા માટે  જવુ પડયુ  પૈસા અને સમયનો બગાડ પણ થયો તેમજ વિદ્યાર્થી ઓ અને સરકારી કર્મચારીઓને ફિટનેસ સર્ટિ માટે આંખના ડોક્ટર ને તપાસણી કરી અભિપ્રાય જોતો હોય છે.
 પરંતુ આંખના ડોક્ટર ન હોવાથી વિદ્યાર્થી ઓ અને સરકારી કર્મચારીઓને પણ હળવદ થી  ધ્રાગધ્રા મોરબી સુરેન્દ્રનગર જવું પડે છે ત્યારે સરકાર દ્વારા સત્વરે ખાલી ‌પડેલ આંખ ના ડોક્ટરની જગ્યા ભરવામાં આવે તેવી હળવદ તાલુકા વાસીઓ ની માંગ ઉઠવા પામી છે.

હળવદ. રમેશ ઠાકોર દ્વારા.

202 thoughts on “હળવદ સરકારી હોસ્પિટલમાં છેલ્લા છ માસથી આંખના ડોક્ટર ન હોવાથી દર્દીઓને ધ્રાંગધ્રા મોરબી જવુ પડે છે.

 1. Pingback: taijutsu
 2. Pingback: kerassentials
 3. Pingback: prodentim
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: flatbed broker
 15. Pingback: TMS System
 16. Pingback: clima hoy
 17. Pingback: french bulldog
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: frenchton dog
 21. Pingback: morkie poo
 22. Pingback: jute rugs
 23. Pingback: blockchain
 24. Pingback: phone repair
 25. Pingback: Pandora earrings
 26. Pingback: multisbo rtp
 27. Pingback: wix login
 28. Pingback: Fiverr.Com
 29. Pingback: Fiverr.Com
 30. Pingback: Fiverr
 31. Pingback: Warranty
 32. Pingback: FUE
 33. Pingback: FUE
 34. Pingback: FUE
 35. Pingback: FUE
 36. Pingback: FUE
 37. Pingback: FiverrEarn
 38. Pingback: FiverrEarn
 39. Pingback: FiverrEarn
 40. Pingback: FiverrEarn
 41. Pingback: FiverrEarn
 42. Pingback: Coach
 43. Pingback: Media
 44. Pingback: FiverrEarn
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: Sex Australia
 47. Pingback: partners
 48. Pingback: gluco trust
 49. Pingback: Predictions
 50. Pingback: FiverrEarn
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: live sex cams
 53. Pingback: live sex cams
 54. Pingback: live sex cams
 55. Pingback: live sex cams
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: Butter
 80. Pingback: email
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: cheap sex cams
 85. Pingback: fullersears.com
 86. Pingback: fullersears.com
 87. Pingback: fullersears.com
 88. Pingback: dog probiotics
 89. Pingback: live sex cams
 90. Pingback: 늑대닷컴
 91. Pingback: Slot klasik
 92. Pingback: One Peace AMV
 93. Pingback: One Peace AMV
 94. Pingback: nang delivery
 95. Pingback: superslot
 96. Pingback: allgame
 97. Pingback: 918kiss
 98. Pingback: หวย24
 99. Pingback: Acne treatment
 100. Pingback: pg slot
 101. Pingback: cybersécurité
 102. Pingback: megagame
 103. Pingback: electronic visa
 104. Pingback: 35 whelen ammo
 105. Pingback: 6mm arc ammo
 106. Pingback: SaaS Lawyer
 107. Pingback: itsMasum.Com
 108. Pingback: itsMasum.Com
 109. Pingback: itsMasum.Com
 110. Pingback: keylogger
 111. Pingback: more
 112. Pingback: itsmasum.com
 113. Pingback: chatrandom
 114. Pingback: phoenix jobs
 115. Pingback: bluecollar jobs

Comments are closed.

error: Content is protected !!