ગોંડલ શહેર-તાલુકામાં કોરોના નો કહેર: પ્રથમ વખત ૨૩ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા.


ગોંડલ શહેરમાં દિનપ્રતિદિન વધતા જતા કોરોના પોઝિટિવ કેસ ને લઈને તંત્ર ઊંધા માથે થયું છે ત્યારે સરકારશ્રી ની અનલોક ૩ની ગાઈડ લાઈન નું પુરતું પાલન નથતું હોવાથી કોરોના પોઝિટિવ ની સંખ્યા આજે ૨૩ પર પહોંચી જવા પામી છે.
ગોંડલશહેરમાં તેમજ પંથકમાં કોરોના એ કહેર વર્તાવ્યો છે ત્યારે આજે વધુ ૨૩ કેસ નોંધાતા આરોગ્ય વિભાગ ની ટીમ કોરોના ને વધતો રોકવા દોડાદોડી કરી રહ્યા છે ત્યારે સરકારશ્રીનાં તમામ વિભાગ ની સંયુક્ત ટીમ આરોગ્ય વિભાગના માર્ગદર્શન હેઠળ કોરોના મહામારીને ધ્યાને લઈ ને ડોરટુ ડોર સઘન સર્વે તાપસ કરવાની તા.૧૭ થી૨૧ સુધી કામગીરી હાથ ધરી છે ત્યારે તમામ નાગરિકો એ સર્વે કરવા આવતી ટીમ ને આપના ઘરના તમામ સભ્યો ની પૂરતી માહિતી આપવામાં સહકાર આપી કોરોના ની લડતને નાબૂદ કરવા પુરતી કાળજી રાખીને નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી બન્યું છે.

323 thoughts on “ગોંડલ શહેર-તાલુકામાં કોરોના નો કહેર: પ્રથમ વખત ૨૩ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા.

 1. Pingback: porn
 2. Pingback: fuck google
 3. Pingback: pannello led
 4. Pingback: Luce lineare LED
 5. Pingback: glucotrust
 6. Pingback: fuck google
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Fiverr Earn
 12. Pingback: Fiverr Earn
 13. Pingback: Fiverr Earn
 14. Pingback: Fiverr Earn
 15. Pingback: Fiverr Earn
 16. Pingback: Fiverr Earn
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: ikaria juice
 23. Pingback: fiverrearn.com
 24. Pingback: clima hoy
 25. Pingback: weather tomorrow
 26. Pingback: french bulldog
 27. Pingback: fiverrearn.com
 28. Pingback: frenchie colors
 29. Pingback: frenchton dog
 30. Pingback: bernedoodle dog
 31. Pingback: jute rugs
 32. Pingback: frenchie doodle
 33. Pingback: bitcoin
 34. Pingback: swimsuit
 35. Pingback: teacup frenchie
 36. Pingback: clima birmingham
 37. Pingback: Pure copper ring
 38. Pingback: techno
 39. Pingback: agen multisbo
 40. Pingback: porn
 41. Pingback: frenchie puppies
 42. Pingback: Fiverr
 43. Pingback: Fiverr
 44. Pingback: Fiverr.Com
 45. Pingback: french bulldog
 46. Pingback: Warranty
 47. Pingback: Piano tuning
 48. Pingback: FUE
 49. Pingback: FUE
 50. Pingback: FUE
 51. Pingback: FUE
 52. Pingback: FUE
 53. Pingback: Office packing
 54. Pingback: FiverrEarn
 55. Pingback: FiverrEarn
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: Coach
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: partners
 64. Pingback: french bulldog
 65. Pingback: french bulldogs
 66. Pingback: Tips
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: live sex cams
 72. Pingback: live sex cams
 73. Pingback: albuterol wiki
 74. Pingback: live sex cams
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: FiverrEarn
 85. Pingback: FiverrEarn
 86. Pingback: FiverrEarn
 87. Pingback: FiverrEarn
 88. Pingback: FiverrEarn
 89. Pingback: FiverrEarn
 90. Pingback: FiverrEarn
 91. Pingback: FiverrEarn
 92. Pingback: FiverrEarn
 93. Pingback: FiverrEarn
 94. Pingback: Farming
 95. Pingback: email
 96. Pingback: Kuliah Termurah
 97. Pingback: FiverrEarn
 98. Pingback: FiverrEarn
 99. Pingback: FiverrEarn
 100. Pingback: FiverrEarn
 101. Pingback: fildena soft gel
 102. Pingback: sikiş
 103. Pingback: buy vidalista 60
 104. Pingback: testosterone gel
 105. Pingback: Zithromax
 106. Pingback: generic lasix
 107. Pingback: fullersears.com
 108. Pingback: fullersears.com
 109. Pingback: buy vidalista
 110. Pingback: tadalista ct
 111. Pingback: asthalin inhaler
 112. Pingback: testogel
 113. Pingback: strattera 25mg
 114. Pingback: live sex cams
 115. Pingback: live sex cams
 116. Pingback: live sex cams
 117. Pingback: live sex cams
 118. Pingback: buy vilitra
 119. Pingback: frt trigger
 120. Pingback: 늑대닷컴
 121. Pingback: Freeroll slot
 122. Pingback: One Peace AMV
 123. Pingback: One Peace AMV
 124. Pingback: nangs near me
 125. Pingback: superslot
 126. Pingback: allgame
 127. Pingback: 918kiss
 128. Pingback: หวย24
 129. Pingback: pg slot
 130. Pingback: cybersécurité
 131. Pingback: Raahe Guide
 132. Pingback: Raahe Guide
 133. Pingback: Dating Classes
 134. Pingback: megagame
 135. Pingback: duromine
 136. Pingback: sicarios madrid
 137. Pingback: Anonymous
 138. Pingback: SaaS Lawyer
 139. Pingback: itsMasum.Com
 140. Pingback: itsMasum.Com
 141. Pingback: itsMasum.Com
 142. Pingback: itsMasum.Com
 143. Pingback: itsMasum.Com
 144. Pingback: Skywhip tanks
 145. Pingback: read more
 146. Pingback: cenforce 200
 147. Pingback: itsmasum.com
 148. Pingback: itsmasum.com
 149. Pingback: itsmasum.com
 150. Pingback: ivermectin spray
 151. Pingback: buy cenforce
 152. Pingback: buy vidalista
 153. Pingback: joker gaming
 154. Pingback: beijing jobs
 155. Pingback: vienna jobs
 156. Pingback: amsterdam jobs
 157. Pingback: clomid for men
 158. Pingback: clomid pct
 159. Pingback: jelly kamagra
 160. Pingback: vidalista 60
 161. Pingback: vidalista 40
 162. Pingback: advair cost
 163. Pingback: vidalista 60 mg
 164. Pingback: cenforce FM
 165. Pingback: cenforce 200

Comments are closed.

error: Content is protected !!