૧૫ઓગસ્ટ વિશેષ અંક

અહીં વાંચો

ગોંડલમાં થી પ્રસિદ્ધ થતું સૌરાષ્ટ્ર સમય ન્યુઝ પેપર માં સમાચાર,દરેક સંસ્થા ની પ્રેસ નોટ,ટચૂકડી જાહેર ખબર,કોર્ટ નોટીસ, જાહેરાત, શ્રદ્ધાંજલિ, અવસાન નોંધ, આપવા માટે અમારા કાર્યાલય અથવા મોબાઇલ ઊપર સંપર્ક કરવો.

error: Content is protected !!