સોમનાથ જિલ્લામાં વધુ 3ાાથી 7 ઈંચ વરસાદ: હિરણ, કપીલા, સરસ્વતી, દેવકા, શીંગોડા, સહિતની નદીઓમાં પુર.

ગીર સોમનાથ જીલ્લામાં આજે સવારે છ થી સાંજે છ દરમ્યાન વેરાવળમાં 67 મી.મી. (અઢી ઇંચ), સુત્રાપાડામાં 17પ મી.મી. (સાત ઇંચ), તાલાલામાં 74 મી.મી. (ત્રણ ઇંચ), કોડીનારમાં 79 મી.મી. (સવા ત્રણ … Read More