ગુજરાતના દરિયાથી પકડાયું ૨૦૦ કરોડનું ડ્રગ્સ, પંજાબની જેલમાં બંધ આરોપીએ મંગાવ્યું હતું.

ડ્રગ્સ મામલે હવે ગુજરાતનું તંત્ર એક્ટિવ બન્યું છે. ગૂજરાત એટીએસ અને કોસ્ટગાર્ડે સંયુક્ત ઓપરેશનમાં વધુ એક વખત ડ્રગ્સનો મોટો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. ગુજરાતના દરિયા કિનારેથી અંદાજે ૨૦૦ કરોડનું ડ્રગ્સ પકડાયું છે. પંજાબની જેલમાં બંધ નાઇજિરિયન શખ્સે આ ડ્રગ્સ મંગાવ્યું હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં ખુલાસો થયો છે. ડ્રગ્સ સાથે કુલ ૬ પાકિસ્તાની શખ્સોની ધરપકડ કરાઈ છે. 

ગુજરાત એટીએસએ વધુ એક વખત ડ્રગઝ માફિયાઓ પર તવાઈ બોલાવી છે. ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ અને ગુજરાત છ્‌જી દ્વારા આ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.

આઇએમબીએલ પાસેથી ડ્રગ્સનો મોટો જથ્થો ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે. ૨૦૦ કરોડથી વધુના ડ્રગ્સ સાથે ૬ પાકિસ્તાની શખ્સો પકડાયા છે. આ ડ્રગ્સનો જથ્થો પંજાબની જેલમાં બંદ એક નાઝીરિયન આરોપીએ મંગાવ્યો હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. ગુજરાતની દરિયાઈ સીમાની અંદર કેટલાક નોટિકલ માઇલ્સ પાકિસ્તાનની મરીન સીમામાં જઈને ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યુ હતું.

આ ઓપરેશમાં કુલ છ પાકિસ્તાની શખ્સોની ધરપકડ કરાઈ છે. તેમની પાસેથી એક બોટ પણ કબજે કરાઈ છે. તમામ પાસેથી કુલ ૪૦ હેરોઇનના પેકેટ મળી આવ્યા છે.

344 thoughts on “ગુજરાતના દરિયાથી પકડાયું ૨૦૦ કરોડનું ડ્રગ્સ, પંજાબની જેલમાં બંધ આરોપીએ મંગાવ્યું હતું.

 1. Pingback: fly pec machine
 2. Pingback: Fiverr Earn
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Fiverr Earn
 12. Pingback: Fiverr Earn
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: austin frenchie
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: french terrier
 22. Pingback: fluffy bullies
 23. Pingback: micro frenchies
 24. Pingback: frenchie jewelry
 25. Pingback: bikini
 26. Pingback: teacup frenchie
 27. Pingback: best Samsung
 28. Pingback: technology
 29. Pingback: wix
 30. Pingback: Fiverr
 31. Pingback: Fiverr
 32. Pingback: Fiverr.Com
 33. Pingback: Fiverr.Com
 34. Pingback: Fiverr
 35. Pingback: Fiverr
 36. Pingback: lean six sigma
 37. Pingback: Warranty
 38. Pingback: Piano service
 39. Pingback: FUE
 40. Pingback: FUE
 41. Pingback: FUE
 42. Pingback: FUE
 43. Pingback: FUE
 44. Pingback: FUE
 45. Pingback: FUE
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: Fiverr.Com
 49. Pingback: Fiverr
 50. Pingback: Fiverr.Com
 51. Pingback: Fiverr
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: FiverrEarn
 54. Pingback: FiverrEarn
 55. Pingback: FiverrEarn
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: partners
 58. Pingback: leanbiome
 59. Pingback: red boost powder
 60. Pingback: alpha tonic
 61. Pingback: french bulldog
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: live sex cams
 70. Pingback: live sex cams
 71. Pingback: live sex cams
 72. Pingback: live sex cams
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: FiverrEarn
 85. Pingback: FiverrEarn
 86. Pingback: FiverrEarn
 87. Pingback: FiverrEarn
 88. Pingback: filmebi qartulad
 89. Pingback: Cow
 90. Pingback: website builder
 91. Pingback: marketing
 92. Pingback: Slot Online
 93. Pingback: Slot Online
 94. Pingback: FiverrEarn
 95. Pingback: FiverrEarn
 96. Pingback: FiverrEarn
 97. Pingback: FiverrEarn
 98. Pingback: FiverrEarn
 99. Pingback: FiverrEarn
 100. Pingback: glucoberry scam
 101. Pingback: cheap sex cams
 102. Pingback: buy priligy
 103. Pingback: cialis samples
 104. Pingback: flagyl dosage
 105. Pingback: proair 100 mcg
 106. Pingback: live sex cams
 107. Pingback: Litigio fiscal
 108. Pingback: 늑대닷컴
 109. Pingback: One Peace AMV
 110. Pingback: nangs near me
 111. Pingback: allgame
 112. Pingback: 918kiss
 113. Pingback: หวย24
 114. Pingback: pg slot
 115. Pingback: cybersécurité
 116. Pingback: apk admin slot
 117. Pingback: Dating Classes
 118. Pingback: megagame
 119. Pingback: electronic visa
 120. Pingback: 220 swift
 121. Pingback: 6.5 prc ammo
 122. Pingback: SaaS Law Firm
 123. Pingback: itsMasum.Com
 124. Pingback: itsMasum.Com
 125. Pingback: itsMasum.Com
 126. Pingback: Anonymous
 127. Pingback: more
 128. Pingback: itsmasum.com
 129. Pingback: chat blink
 130. Pingback: online chat
 131. Pingback: cenforce 100
 132. Pingback: itsmasum.com
 133. Pingback: 50 mg clomid
 134. Pingback: clomiphene
 135. Pingback: Zithromax
 136. Pingback: amoxil pills
 137. Pingback: neurontin 30 mg
 138. Pingback: cenforce 100mg
 139. Pingback: cost clomid
 140. Pingback: joker gaming
 141. Pingback: vidalista 20
 142. Pingback: dallas jobs
 143. Pingback: delhi jobs
 144. Pingback: munich jobs
 145. Pingback: seoul jobs
 146. Pingback: clomid for sale
 147. Pingback: viagra kamagra
 148. Pingback: vidalista 20
 149. Pingback: vidalista 90
 150. Pingback: advair drug
 151. Pingback: Sildenafil 20mg
 152. Pingback: fildena for sale
 153. Pingback: vidalista 5mg
 154. Pingback: clincitop gel
 155. Pingback: cheap sex chat
 156. Pingback: drug advair
 157. Pingback: sex webcams
 158. Pingback: Kampus Tertua
 159. Pingback: texas frenchies
 160. Pingback: 918kiss
 161. Pingback: super vidalista
 162. Pingback: xenical for sale
 163. Pingback: loniten tablets
 164. Pingback: cheap silagra
 165. Pingback: albuterol dosage
 166. Pingback: iverscab 12

Comments are closed.

error: Content is protected !!